Význam jmen / Alberta

Různé podoby jména: Albuška, Alba, Albinka, Bertička
Původ: germánský
Význam: vznešný, urozený, nádherný
Svátek: 21. listopadu (Albert)