Význam jmen / Eliška

Různé podoby jména: Ela, Elka, Eluška, Elza, Elinka, Líza
Původ: hebrejský
Význam: varianta hebrejského jména Alžběta (můj bůh je přísaha) (české jméno)
Svátek: 5. října