Vlašské ořechy

jíst - snaž se nepodlehnout velkému nátlaku
louskat - někdo tě chce za každou cenu pokořit
klátit se stromu - netrpělivostí si škodíš
sbírat pod stromem - svou přehnanou pečlivostí jdeš všem na nervy

HODNOCENÍ (-22): 
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, CH, J, I, K, L, M, N, O, P, R, S, Ř, Š, T, U, Ú, V, X, Z, Ž

darovat - přehodnoť své rozhodnutí
dostat - někdo si chce vynutit tvou přízeň
nosit - zavdáš důvod k pomluvám
najít - jsi hodný člověk
hledat - zabýváš se malichernostmi
ztratit - nezapomeň se zeptat na názor partnera

dámské - dosud hledáš svou životní lásku
pánské - ani v nouzi se neuchyluj k milosrdné lži
mít na sobě - připadáš si velmi důležitý
těsné - tvé poměry se budou horšit
volné - pokračuj dál stejným tempem a úspěch brzy přijde
zmuchlané - vyvoláš žárlivou scénu na veřejnosti

 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Investujte dobře svoje finance! Vše o bydlení, stavbě a rekonstrukci. Centrum a poradna přírodní medicíny nabízí diagnostiku a léčbu podle holistických principů.