Význam jmen / Augusta

Různé podoby jména: Augustka, Augustýnka, Gusta, Gustýna, Gustička
Původ: latinský
Význam: majestátný, vznešený
Svátek: 28. srpna (Augustýn)