spolknout ji – miluješ sázky
vzít ji do ruky – neostýchej se požádat o radu
vidět velmi dlouhou a silnou – znovu se zamiluješ
vidět jich mnoho pohromadě – někdo tě chce připravit podvodem o majetek
šlápnout na ní – kráčíš bezohledně za svým cílem

být jím napaden – ohrozí tě nejlepší přítel
vidět ho – hrozí ti nebezpečí
lovit ho – s každým se chceš prát
zabít ho – máš špatné úmysly

prázdná – peníze se ti rozkutálí velmi rychle
plná – výhra v loterii
vybírat ji – svou lakomost nazýváš šetrností a přesto nemáš víc

bílý – máš skromné požadavky
barevný – rád si dopřeješ všeho podle chuti
oblékat si – tvá rodina je početnější než tušíš
oblékat někomu – nakonec zůstaneš sám
svlékat si – je čas začít pracovat na své kariéře
svlékat někomu – láká tě zahálka
špinavý a potrhaný – nemoc

tuhé maso – neuvažuješ reálně
žvýkačku – budeš vysmíván

číst – bouřlivý život ti poznamená zdraví
odložit – nepoznáš nudu a nicnedělání
potrhaný – zamysli se nad sebou než budeš soudit jiné

bát se jí – bojíš se války
mít ji – úmrtí v rodině

být jím – vše bereš na lehkou váhu
vidět ho – nezoufej, i na tebe přijde řada

pěkně žlutý – pevné zdraví
světlý – toužíš být spisovatelem

být jím – dlouho budeš svobodný
vidět ho – smrt blízké osoby poneseš velmi těžce

černovlasá – nezajímá tě mínění okolí
plavá – donesou se ti podivné pomluvy
mladá – nesnaž se být někým jiným
stará – slušelo by ti víc pokory
rozzlobená – bojíš se odhalení svého provinění
usměvavá – neutrácej za zbytečnosti
plačící – přítel se žene do záhuby a není mu pomoci
zahalená – přivedeš svou rodinu do hanby
neoblečená – máš hříšné myšlenky
těhotná – zlé znamení
vousatá – ženě radost, muži smrt
líbat ji – v podnikání na tebe hned tak někdo nemá
objímat ji – máš před sebou příjemné období
nadávat ji – už dávno nevíš co to je láska
bít ji – budeš právem trpět
vidět ji s dítětem v náručí – štěstí najdeš ve své rodině
vyrušit ji z modlitby – končí dobré časy a bude hůř

prohlížet své – ty se nudit nebudeš
mít nemocné – kup si pohodlnější boty a zapomeň na parádu
vidět křečové na noze – bojíš se stárnutí
vidět vystouplé zlostí na krku – sám víš nejlíp, komu jsi ublížil

houpat se na ní – neodoláš pokušení
nabídnout ji někomu – milé překvapení
sedět na ní – tvé rozhodnutí už nic nezmění
vidět rozbitou – nerad se vracíš domů

mít – marně doufáš, vše je ztraceno
uhasit – čeká tě pěkný život

podat ji – s ničím nebudeš nikdy spokojený
slyšet ji číst proti sobě – neodmítej prosbu o pomoc
stáhnout už podanou – druhým lidem budeš připadat jako blázen
vyhrožovat jí někomu – nepoužívej sílu proti slabším a menším
sám jí být ohrožen – nedbáš na výčitky svého svědomí

mlátit – zastavíš se až v cíli
sít – čeká tě spokojený život
sklízet – tvému úspěchu nebude nic stát v cestě
svážet z pole – pevné zdraví
vidět zralé na poli – máš mocné zastánce
jít lánem žita – štěstí v lásce
vyklepávat zrna z klasů – výhra v loterii
péct z žitné mouky – marně bojuješ proti pomluvám

cestovat po ní – pozor ať nezmeškáš důležité jednání
vidět ji – nic ti nestojí v cestě

být jím sám – velká výhra v loterii
dát mu něco – slušné chování ti otevře dlouho uzamčené dveře
lát mu – neodmítej dárek z lásky
vidět žebrat muže – na odpočinek ti nezbývá čas
vidět žebrat ženu – příjemně se pobavíš
vidět žebrat dítě – nemáš obchodního ducha
zvát ho do svého domova – budeš vystaven veliké zlobě bez zjevného důvodu

spálit se o ní – snaž se odvést pozornost od svých nedostatků
žehlit mnoho prádla – podej prst a přijdeš i o rameno

jíst želví polévku – mnoho námahy vynaložíš v honbě za úspěchem
vidět suchozemskou – někdo z tebe sejme slib mlčenlivosti
vidět vodní – nevnímáš varovné signály
vozit se na obrovské – docházejí ti síly

nést dlouhý – naděje umírá poslední
opírat o zeď – nedej se šidit
spadnout s něj – měj oči otevřené a neukvap se
vystupovat po něm vzhůru – budeš se radovat z vítězství

kovat – neukazuj ani zdání nerozhodnosti
tavit – věrnost je pro tebe samozřejmostí
vidět rozžhavené – uskutečníš svůj sen plný vášně
zakopnout o zrezivělé – klameš sám sebe

být jeho obětí – někdo se pobaví na tvůj účet
být svědkem nějakého – smutné překvapení
provést někomu – nemáš před sebou žádné komplikace

cítit na někoho – tvá posedlost začíná být nebezpečná tobě i ostatním
být jí vystaven – neodvažuj se lhát

mít prázdný – všechno neustále zlehčuješ
mít plný k prasknutí – peníze jsou pro tebe nejdůležitější na světě
mít bolavý – zapomeň na samo léčbu a konečně vyhledej lékaře

být pohřben – lépe chraň svou čest
být upálen – velmi toužíš vyniknout nad ostatní
být utopen – přibudou ti nové starosti

jíst – ke svým přátelům se chováš příliš panovačně
loupat – neměl bys tolik mlsat
krájet – vytrvej ve svém odhodlání
smažit – neumíš dát najevo své city
vidět jich mnoho – z tvé práce bude těžit někdo jiný

slyšet – nemůžeš být ve všem první
zpívat sám – neboj se dát najevo své pohnutí mysli

trhat – neúmyslně ublížíš nevinnému člověku
sbírat – tvůj přítel to s tebou myslí upřímně
sypat zvěři do krmelce – nesnášíš lakomost

udělat si novou – připrav se na nepříjemnosti
ukončit – máš před sebou velký cíl

se zlatým rámem – život v blahobytu
rozbít – rozluč se s nadějemi
vidět se v něm – jsi pěkný pokrytec, ale i na tebe dojde

ptačí vidět – štěstí ve hře
ptačí slyšet klapat – výhra v loterii

poslouchat – užívej si času bez velkých starostí
sám zpívat – víc dbej na své zdraví
obdivovat zpěváka, zpěvačku – překonáš manželskou krizi a láska se vrátí

být v něm – tvůj dlouho plánovaný útok se obrátí proti tobě
vidět – připrav se na těžký život
vyjít z něj po létech – využij otevřená zadní vrátka

bát se jí – nepříjemný rozhovor
vidět ji – budeš jednat s nesympatickými lidmi

použít – dej své věci do pořádku
hledat – nepřítel ti nabídne ruku ke smíru
upustit na zem – často tě bude bolet hlava

navštívit ji – máš málo volného času
vidět ji – lákají tě cizí země

být zrazen – tvé trápení je u konce
sám někoho zradit – přibudou nové starosti

lepit – dopis od milé osoby
kupovat – přej si něco odvážného
směňovat – poznáš cizí země
vidět jich sbírku – tvé tajné přání se splní

sám – nauč se ovládat své pudy
vidět někoho – budeš představen nepříjemným lidem

slyšet je bít – důležitá zpráva tě mile překvapí
vidět je odlévat – konečně se usadíš

být jím – nepodléhej únavě
chválit ho – jsi velmi samolibý
požádat ho o pomoc – brzy půjdeš z domova
zlobit se na něj – nemysli jen na sebe

mít bílé – dbej víc na své zdraví
mít falešné – na řešení se ptej svého svědomí
mít zlaté – nemluv stále o svém úspěchu
mít zkažené – prevencí předejdeš velkým zdravotním problémům
mít plombované – věnuj pozornost varovným příznakům svého těla
nasazovat si falešné – konečně budeš mít ve všem jasno
nechat si je spravit – všechno dáš včas do pořádku
nechat si je trhat – ukončíš vztah s nepříjemným člověkem
vidět je vypadávat – úmrtí v rodině

klidná – není důvod k obavám
spící – neboj se nového prostředí
zuřící – z nebezpečí vyvázneš bez následků
hrající si – nesnášíš nečinnost
vidět je v přírodě – problémy v zaměstnání
vidět je v kleci – ničím se nebudeš omezovat
mít domácí – máš dobré přátele
střílet je – nepoznáš nedostatek
krotit je – tvůj úspěch nebude tak velký, jak jsi očekával
krmit je – dobře umíš využívat tajnosti svádění
vidět je vycpaná – nemáš nárok na úctu, kterou si zaslouží někdo jiný

být jím – nedokážeš se domluvit ani s členy své rodiny
vidět ho při práci – i maličkost tě dokáže pořádně rozzlobit

sebe – nemoc
někoho – hanba padne na tvou hlavu

slyšet – překvapující novinky
sám na něj zvonit – nikdo tě nechce vyslechnout

dávat někomu – úspěch bude jen zdánlivý
malovat do písku – užiješ si tajné milostné dobrodružství
vidět na nebi – nevěř pověrám

někoho – půjdeš od úspěchu k úspěchu
sám být zneuctěn – znovu se zamiluješ

sám – máš před sebou dlouhý život
vidět někoho – budeš mít dobré společníky

šlápnout na ní – jdeš tvrdě za svým cílem
vidět ji – prožiješ život bez velkých vzrušení

sebe – někdo tě okrade
něco nebo někoho – chystáš se někoho očernit

cítit ji – přijdou horší časy
náhle se ocitnout v zasněžené krajině – někdo tě připraví o majetek

mít sám – ukončíš tajný poměr
vidět někoho – vyřešíš komplikovaný spor

letět kolem ní – čeká tě vysněná cesta
snášet se k ní – navštívíš vzdálené příbuzné

být jí uštknut – nerad se podřizuješ
vidět ji – své nepřátele nepřemůžeš

kupovat ji – život v přebytku
pěstovat ji – tvé tajné přání se vyplní
jíst ji vařenou – někdo na tebe chystá léčku
jíst ji syrovou – nebezpečí požáru
čistit ji – hádka v rodině

darovat – přijmi pozvání na svatbu
dostat – studem svou bídu nevyřešíš
krást – špatná zpráva
nosit na sobě – dej na sebe velký pozor
hledat – štěstí hledáš na nepravém místě
najít – užiješ si dědictví
ztratit – neplníš dobře své povinnosti
vybírat zlatý šperk – tvé sebevědomí vzroste

sám rychle – tvůj majetek je ohrožen
vidět někoho – někoho lstí připravíš o výhodu

jíst ji – přátele si drž od těla
vidět ji – odhalíš nevěru partnera

objevit – postupuješ pomalu, ale jistě
dolovat v něm – budeš přijímat gratulace od mnoha lidí

být jím – skoncuj s podvody
vidět ho – sám sebe klameš

otevřená – nečekané setkání po létech
zavřená – nenech se strhnout k intrikám

chytat – sen se málokdy mění v realitu
vidět – buď chytrý a štěstí si tě najde

si končetinu – snaž se být samostatný
něco – nikdo ti nechce uškodit
končetinu někomu – neumíš skrýt nespokojenost

doufat v něj – očekává se tvé doznání
vidět – někdo tě už dlouho klame

nabíjet – čekají tě smutné časy
zkoušet – nepoddávej se zoufalství
vidět – poznáš kdy a kde říct pravdu

sám někoho – dopustíš se nevěry
být pozdraven – sám si způsobíš nepříjemnosti

být jím – nezapomeň na své předsevzetí
vidět je při práci – budeš potřebovat hodně pevnou vůli

bílé – všechno se změní k lepšímu
červené – nikdo ti v nouzi nepomůže
jíst – zvolíš zdlouhavý postup
sázet – povedeš příjemný život
vidět ho velké množství – hádka s přítelem

bujně rostoucí – úspěch je ještě daleko před tebou
zelený – chystej se na dalekou cestu
zvadlý – nemůžeš se pohnout z místa

být jím – za peníze cit nekoupíš
vidět ho – prožiješ milostné dobrodružství

bořit – dosáhneš svého cíle
stavět – ani s přítelem se nedělo své soukromí
lézt na ní – někdo tě tajně obdivuje
stát na ní – vytrvalostí se přiblížíš ke svému štěstí
spadnout s ní – někdo tě trvale klame
přelézt ji – konečně se usadíš
vysoká do nebe – celý život se budeš učit
vidět ji padat – láska se časem změní v důvěrné přátelství

jíst ji – tvá touha dojde naplnění
kopat ji – málo času věnuješ své rodině
ležet na ní – stále se zabýváš svou tíživou situací
porostlá mechem – dobře se vdáš, oženíš
vidět ji pukat – bude důvod ke smutku

být v jeho epicentru – nebraň se svému osudu
vidět – tušíš zradu od přítele

sám – nechtěj po jiných co sám neděláš
vidět někoho – zabezpeč dobře svůj domov

být jím – budeš pochválen za svou odvahu říkat pravdu
vidět někoho jiného – nedávej najevo strach

být jím – netrvej na svých zvycích
utkat se s ním – velký strach zpomalí tvé kroky
zabít ho – je konec tvému bloudění

mít sám – nepříjemné skutečnosti vyjdou najevo
zabezpečit někomu – neumíš odpustit podraz
připravit o něj někoho – kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá
přijít o něj sám – není tak zle, aby nemohlo být ještě hůř

mít – svůj klid máš nade vše rád
vidět někoho zarmouceného – štěstí v neštěstí

číst – budeš se radovat
uzavírat – dlouho si budeš užívat klidného stáří

být její obětí – ani ty nejsi bez viny
sám něco závidět – náhodně vyslechnuté doznání ti nedá spát

balit – neohlášená návštěva z daleké ciziny
nést – neboj se cestovat letadlem
vidět – zkažená dovolená ti otevře oči

mít na své hlavě – svůj názor si nech raději pro sebe
vidět na někom – nevěř každému
toužit po něm – nezlehčuj pravdu nebo se ti vysmějí

hledat – příjemné překvapení
zvedat – nepřepínej své síly
upustit na zem – rána pod pás tě na čas úplně ochromí

spuštěné – k překvapení všech dokončíš své poslání
zdvižené – žiješ ze dne na den

měsíce – odhalíš nevěru partnera
slunce – na čas podlehneš bolesti

být zatčen – nebezpečí se snaž včas vyhnout
vidět někoho zatýkat – nikdo ti nechce dodat odvahu
sám někoho zatknout – drž se svých zásad

s dítětem – bojíš se stáři
s neznámou osobou – doplatíš na svou slabost
s přítelem – zármutek ze ztráty blízké osoby
se zvířetem – za dobrotu se ti odvděčí podvodem
s ospalostí – ubíjí tě každodenní stereotyp

mít vlastní – všechno přepočítáváš na peníze
navštívit ji – tvá lež vyjde najevo
vidět ji ~ rozluč se se svobodou

kupovat – máš pochopení pro slabosti druhých
jíst – nezapomínej jak snadno se opiješ

sebe – budeš po uši zamilovaný
někoho jiného – nečeká tě radostná budoucnost

najít něčí – své tajemství si nech pro sebe
ztratit svůj – vyzradíš důvěrné sdělení

cukrovat – ve všem chceš být dokonalý
jíst – po bouřce zase vyjde sluníčko
péct – pro blaho rodiny uděláš nemožné
válet na něj těsto – uznáváš jen vlastní úhel pohledu na věc
svinovat – zavíráš oči před skutečností

jasná a blízká – budeš žít v blahobytu
vzdálená – nepřestávej doufat
pohasínající – problémy bodu stále narůstat

ohlásit – neváhej nezištně pomoci potřebnému
slavit – o svou radost se poděl s přáteli
zrušit – dlouho vybíráš, pozor abys nepřebral

mít hedvábnou – tvou tíseň zaplaší veselá píseň
najít ji – tvá práce bude po zásluze odměněna
oblékat ji – udělený trest se změní v odměnu
prát ji – odolej svodům a zachovej si čisté svědomí

jet po ní na koni – všechny překážky snadno překonáš
vidět po ní jet auta – ztráta na majetku
vidět prázdnou – i podřadná práce má svou cenu

hledat – jsi otrokem své závislosti
po jedné zapalovat – neustále si s něčím musíš hrát
vidět – odhalíš poklad netušené ceny

být jím – zaváháním se připravíš o získané výhody
obsluhovat ho – umíš perfektně mluvit
urazit ho – někdy si nevidíš do úst

sebe – jsi přehnaně podezíravý
něco – neodmítej pozvání na večeři
někoho – tvé obchody půjdou velmi dobře

jídlem – nikdy nebudeš unavený
jedovatým plynem – zlý sen tě bude mnoho nocí pronásledovat
nedostatkem vzduchu – prožiješ velký strach

být jím – stále tě chtějí odlákat od tvého úmyslu
vidět ho při práci – hlavou zeď neprorazíš

někoho – pokus se ovládnout svou nenávist
sebe – hodně křičíš, ale ránu nedáš
být někým začarován – alkohol bude tvou záhubou

bydlet v něm – obdržíš velký finanční obnos
vidět krásný – neváhej a splň vyslechnuté přání
vidět v plamenech – budeš velmi vysoce hodnocen svým nadřízeným

odhalit ho – spíš s jedním okem otevřeným
vidět ho – připrav se na velké leknutí

ve tmě – neodbočuj ze zvolené cesty, na jejím konci čeká štěstí
v neznámém prostředí – necháš za sebe rozhodovat jiné

sjíždět po něm – přijde trest za tvou pýchu
vidět – dostaneš ústní důtku

auto – nepodléhej únavě
dveře – někdo tě donutí začít cvičit
skříň – bojíš se zlodějů
ústa – nikdy neprozradíš svěřená tajemství

čas – na své kariéře odmítáš pracovat
někoho – nemáš pevné nervy

krásně rozkvetlá – peníze se ti jen posypou
zanedbaná – nenaleť podvodníkovi
za vysokým plotem – někdo nepřijme tvé pozvání
pracovat v ní – budeš mít velký úspěch
procházet se v ní – vychutnej si povznesenou náladu

kupovat – budeš se stěhovat do daleka
stříhat – dobře prozkoumej své okolí
věšet – chraň své soukromí
zatahovat – klameš své okolí

kouření – v ničem si nenecháš poradit
mluvení – rád bavíš celou společnost
vstupu – proč se ještě vnucuješ
porušit ho – vyhýbej se neznámým výrazům
vyslovit ho – mluv tak, aby ti každý rozuměl

stopy – prožiješ nešťastnou lásku
něco jiného – tvé svědomí bude opět čisté

mít ohnutá – budeš vystaven posměchu bez příčiny
vidět rovná – chystej si rezervy na budoucí časy

být sám zamilovaný – na malé zklamání rychle zapomeneš
vidět jiné – užívej si klidu v rodině

být jím přepravován – příliš spoléháš na své štěstí
vidět – dočkáš se nevděku

nedobrovolně umývat – nadřízený ti bude tvrdě šlapat na paty
neuklizený – přijde velké štěstí
obsazený – někdo zneužije tvé důvěřivosti
spadnout do něj – štěstí tě bude milovat po celý život
vidět naleštěný a voňavý – marně budeš utíkat před závistí

jíst jeho maso – rozhádáš se s přítelem
přejet ho na silnici – konečně si v klidu vychutnáš své zasloužené štěstí
vidět ho kličkovat – pevně drž své štěstí, chce ti uletět
vidět ho panáčkovat – budeš spokojený s vývojem událostí
zastřelit ho – budeš účastníkem menší dopravní nehody

hrát na něj -rnáš před sebou pěkný den
poslouchat ho – romantiku po tobě nikdo nemůže chtít

odstraňovat – nečekaná zpráva tě zaskočí
stloukat – hrozí ti přepadení
vidět – překvapení nedáš najevo

být v něm uvězněn – nemáš odvahu k zásadní změně
vézt se nahoru – neznámý člověk tě postrčí blíž k cíli
vézt se dolů – končí čas radovánek a veselí

odhalit ji – budeš si užívat vysokého postavení
podnítit ji – neumíš krotit svůj vztek
vidět ji – někdy se zlobíš bez příčiny na celý svět
snažit se jí zabránit – proti větru se špatně pluje
zúčastnit se jí – ztráta věrného přítele

slyšet něčí – velká radost
tišit něčí – budeš plakat
sám vzlykat – nezapírej své přesvědčení

obdržet písemné – nastal čas řešit problémy
vyslovit – objeví se noví nepřátelé
vyslechnout – snaž se s každým vyjít po dobrém

letět v ní – tvé plány jsou smělé, ale nereálné
vidět ukotvenou na zemi – všechna tvá přání se splní
vidět padat k zemi – zhroutí se ti svět

pocítit – tvůj úsměv je chytrý zastírací manévr
navodit – na tvé cestě je jedna překážka za druhou
vidět na někom – zavři oči a počítej do deseti

být jí – odmítáš uznávat dohodnutá pravidla
vidět ji – máš velmi mírnou povahu

hledat ji – lépe hospodař se svým časem
použít ji – šokující překvapení
zlomit ji – je konec nadějím

cítit její žár – peníze ti zatemní mozek
vidět – blahobyt tě nebude dlouho těšit

poskytnout ji – braň se proti zřejmému využívání
odmítnout ji – za hrdost se draze platí
získat ji – dotáhneš to daleko

naložený senem – štěstí je pro tebe samozřejmou součástí života
prázdný – chystej se na cestu
plný krabic – tvé obchody se konečně rozhýbou
tažený mnoha koňmi – tvé přání má naději
vézt se na něm – budeš žít v přepychu
vidět převržený – brzy se stane neštěstí
vidět jich mnoho – tvé přání se vyplní

radostný – setkání s milým člověkem
ustrašený – nepříjemné překvapení
slyšet svůj – něčeho se podvědomě bojíš
slyšet něčí – musíš mít přehled o všem dění v rodině

navštívit – budeš platit soudní výlohy
zorganizovat – chtěl bys rozhodovat za jiné

dostat – připrav se na pravdu
ukazovat – nic před nikým netajíš
pěkné – jsi zdravě ctižádostivý
špatné – jen ty znáš své chyby
rozdávat – využij svých znalostí a budeš mile překvapen

chytat ji – ještě se nevzdávej, blíží se pomoc
vidět ji – budeš žít v hanbě

chytat – nikde nemáš stání
slyšet krákat – přijde nepříjemný dopis
vidět na stromech – po dlouhé době uvidíš všechny příbuzné
vidět letící – úmrtí v rodině

být jím – za každou cenu se snažíš prosadit každý svůj názor
vidět nějakého – odkládáš rozhodnutí a proto ne nemůžeš hnout z místa
podřizovat se mu proti své vůli – přiznej konečně svou naprostou neschopnost

na obličeji – někdo tě důmyslně podvádí
na noze – někdo brzdí tvůj postup v zaměstnání
na ruce – před odchodem z domova se vždy pečlivě uprav
na zádech – konkurence nemá šanci
vidět zahojené – naslouchej svému tušení
žaludeční – neuléhej s plným žaludkem

jet na něm – máš důvod být pyšný na to, co jsi dokázal
spadnout s něj – přestaň se konečně vymlouvat a začni něco
dělat
vidět ho – někdo blízký ti chce uškodit

otevřená – chceš stále víc a nakonec nebudeš mít nic
otvírat je – máš před sebou slibnou kariéru
zavírat je – málo dbáš na svůj zevnějšek
zavřená – spokoj se s málem a budeš klidně žít

do dřeva – šikovné ruce ti pomohou k úspěchu
do vosku – neumíš prodat svou práci
do kosti – všechno si dvakrát ověř

mít ji na svém oblečení – využij náhodně získanou výhodu
sám vyšívat – chraň svou rodinu před zbytečnými starostmi
vidět krásně zdobenou barevnými kamínky – bohatý oděv není
zárukou bohatého ducha

mít na svém obličeji – starosti ti nedají spát
vidět na někom – važ si svého klidu

do široka – budeš spokojeně žít
skulinou – sbírej sílu, čekají tě velké překážky

nad vodou – obětuj štěstí a zkus překročit svůj stín
ořezávat ji – jsi oblíbený společník dětí
sedět na ní – o všem rád dlouze přemýšlíš

absolvovat – odhalíš zloděje
vidět něčí – něco ti už dlouho vrtá hlavou

mít ji sám – lépe chraň své zdraví
vidět ji na někom – starosti tě připravují o čas na odpočinek

kvetoucí – zmizí příčlna tvé zamlklosti
sušit v kytici – na každého někde čeká štěstí

být jeho terčem – ohromíš své přátele
sám se vysmívat – všichni podceňují tvé schopnosti

být jím – příliš podléháš svým emocím
vidět ho při činu – nenech se zlákat k riskantnímu dobrodružství

z bytu – nečekané dědictví
z domu – budeš potřebovat odbornou pomoc
z města – útěkem nic nevyřešíš
z vlasti – zásadní obrat k lepšímu
ze své vůle – plánuješ dlouhou cestu
z donucení – všechno špatné je pro něco dobré

slyšet jeho houkání – náhlá nemoc
vidět ho – přátelé mají na tebe špatný vliv

učinit – přijdeš o peníze
obdivovat – nejsi k přátelům upřímný
pochválit – čeká se na tvé rozhodnutí
zatratit – nikomu nepřeješ štěstí

sám – máš postranní úmysly
poslouchat někoho – umíš získat lidi pro svou myšlenku

dávat někomu – moudrý člověk se chybami učí
dostat sám – tvé podnikání je vážně ohroženo

hledat – využij své obchodní nadání
najít – nikam se nežeň, není vhodný čas na změny
poskytnout – doma se cítíš nejlépe

pěkně upravená – jsi velký optimista
prázdná – nesneseš kritiku svého chování a vzhledu
polepená neprůhledným papírem – partner má před tebou tajemství

mít sám – jednou budeš dole, jednou nahoře
vidět na někom – svůj úděl přijmi s klidem
vidět obrovské – čeká tě mimořádný úspěch

slyšet ho výt – všichni po tobě stále něco chtějí a nedají ti chvíli klidu
vidět jediného s vyceněnými tesáky – někdo tě bude velmi silně nenávidět
vidět jich mnoho najednou – nespoléhej na přislfbenou ochranu
zabít ho – nepřítel si přeje tvou smrt
být jím honěn – porazíš svého soka v čestném boji

jíst – snaž se nepodlehnout velkému nátlaku
louskat – někdo tě chce za každou cenu pokořit
klátit se stromu – netrpělivostí si škodíš
sbírat pod stromem – svou přehnanou pečlivostí jdeš všem na nervy

skočit do něj – necháš se snadno vyprovokovat
vidět – ze zklamání si vezmeš ponaučení propříště

být jím – snadno se seznamuješ s cizími lidmi
mluvit s ním – každému moc věříš a tak je snadné tě oklamat
vidět ho na stráži – natáhni ruku po kolem jdoucím štěstí a pevně si je drž

hledat je – lásku splácej láskou
mluvit s nimi – celý život se budeš bouřit proti příkazům
vidět je – po vyčerpávající námaze se konečně dočkáš štěstí

bílý – starosti se ti vyhnou
žlutý – nedávej příčinu k závisti nebo ti otráví život
mnout v prstech – skoncuj s ústupky a zachráníš svůj majetek
roztavený – těžká ztráta
vidět hořet – smutek tě pohltí na dlouhou dobu
vidět z něj různé předměty a postavy – co se zdá to je sen
vidět z něj svíce – neodmítej pozvání do společnosti

čistá – vydal ses cestou nejmenšího odporu
kalná – všude budeš narážet na překážky
svěcená – pevné zdraví :
studená – čeká tě štěstí
teplá – toužíš po lásce, ale dočkáš se jen soucitu
studenou pít – budeš stále zdravý
teplou pít – nemoc v rodině
horkou se opařit – svou nepozorností způsobíš velkou škodu
horkou opařit někoho – vezmeš na sebe něčí vinu
kráčet po ní – žádná překážka tě neodradí od tvého úmyslu
brodit se v ní – z nebezpečí si pomůžeš sám
koupat se v ní – upřímně míněná výtka tě konečně vzpamatuje
potopit se v ní – celý život budeš plnit něčí rozkazy
vidět ji bublat varem – kroť svůj temperament nebo on ovládne tebe
slyšet zvuk vroucí vody – všichni tě odsoudí za tvé intriky

hubení – všeobecné zdražení
tlustí – už se dočkáš svého štěstí
poskakující – někdo tě bude věrně milovat až do smrti
zapřažení – budeš mít vysoce postavené přátele
být jimi napaden – kdo pracuje pro tebe, pracuje i pro někoho jiného
jíst jejich maso – získáš mocného obchodního partnera
vidět je hnát – tvou velkou námahu nikdo neocení
vidět je na porážce – změň svůj život od základů a bude se ti dobře dařit

bílé – tvá duše najde klid
červené – budeš čelit obvinění ze lži
černé – tvá láska tě nikdy neopustí
plavé – šťastná láska
šedivé – dlouho se budeš vyrovnávat se ztrátou blízké osoby
dlouhé – své přátele oceníš teprve až ti bude nejhůř
krátké – často jednáš bezmyšlenkovitě a později toho lituješ
kudrnaté – zlomyslnost ti kouká z očí
rovné – tvou pravdu nechce nikdo slyšet
vlnité – zahráváš si s osudem
barvit své – pro tvou prolhanost si tě nikdo neváží
barvit někomu – rád manipuluješ s jinými pro své zvrácené potěšení
česat své – výrazné zvýšení platu
česat někomu – netoužíš po kariéře
zaplétat své – hádka v rodině
zaplétat někomu – dráždí tě něčí klid
mýt své – budeš muset hlasitě uznat převahu soupeře
mýt někomu – začni na sobě konečně pracovat
vidět své růst – musíš jíst více zeleniny
stříhat své sám – jsi ve velkém nebezpečí
nechat stříhat své – smrt člena rodiny
stříhat někomu – pozor na dopravní nehodu
držet v hrsti vyčesané – ve svých rozhodnutích se nedej ovlivnit jinými a budeš se mít dobře

bez vody – v každém vztahu to někdy zaskřípe
tryskající do výše – máš před sebou příjemné roky

dostat od ní žihadlo – připrav se na zklamání tam, kde bys je vůbec nečekal
odhánět ji od sebe – návrh partnera na rozchod pro tebe bude šokem
vidět jich mnoho – nemilá zpráva

černé – vášeň bez hranic tě vystaví nebezpečí
šedé – tvá moudrost zůstane nedoceněna
zrzavé – dej pozor, číhá kolem tebe faleš
dlouhé – velmi dbáš na svou čest
husté – uslyšíš hlas vlastní krve
rychle rostoucí – investuj do nemovitostí
vypadávající – nebrzdi svou vášeň a ve stáří budeš mít nač vzpomínat
oholit je – nesnaž se zaobalovat pravdu do hezkých slovíček
ostříhat je – přestaň být zlomyslný než na to doplatíš
vytrhávat je – nejsi spolehlivý v plnění svých závazků
vidět je na dětské tváři – všechno si v klidu promysli než se definitivně rozhodneš
vidět je na dívčí tváři – ztráta tě poznamená jen nepatrně

slyšet je cvrlikat – dobrá zpráva tě potěší
vidět v hnízdě – bude důvod k velké radosti
vidět jejich hnízdo prázdné – opustíš svůj domov
vidět je vlétnout do svého domu – přijdou překvapující informace
vidět je poletovat kolem sebe – tvé přání se záhy vyplní

šlápnout na něj – nic se ti nevydaří
vidět ho – ztráta na majetku

cítit její vůni – někdo tě hodně zklame
darovat ji – nemáš zapotřebí vnucovat se
dostat ji – faleš číhá kolem tebe
toužit po ní – každého soudíš jen podle vzhledu
rozlít ji – neumíš si ničeho vážit

vidět v bitvě – udělej někoho šťastným a on ti to stonásobně vrátí
vidět odpočívat – nečekej na omluvu a podej ruku ke smíru

česat ji – v zaměstnání si s nikým nerozumíš
kupovat ji – nemáš důvod k lítosti
plést z ní – nezapomínej na své dobré vychování
stáčet ji do klubka – svému osudu neujdeš

chytat je – náhodné setkání po létech
střílet na ně – činíš dobře nejen sobě
slyšet je cvrlikat – donesou se ti zlé pomluvy
vidět je poletovat – nevěř všemu, co ti naslibují
vidět jich velké hejno – čeká tě těžká životní zkouška

něčí jméno – marně skrýváš své zoufalství
slyšet volat své jméno – tvůj život končí

sám někoho – poradí ti tvé svědomí
vidět jiné volící – ustup pravdivým argumentům

vidět vlastní – pýcha předchází pád

nechat se jimi obejmout – marně si děláš naděje
vidět tančit – čeká tě dobrá budoucnost
tančit s nimi – víc si všímej své rodiny

slabá – s ničím si neumíš poradit
silná – svým umem se proslavíš
s listy – ke všem svým činům máš shora požehnání
suchá – někdo z tvé rodiny zaviní nehodu, která nebude bez následků

vcházet do ní – nedáš si od nikoho poroučet
vycházet z ní – učiníš důležité rozhodnutí
pobývat v ní – plýtváš silami na špatném místě

kutálet – pozveš velkou společnost
označovat – máš rád ve všem jas no
ochutnávat z něj víno – nedůvěry se už nezbavíš

být z ní vykázán – ženeš se do záhuby
opustit dobrovolně – máš před sebou dlouhé tápání
tesknit po ní v cizině – každé dobrodružství má svůj rub i líc

být jí kousnut – hádka v rodině
chytat ji – pozor ať nepadneš do léčky
vidět ji louskat ořech – budeš se radovat
vidět ji lézt po stromě – nepovyšuj se nad ostatní
vidět ji přeskakovat z jednoho stromu na druhý – máš bujnou fantazii
vidět ji běžet po zemi – nedorozumění si včas vyříkejte

být v něm vězněn – máš podporu své rodiny
vidět plné vězňů – falešnému příteli sdělíš důvěrnou informaci
vidět opuštěné – nechtěj všechno co vidíš u jiných

zpívat v ní sám – chceš vyniknout

vysoká – tvá stálost je předpokladem spokojenosti
s hodinami – každý bude chtít poradit
stoupat na ní – využij nenadálou výhodu ve svůj prospěch
vycházet z ní – jsi uznávaný odborník ve své profesi
vidět ji zřítit se – někdo tě připraví o svobodu

jíst s ní – připrav se na překvapení
upustit ji na zem – každý má svou pravdu
vidět jich mnoho – v lásce nehledej logiku

provozovat – tvá práce tě plně uspokojuje
vidět v klidu – snaž se přemoci svou lenost
vidět v chodu – svou pílí si velmi polepšíš

bílé – konečně budeš spokojený
červené – dobrou náladu ti hned tak něco nepokazí
jablečné – málo ti stačí k radosti
rybízové – nemáš důvod tvářit se kysele
pít – život si umíš vychutnávat
rozlít – sám od sebe odeženeš štěstí

pletená – pohodlí miluješ nade vše
kožešinová – nech si otevřená zadní vrátka
těsná – nejsi spokojený se svým životem
volná – na provedení plánovaných změn nemáš sílu
děravá – pro každého není splnění daných slibů stejně samozřejmé jako pro tebe

honit s nimi někoho – sám nejsi nic
pracovat s nimi – bohatství není zárukou štěstí
vidět je – jsi protivný sám sobě

jíst – tvá nevěra vyjde najevo
lisovat – nadřízený se bez tvé práce neobejde a dobře to ví
trhat – marně se vymlouváš
vidět shnilé – tvé manželství je ve vážné krizi

vidět v plamenech – zkazíš na co sáhneš
zakládat – štěstí máš ve svých rukou

splihle visící – každý si tě snadno omotá kolem prstu
vlající ve větru – budeš se radovat
potrhaná – tvůj podlý čin vyjde najevo

skrývat se před ním – stůj za svou pravdou

být na něj pozván – přísně zakroč proti bezpráví
omítnout na něj pozvání – neměl bys být tolik zahleděný
do sebe
slavit – budeš mít dobrou náladu

hladká – marně se snažíš uspět
broušená – rozmnožíš své statky
plná vína – pravda vyjde vždy najevo
prázdná – nezavírej oči před skutečností
rozbitá – přijde velké neštěstí