Význam jmen / Jeremiáš

Různé podoby jména: Jerek, Jerda, Miáš
Původ: hebrejský (biblické jméno)
Význam: Bohem povýšený
Svátek: 1. května (maďarský kalendář)