Význam jmen / Danica

Různé podoby jména: Dana, Danka, Danička, Nica
Původ: jihoslovanský
Význam: denice
Svátek: 26. ledna (Zora) ; 16. dubna (slovenský kalendář)