Význam jmen / Kamila

Různé podoby jména: Kamilka, Kamuška, Kamka, Míla, Milka
Původ: orientální
Význam: urozená mladá obětní služebnice; chrámová služka (převzaté z latiny)
Svátek: 31. května