Význam jmen / Hugo

Různé podoby jména: Hugouš, Hugoun, Hugounek
Původ: německý
Význam: duch, mysl, duchaplný
Svátek: 1. dubna