Význam jmen / August

Různé podoby jména: Gusta, Gustíček, Augustek, Augustýnek
Původ: latinský
Význam: vznešený, majestátný
Svátek: 28. srpna