Význam jmen / Jáchym

Různé podoby jména: Jáchymek, Jáša, Jáchouš
Původ: hebrejský
Význam: bude Bohem vyvýšen
Svátek: 16. srpna