Význam jmen / Juta

Různé podoby jména: Jutka, Jutička, Jutinka
Původ: hebrejský
Význam: židovka, žena z Judeje
Svátek: 29. prosince (Judita)