Význam jmen / Donáta

Různé podoby jména: Donátka, Náta, Donka
Původ: latinský
Význam: dar, darovaný
Svátek: 7. srpna (německý kalendář)