Význam jmen / Drahoslava

Různé podoby jména: Draha, Drahuše, Sláva, Dráža, Drahuška
Původ: slovanský
Význam: drahý, komu je drahá sláva, slavný drahostí
Svátek: 9. července