Farář

být jím - nebuď tak namyšlený
mluvit s ním - máš snahu napravit své hříchy
poslouchat jeho kázání - někdo tě manévruje do podvodu
vidět ho - všechny tvé předpovědi se vyplní
vidět jich několik najednou - v neštěstí se dočkáš útěchy

HODNOCENÍ (-18): 
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, CH, J, I, K, L, M, N, O, P, R, S, Ř, Š, T, U, Ú, V, X, Z, Ž

rychle - narazíš na překážky ve svém konání
blátem - čeká tě mnoho problémů
po trávě - někdo blízký tě zradí
pozpátku - tvé obchody budou komplikované
s jednou dřevěnou nohou - čeká tě velká životní změna

vidět kvetoucí - brzké uzdravení
trhat - utrpení je jisté
přikládat listy na ránu - netaj své dobré úmysly

 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Investujte dobře svoje finance! Vše o bydlení, stavbě a rekonstrukci. Centrum a poradna přírodní medicíny nabízí diagnostiku a léčbu podle holistických principů.