Význam jmen / Bohuš

Různé podoby jména: Bohoušek, Bóža, Bojda, Bojdek, Božek, Božík, Bohunek
Původ: český
Význam: budiž Bohu sláva (odvozeno od Bohumil, Bohuslav)
Svátek: 22. srpna ; 3. října (Bohumil)