Význam jmen / Ariana

Různé podoby jména: Arka, Ara, Arianka, Riana, Arika
Původ: řecký
Význam: velmi se líbí; vážená
Svátek: 7. června (maďarský kalendář)