Měsíc prosinec všeobecně:

Měsíc listopad všeobecně:

Měsíc říjen všeobecně:

Měsíc září všeobecně:

Měsíc srpen všeobecně:

Měsíc červenec všeobecně:

Měsíc červen všeobecně:

Měsíc květen všeobecně:
Měsíc duben všeobecně:
Březen – za kamna vlezem; duben ještě tam budem.
Sníh dubnový jako mrva pohnojí.
Je-li v dubnu teplý déšť, hojné požehnání jest.
Duben hojný vodou – říjen vínem.
Hřmí-li v dubnu, konec mrazům.
V dubnu hrom – nebojí se mrazu strom.
Čím kvete trní později, tím méně se urodí sena a obilí.

1. dubna: sv. Huga
Prší-li na sv. Huga, bývá mokrý máj.

Zelený čtvrtek:
Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé.
Na Zelený čtvrtek hrách zasívej, na Velký pátek zemí nehýbej, na Bílou sobotu
štěpy zasazuj.

Velký pátek:
Velký pátek deštivý – dělá rok žíznivý.
Velký pátek vláha – úrodu zmáhá.

Bílá sobota:
Když prší do Božího hrobu, bude žíznivý rok.
Když prší na Velkou noc, nebude sena moc.

Neděle velikonoční – Hod Boží velikonoční:
Na Boží-li hod velikonoční prší, sucho úrodu poruší.

17. dubna: bl. Rudolfa, mučedníka ve Švýcarsku
Sv. Rudolf otvírá dveře i okna.

24. dubna: sv. Jiřího
Ondřej mosty staví, Jiří je odplaví.
Jiří a Marek – mrazem se zalek.
Mrazy neuškodí, co po Jiřím chodí.
Kolik mrazů do svatého Jiří, tolik do svatého Václava.
Před Jiřím sucho, po něm mokro.
Na svatého Jiří, vylézají hadi a štíři.
Svatý Jiří kravám píci dává.
Jak dlouho žába před svatým Jiřím křičí, tak dlouho po svatém Jiří mlčí.
Může-li se havran o svatém Jiří v žitě skrýti, budem úrodný rok míti.
Co se před svatým Jiřím zazelená, to se po něm ztratí.
Kolikrát se objevilo jíní před svatým Michalem, tolikrát přijde po Jiřím.
Do svatého Jiří tráva neroste, kdyby ji kleštěmi tahal,
po svatém Jiří roste, třeba ji palicí zatloukal.

25. dubna: sv. Marka
Potí-li se Dominik, bude Marek ještě v kožiše.
Na svatého Marka deštivo – sedm týdnů blátivo.
Na svatého Marka zasej oharka.

28. dubna: sv. Vitala
Mrzne-li na svatého Vitala, mrzne ještě čtyřicet dní.

Měsíc březen všeobecně:
Březen – za kamna vlezem.
Březnové slunce má krátké ruce.
Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.
Březnový sníh zaorati jest jako když pohnojí.
Březen bez vody – duben bez trávy.
Hřmí-li v březnu, sněží v máji.
Mlha v březnu znamená za sto dní bouřku.

1. března: sv. Eudoxie
Svatá Eudoxie příznivá, ale blátivá.

6. března: bl. Bedřicha (Miroslava)
Na svatého Bedřicha slunko teplem zadýchá.

6. března: sv. Felicity (Blaženy), nyní 7.3.
Svatá Felicita sníh z polí odmítá.

7. března: sv. Tomáše Akvinského, nyní 28.1.
O svatém Tomáši sníh bředne na kaši.

10. března: sv. Čtyřiceti mučedníků, umučených ve 4. století v Sebaste v Malé Asii
Mrzne-li na den Čtyřiceti mučedníků, přijde ještě čtyřicet ranních mrazíků.

12. března: sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve, nyní 3.9.
Na svatého Řehoře čáp letí od moře, žába hubu otevře a líný sedlák, který neoře.
Na svatého Řehoře ledy plují do moře, vlaštovičky od moře.
Na svatého Řehoře den s nocí v jedné míře.
Na svatého Řehoře šelma sedlák, který neoře.

17. března: sv. Gertrudy
Mrzne-li na svatou Gertrudu, bude mrznout ještě celý měsíc.

19. března: sv. Josefa
Josefova širočina ničí poslední ledy.
Svatý Josef naštípe dříví a Panna Maria zatopí.
Svatý Josef s tváří milou končí zimu plnou.
Je-li na svatého Josefa vítr, potrvá čtvrt roku.

20. března: sv. Jáchyma, otce Panny Marie, nyní 26.7.
Na svatého Jáchyma skončila se už zima.

21. března: sv. Benedikta, nyní 11.7.
Na svatého Benedikta má se sít ječmen a cibule.

24. března: sv. Gabriela, archanděla, nyní 29.9.
Je-li mráz na svatého Gabriele, bývají žně veselé.

25. března: Zvěstování Panny Marie
Jaro zvěstuje Zvěstování, ale zimu ještě nevyhání.
Jaké Zvěstování Boží Matky – takové velikonoční svátky.
Panna Maria sfoukne svíčku a svatý Michal ji rozsvítí.
Panny Marie Zvěstování zelených semen zasévání.

30. března: sv. Kvirina
O svatém Kvirinu už je teplo ve stínu.

31. března: sv. Balbíny
O svaté Balbíně je už u nás po zimě.

A pokud vychází velikonoce na březen, tak:

Zelený čtvrtek:
Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé.
Na Zelený čtvrtek hrách zasívej, na Velký pátek zemí nehýbej, na Bílou sobotu
štěpy zasazuj.

Velký pátek:
Velký pátek deštivý – dělá rok žíznivý.
Velký pátek vláha – úrodu zmáhá.

Bílá sobota:
Když prší do Božího hrobu, bude žíznivý rok.
Když prší na Velkou noc, nebude sena moc.

Neděle velikonoční – Hod Boží velikonoční:
Na Boží-li hod velikonoční prší, sucho úrodu poruší.

Měsíc únor všeobecně:
Únor bílý – pole sílí.
Únorová voda – pro pole škoda.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
Jestli únor vodu pustí, tak ji březen na led zhustí.
Únor teplý – březen chladný, únor studený – srpen horký.
Co si únor zazelená, březen si to hájí; co si duben zazelená, květen mu to spálí.

2. února: Hromnice – Očišťování Panny Marie
Na Hromnice o hodinu více.
Na Hromnice půl píce a půl krajíce.
Na Hromnice musí skřivan vrznout, i kdyby měl zmrznout.
O Hromnicích milejší ovčákovi vlk nežli slunce.
Na Hromnice jasná noc, bude mrazů ještě moc.
Panenka Maria Hromničná čistá – úroda jistá.
Na Hromnice chumelice, netrvá pak zima více.
Přejdou Hromnice – je konec sanice.
O Hromnicích jasný den, připrav kožich ještě ven.
O Hromnicích teplo – medvěd staví boudu rychlo,
o Hromnicích mrzne – medvěd bourá boudu, jen to vrzne.

3. února: sv. Blažeje
Na svatého Blažeje kamínek se ohřeje.
Na svatého Blažeje pije skřivan z koleje.
Na svatého Blažeje slunce ještě nehřeje.

4. února: sv. Veroniky, učednice Páně
O svaté Veronice bývá ještě sanice.

5. února: sv. Agáty
Svatá Agáta na sníh bohatá.

6. února: sv. Doroty
Svatá Dorota také na sníh bohatá.
Na svatou Dorotu odmeť sníh od plotu.
O svaté Dorotě uschne košile na plotě.

7. února: sv. Romualda
Svatý Radko – na poli hladko.

9. února: sv. Apoleny
Svatá Apolena v mlhu často zahalena.

10. února: sv. Scholastiky
O svaté Scholastice navleč si rukavice.

13. února: sv. Řehoře II., papeže
O svatém Řehoři mrazy přituhnou a vše umoří.

14. února: sv. Valentina
Na svatého Valentina zamrzne i kolo mlýna.
Svatý Valentínek – jara tatínek.

Masopustní úterý:
Masopust na slunci – pomlázka u kamen.
Na ostatky lužky – budou jabka, hrušky.
Koblihy na ulici – vajíčka ve světnici,
koblihy ve světnici – vajíčka na ulici.

Popeleční středa:
Jaké je počasí o Popeleční středě, takové se drží celý rok.
Suchý půst – úrodný rok.

16. února: sv. Juliány
O svaté Juliáně připrav vůz a schovej sáně.

18. února: sv. Simeona Jeruzalémského
O svatém Šimoně schází sníh ze stráně.

22. února: sv. Petra nastolení v Antiochii
Je-li na Stolici sv. Petra zima, ještě dlouho potrvá.
Když mrzne na svatého Petra nastolení,
bude mrznout čtyřicet dní bez prodlení.

24. února: sv. Matěje, apoštola, nyní 14.5.
Svatý Matěj ledy láme, nemá-li jich, nadělá je.
Nenajde-li led Matějova pila, najde jej Josefova širočina.
Svatý Matěj zimu tratí, když netratí, obohatí.
Na svatého Matěje, do závěje naleje.
Na svatého Matěje rampouchy – úrodný rok na mouchy.
Na Hromnice metelice všechny cesty zametá, svatý Matěj rád je zase odmetá.

27. února: sv. Gabriela
Je-li mráz na svatého Gabriele, bývají žně veselé.

28. února: sv. Romana
Je-li na svatého Romana jasně, vyjde nám úroda krásně.

Měsíc leden všeobecně:
V lednu za pec si sednu.
V lednu mráz – těší nás; v lednu voda – věčná škoda.
Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.
Teplý leden, z korce mandel jeden.
V lednu roste-li tráva, neúroda se očekává.
Když krtek ryje v lednu, končí zima v květnu.
Leden drsný prospívá osení.
V lednu-li hřímá, tuhá je zima.
Když rok mrazem a sněhem začíná, dosti chleba se předpovídá.

1. ledna: Nový rok, dnes Matky Boží Panny Marie
Jsou-li červánky v novoroční den, přinesou samou slotu, slotu jen.
Na Nový rok déšť – o velikonocích sníh.
Na Nový rok o slepičí krok.

2. ledna: sv. Makaria
Jaké počasí na svatého Makaria bývá, takové se i v září ozývá.

3. ledna: Nejsvětějšího Jména Ježíš
Na Jména Ježíš – ke kamnům nejblíž.

6. ledna: sv. Tří králů – Zjevení Páně
Na Tři krále – zima stále.
Tři králové mosty staví, nebo je boří.
Na Tři krále o skok dále.

8. ledna: sv. Erharta, biskupa v Řezně
O svatém Erhartu zima zebe do nártu.

11. ledna: sv. Hygina
Na svatého Hygina pravá zima začíná.

14. ledna: sv. Hilaria
Svatý Hilarius – vyndej saně, schovej vůz!

Každý měsíc zde najdete lidové pranostiky, které jak věříme, přivádějí člověka k hlubšímu zamyšlení o přírodních zákonitostech a k bližšímu vztahu k naší Matce zemi. Na základě lidových pranostik, které vytvořili naši předci pozorováním přírody, můžeme také věštit a predikovat. Je určitě zajímavé sledovat, jak se pranostiky plní a do jaké míry se mění chod přírodních zákonů jak během času na naší planetě, tak i v důsledku změn způsobených lidskou činností.

15. ledna: sv. Pavla
Na svatého Pavla poustevníka pěkný den – dobrý rok je uveden, větrný den – mokrý rok.
Je-li svatý Pavel jasný – rok šťastný.

16. ledna: sv. Marcela I
Na svatého Marcela zima leze do těla.

17. ledna: sv. Antonína
Svatý Antonín poustevník přináší led, nebo jej láme; nemá-li žádný, vyrobí ho hned.

18. ledna: sv. Prisky
Svatá Priska pod saněmi píská.

19. ledna: sv. Knuta
Na svatého Knuta přichází zima krutá.

20. ledna: sv. Fabiána a Šebestiána
O svatém Fabiánu a Šebestiánu zalézá zima za nehty i otužilému cikánu.
Nemrzne-li cikán do Fabiána a Šebestiána, potom už nezmrzne.
Na svatého Fabiána a Šebestiána stromům opět míza dána.

21. ledna: sv. Anežky Římské
O svaté Anežce od kamen se nechce.
Svatá Anežka kape ze stříšky, sedláče, schovej zhryzky.
Svatá Anežka když laskavá,vypustí skřivana z rukáva.

22. ledna: sv. Vincence
Na svatého Vincence seď doma u pece.
Svítí-li slunce v den svatého Vincence, třeba pro víno a žito starat se o žence.
Slunce-li na svatého Vincence svítí, budeme hojnost žita, vlny míti.

24. ledna: sv. Timoteje – Bohuslava – nyní 26.1.
Svatý Timotej ledy láme, nemá-li je, nadělá je.

25. ledna: Obrácení sv. Pavla, apoštola
Na svatého Pavla pohoda – jistá Boží úroda.
Na Pavla obrácení též i zima se promění; buď popustí, nebo zhustí.
V den obrácení svatého Pavla, když teče voda po silnici, šetřte pro dobytek píci.
Medvěd na svatého Pavla obrácení obrací se na druhý bok.

26. ledna: sv. Polykarpa – nyní 23.2.
Na svatého Polykarpa plná sněhu každá škarpa.

28. ledna: Karla Velikého, císaře římské říše
Je-li Karel Veliký málo ledový, únor to zase napraví.

29. ledna: sv. Františka Saleského
Na Saleského Františka meluzína si často zapíská.