Význam jmen / Kamil

Různé podoby jména: Kamilek, Milek, Kamek
Původ: orientální
Význam: urozený, mladý obětní služebník
Svátek: 3. března