Význam jmen / Bohumil

Různé podoby jména: Boža, Božek, Božík, Míla, Milek, Mileček
Původ: slovanský
Význam: milý Bohu
Svátek: 3. října