Význam jmen / Barnabáš

Různé podoby jména: Barek, Barna, Barouš
Původ: aramejský (biblické jméno)
Význam: syn věštby, útěchy
Svátek: 11. června (německý kalendář)