Význam jmen / Branimír

Různé podoby jména: Braněk, Branko, Mirek, Míra
Původ: slovanský
Význam: bojuj za mír
Svátek: 3. září (Bronislav)