Význam jmen / Ábel

Různé podoby jména: Ábelek, Aba, Bela
Původ: hebrejský (biblické jméno)
Význam: lehký vánek, dech, nicota
Svátek: 2. ledna (maďarský kalendář)