Význam jmen / Chranibor

Různé podoby jména: Chráňa, Bojan
Původ: slovanský
Význam: ochránce boje
Svátek: 13. května (starší kalendář)