Mená

Velikost textu: A A A
  • datum: 28.02.2013

Pri menách sa väčšinou ľudia sústredia na priezvisko,avšak aj prvé meno vie o človeku veľa prezradiť.Meno môže prezradiť čo to o rodičoch resp. o ich voľbe .Iní zase veria že meno má pôvod niekde inde-uznávajú ,že im bolo zoslané od nejakej vyššej moci,zaujímajú sa teda o postavenie hviezd horoskop a iné podobné aspekty.V rodinách je ale taktiež častou skutočnosťou používanie tých istých mien pri rodinných príslušníkoch rôznych genrácií.V mnohých kultúrach je tento jav vysvetlený tým,že pomenovaním detí menami predkov pomôže cítiť prítomnosť predkov v prítomnosti.Angus Baxter vo svojej publikácii „In Search of Your British and Irish Roots“ opisuje vzor udeľovania mien,ktorý bol populárnym v Anglicku v rokoch 1700-1875:

Prvý syn bol pomenovaný po otcovom otcovi.
Druhý syn bol pomenovaný po matkinom otcovi.
Tretí syn bol pomenovaný po otcovi
Štvrtý syn bol pomenovaný po otcovom najstaršom bratovi
Prvá dcery bol pomenovaná po matkinej matke
Druhá po otcovej matke
Tretia po matke a štvrtá po najstaršej matkinej sestre.

Tento vzor bol veľmi zaužívaný aj v iných kultúrach a tak vznikalo dosť často ,že v jednej rodine sa nachádzali dvaja (niekedy aj viacerí) ľudia s rovnakým menom.Jav možno pozorovať aj pri sledovaní filmov,predovšetkým keď ide o historické filmy.Spočiatku bolo dodržiavanie štruktúry prísne a všetky tipy išili bokom.Nebolo to pravidlom ale vždy,napríklad nie každá matka bolo ochotná pomenovať svojho syna po otcovom otcovi,ktorý bol nevďačný pijan.Radšej by syna pomenovala po svojom otcovi,ktorý bol vždy ku každému láskavý.Následne sa začali v rodinách objaovavať aj mená po dobrých priateľoch či v neposlednom rade po znýmych ľudoch.Niektoré mená sú však veľmi neobyčajné ide napríklad o tzv. cnostné mená, kedy rodičia pomenovali svoje dieťa podľa istej cnosti,ktorú chceli aby ich deti nadobudli.Opäť námet nejednej scény z rôznych filmov či už historických z Európy alebo to boli filmy z Ázie.Nebolo raritou pomenúvávať deti podľa rôznych prírodných úkazov ba dokonca podľa horoskopu.Každé znamenie zvieratníka sa totiž vyznačuje istými vlastnosťami,z ktorých niektoré sú na ľudoch považované aj za už spomínanú „cnosť“.Avšak nie vždy boli zrovna mená,ktoré vymysleli rodičia vhodné,na základe nezvyčajnými mien boli ich deti terčom výsmechu a vznikali o nich najrôznejšie vtipy.

Taktiež boli zaužívané pri menách prezívky,z ktorých možno neskôr vznikli priezviská aké poznáme dnes.Ak máte aj vy nejaké nezvyčjné meno alebo aj to zvyčajnešie,nič nedáte zato aby ste skúsili nájsť jeho význam a tak svojmu menu porozumeli.Buď budete výklad považovať za vtip alebo na zistenými skutočnosťami pouvažujete a možno na niečo zaujímavé prídete.

zdroj:

Štítky: jména

 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Investujte dobře svoje finance! Vše o bydlení, stavbě a rekonstrukci. Centrum a poradna přírodní medicíny nabízí diagnostiku a léčbu podle holistických principů.