Význam jmen / Josef

Různé podoby jména: Pepa, Pepek, Pepík, Pepča, Pepánek, Joska, Józa, Jozífek, Jožin, Jožo
Původ: hebrejský (biblické jméno)
Význam: on (Bůh) přidá, rozhojní
Svátek: 19. března