jíst – nemáš rád tajemství
kupovat – jsi příliš romantický
připravovat – na své přátele se můžeš vždy spolehnout
prodávat – začni plánovat letní dovolenou
zdá-Ii se o něm zamilovanému člověku – tvůj vztah bude
dlouho šťastný

býti jím postižený – nepřeceňuj své síly

býti jím – něco objevíte jako první
mluvit s ním – plánujete cestování

sázet – máš možnost změnit svůj život
rozkvetlé – konečně se dočkáš zasloužené úcty
trhat – půjdeš na pohřeb
ve váze – očekávej přízeň a poctu nadřízených
zvadlé – tvé naděje byly marné

kupovat – pozor na okradení
měřit – někdo tě chce ošidit
nosit z něj oděv – lákají tě nereálné sny
prodávat – větší výdaje za partnera

listovat v něm – máš před sebou dlouhou a dalekou cestu
kupovat jej – každou změnu předem promysli
darovat jej – někdo blízký tě tajně miluje
obdržet jej darem – tvůj přítel chce nastoupit na tvé místo

býti jím – i malá snaha se podílí na úspěchu
dívat se na něj – starej se o. své tělo a budeš zdravý

vidět ji – povýšení tě nemine
být na ní přítomen – jistý zisk
slyšet o ní – máš před sebou šťastné dny
udělit ji – nepříjemná návštěva

koupit tam něco – pozor na zbytečné výdaje
zúčastnit se jí – tvé plány se podaří uskutečnit
slyšet o ní – při obchodování vše proběhne bez problémů

být z něj vyhozen za jízdy – brzy se dozvíš příjemné novinky
autonehoda – dobře si rozmysli, než něco řekneš, vyslovené nejde vzít zpět
blokuje-Ii cestu – vše se v dobré obrátí
kupovat – soused tě nemá rád
nabourat – varuj se pomluv
porouchaný – přiděláš si starosti účastí v rizikovém podnikání
prodávat – čekají tě nepříjemné změny
přejede li někoho – máš před sebou žal a smutek
přijíždějící k tobě – zaslouženě vzrosteš v očích přátel
řídit – budeš mít úspěch
sám být autem sražen – plánovaná oslava se příliš nevyvede
běžet před ním – konkurence je silná
velmi rychle jedoucí – nová zpráva tě zklame
vézt se v něm – jdeš vstříc novému štěstí
vidět pomalu jet – čekej důležitou zprávu
vidět stát – váháš a ženeš se do nejistoty
vlastnit – tvé sny se uskuteční jen s velkými problémy

jet v něm – moudrá rada ti přinese užitek
sám řídit – nečekané štěstí v lásce
vidět jet prázdný – nadřízený ocení tvou práci
vidět jet s pasažéry – blízká osoba tě opustí
vidět stát – nenech si radit od každého

vidět ho – investuješ bez rozmyslu a ne zrovna dobře
hrát na něm – přemýšlej o změně zaměstnání

být jím – přijdeš o majetek i peníze
jednat s ním – lépe hospodař s časem
vidět ho – hádka s přáteli

vidět ho – na cestách tě potká nehoda
mluvit s ním – tvůj tajný sen se vyplní
býti jimi obklopen – rozluštíš tajemství, na které často myslíš

kupovat – hádky pro malichernosti
nabízet – zásnuby nebo svatba blízké osoby
nalévat – přírůstek do rodiny
pít – nebuď perverzní
rozlít – jsi příliš impulzivní, kroť své chování
zdá-li se o něm mladému člověku – máš příliš bujnou fantazii
zdá-li se o něm starému člověku – čeká tě trápení

mluvit s ním – odpusť nepřátelům a smiř se s nimi
vidět ho – po překonání překážek tě čeká požehnání a štěstí
vidět ho v civilních šatech – ve svém konání uspěješ
zdá-li se o něm ženě – uzavřeš pevné přátelství

čistý – smutek na duši
popsaný nebo špinavý – obdržíš zlou zprávu

slyšet ho troubit – spor u soudu vyhraješ
vidět ho – bez píle nezmůžeš nic

býti jím – změna v pracovních plánech
malující u rýsovacího prkna – tvoje podnikání bude ztrátové
balící své výkresy – očekávej změnu k lepšímu
vidí-Ii jej mladá žena – neuspěješ tam, kde se snažíš
vidí-Ii jej svobodná žena – brzy a dobře se vdáš

býti v něm – čeká tě bolestná ztráta
mluvit o něm – někdo zná tvé tajemství

poslouchat ji – poznáš důležitého člověka
zpívat ji – očekávej důležitý dopis

být jím – zredukuj své plány
mluvit s ním – tvůj přítel je namyšlený
potkat ho – problémy s blízkými přáteli
vítat ho doma – poznáš zajímavý protějšek

válčící – v dohledné době zbohatnete
na pochodu – dejte ne sebe pozor
poražená – investuj tam, kde je to výhodné
vítězná – potíže v osobním životě

vidět ji kvést na louce – bude se ti zdát sen o bývalé lásce
trhat ji – hlídej se, hrozí ti úraz
ve váze – tvé zdraví je labilní

být jím – máš kruté nepřátele
napodobovat ho – hrozí úraz končetiny
pozvat ho domů – přijde nezvaná návštěva
vidět artistky-ženy – někdo nepřeje tvému podnikání
vidět ho na provaze – po překonání překážek dojdeš k vysněnému cíli
vidět ho při cvičení – přátelé ti zabrání provést odvážný plán
vidí-Ii ho žena – muži tě budou obletovat
zdá-Ii se mladé dívce – příliš riskuješ při flirtování s muži

vidět rozsypaný – s někým se budeš soudit

jet po asfaltové cestě – čekají tě příjemné cesty
vidět asfaltovou cestu – pusť se do obchodování, zisk tě nemine

najímat pro sebe – potkáš dávné přátele
pronajímat někomu – milá návštěva

cestovat tam – dostaneš příležitost někomu pomoci v nouzi
bydlet tam – malé změny v životě

mít apetit – horší se tvé zdraví
nemít apetit – nepřecházej ani nejlehčí onemocnění

býti jím – nejsi ctižádostivý
poslouchat jeho příkazy – někdo ti ublíží
vidět ho – nebuď tak zahleděný do sebe

být jím – bohatý člověk ti zkomplikuje život
mluvit s ním – budeš mít vážnost a úctu
vidět ho – dnes tě čeká jen radost
poslouchat ho – půjdeš za kmotra

porodní – brzy budeš mít svatbu

vidět ji na mapě – čekají tě velké změny v životě
vydat se tam – budeš v životě úspěšný
žít tam – máš před sebou roky tvrdé práce
mluvit o ní – tvoje předsevzetí se hned tak neuskuteční.

neopracovaný kámen – poctivý obchod ti přinese uspokojení
vidět ve šperku – tvé snahy provázejí svízele
vidí-Ii jej mladá žena – neprávem podceňuješ svoji lásku

vidět ho – tvůj vztah je krátkodobý
být zasažen jeho šípem – na krátko si užiješ lásky

amputace prstu na své ruce nebo noze – menší ztráta je na obzoru
amputace celé své končetiny – jen pečlivostí a pozorností předejdeš krizi v zaměstnání
amputace celé končetiny někoho jiného – blíží se úmrtí člena rodiny

položený – někdo tě obdaruje
zavěšený na krku – stane se ti nepříjemnost

jíst ho – čekej důležité pozvání
vidět nebo kupovat ho – veselá společnost tě očekává
sbírat ananasy – brzy tě čeká úspěch

být jím – pocta tě nemine
cítit se v jeho přítomnosti velmi dobře – získáš dědictví od vzdáleného příbuzného
mluvit s ním – tvé touhy se do puntíku vyplní
vidět ho létat – trpělivost, čekají tě lepší časy a spokojené stáří
vidět ho stát na zemi – budeš se radovat
vidět ho ve slunečním světle – neočekávaná radostná událost v rodině
vidí-Ii ho nemocný – brzké uzdravení
vidí-Ii ho voják – účast ve vítězné bitvě
vidí-Ii ho žena – porodíš syna
vidí-Ii žena dva anděly – očekávej dvojčata

číst ji – někdo tě pozve do společnosti
poslouchat ji – tvoje skutky jsou nestálé jako ty
sám ji vyprávět – snaž se vybírat své přátele podle inteligence

brát ji – někdo tě poníží
dává ji bohatý – v brzké době tě potká neštěstí
dává ji chudý – někdo ti chce uškodit
dávat ji z donucení – vše dobré se obrátí v tvůj neprospěch
odmítnout ji – máš před sebou nepříjemnosti, plynoucí z pomluv

býti jím – chybí ti pohoda, chceš se bavit
mluvit s ním – budeš mít dlouhou chvíli
poslouchat ho – budeš litovat svého rozhodnutí
potkat ho – budeš muset trpět pro sobeckost jiných
vidět ho – rýsuje se ti dlouhá a úspěšná obchodní cesta

v květináči – máš před sebou zármutek a starosti
rozkvetlá – dožiješ se požehnaného věku

cestovat tam – velké výdaje
vidět ji na mapě – své peníze rychle utratíš

vidět na obrázku – nebuď tak chladný
býti v nich – máš pevné zdraví, čeká tě dlouhý život

jíst – v tvém okolí je někdo zlostný
jí-Ii ho mladá žena – moc se netěš, budeš zklamaná
ochutnávat ho – neúspěšné jednání
vidět nezralý – číhá na tebe nepřátelství
vidět zralý – unikneš nepříjemnostem
sázet – chybí ti pokora
trhat – lidé kolem tebe ti nepřejí nic dobrého

bourat ho – své plány nedokážeš realizovat
sedět v něm – všechny problémy dokážeš vyřešit
stavět ho – začni plánovat společný život se svou láskou

vidět ji skákat – konečně se dočkáš lásky, ale nebude dlouho šťastná
vidět ji běžet – máš velké nároky, ale zvýšeným úsilím je dokážeš splnit
vidí-Ii mladá žena antilopu ulovenou – toužíš po lásce, která tě zničí

hádat se sním – omluv se osobě, které jsi ublížil
objímat se sním – máš před sebou skvělou budoucnost

klidný tok – dej na sebe pozor
rozbouřený tok pod mraky – v tvém okolí se stane ošklivá
nehoda

vcházet tam – konečně zvítězíš nad svými nepřáteli
vidět ji – nenadálý odjezd blízké osoby
vycházet z ní – jsi ve skvělé kondici

mluvit s ním – budeš mít kolem sebe vzdělané lidi
vidět ho – nedělej ze sebe hlupáka

mít – tvoje snaha bude marná
vidět – očekávej nepříjemnosti

darovat alabastrovou sošku – sňatek
dívat se na výtvor z něj – čeká tě velká radost
kupovat alabastrovou sošku – ve všem budeš úspěšný
rozbít sošku z něj – škoda na majetku tě nemine
zdá-Ii se o něm mladé ženě – tvoje láska skončí kvůli tvému špatnému chování

nechat instalovat – velké finanční příjmy
slyšet – lépe hlídej svůj majetek
vypínat – někdo tě chce ošidit
zapínat – očekávej milou návštěvu

album s fotografiemi – navštíví tě příbuzní zdaleka
album s výstřižky – brzo poznáš někoho, kdo ti chce škodit
darovat jej – tvoji přátelé to s tebou myslí dobře
dostat jej darem – úspěšné podnikání
kupovat jej – nebuď tak lakomý
listovat v něm – na své přátele se můžeš kdykoli spolehnout
listuje-Ii v něm mladá žena – tvůj sen.o novém příteli se brzy stane skutečností

cestovat po jejím území – čeká tě velká únava, která se bez odpočinku změní v nemoc
dívat se na ni na mapě – splnění nejtajnějšího přání
mluvit o ní – poslouchej svůj rozum, někdo tě chce zlákat na zcestí
žít tam – nemoc nebo smutná událost v rodině

hrušková – čeká tě bloudění, ale ty cestu najdeš
kaštanová – někdo blízký tě zarmoutí
topolová – životem půjdeš po rovné cestě stále vpřed
třešňová – není veselý každý, kdo se tak tváří
procházet se aleji – čekají tě velké starosti
zdá-Ii se o ní ženě – povrchním známostem nikdy neříkej všechno o sobě

býti jím – chraň své soukromí
mluvit s ním – hlídej si dobře své peníze
dívat se na něj – přijdeš o majetek

neúspěšně s ním bojovat – osoba z vašeho snu o aligátorovi je v nebezpečí
zabít jej – zabráníš neštěstí blízké osoby

sám se jí zúčastnit – buď konečně upřímný ke svému okolí i k sobě
vidět agitovat jiné – máš kolem sebe falešné lidi

dostávat – šťastný život
platit – dobře si rozmysli své plány

neopracovaný kámen – nemoc nebo smrt v tvém blízkém okolí
zasazený do šperku – málo dbáš na čistotu těla

kupovat – prudké hádky v rodině
pít o samotě – je ti nevěrná tvá láska
pít s přáteli – ztratíš důvěrného přítele
nalévat jiným – máš kolem sebe falešné lidi

bydlet tam – čeká tě porážka místo očekávaného úspěchu
být na ni pozván – všechno se naučíš, ale nebude ti to k ničemu
navštěvovat ji – máš před sebou hodně překážek
vidět ji – někdo blízký na tebe myslí
vrátit se na ni po létech – nároky na tebe kladené jsou příliš vysoké

být jím – čekají tě nesnáze
vidět ho – připrav se na dluhy

uschlý – dnes tě čeká zármutek
zelený – dnes budeš mít krásný den
cítit jeho vůni – tvoji přátelé jsou falešní a lstiví

kupovat – brzy se zamiluješ
prodávat – ze své práce budeš mít větší užitek
vidět – budeš mít nouzi
vlastnit – získáš nové místo a pravidelné příjmy

hrát na něj sám – přijmeš pozvání k zábavě
slyšet hrát smutně – neohlížej se stále do minulosti
slyšet hrát vesele – své břemeno poneseš snadněji
slyšet hrát rozladěný – starost někoho blízkého ti přinese smutek
zdá-Ii se o něm ženě bez závazků – máš před sebou šťastný a trvalý vztah

nabízet – úspěch v podnikání
kupovat – tvé majetkové záležitosti volají po uspořádání
nosit z něj oděv – falešní přátelé využívají tvou přílišnou pýchu
vidět starý a potrhaný – naděje na úspěch v lásce
zdá-Ii se o něm mladé ženě – tvůj příští přítel bude bohatý

listovat v nich – povýšení v zaměstnání je jisté
nechat si je číst notářem v taláru – nepříjemné soudní jednání a ztráta majetku
vidět položená – musíš odjet
vidět roztrhaná – tvoje hádky brzy skončí

darovat ji – nemáš pevnou vůli
kupovat ji – snažíš se o nemožné
nést ji – pouštíš se do nebezpečí
otvírat ji – odhalíš velké tajemství
vidět položenou – blízká osoba od tebe čeká malý dárek

sám do něj psát – víc se snaž
vidět položený nebo v něčích rukách – očekávej přírůstek do rodiny

být jím – sám sobě nikdy nelži
hádat se s ním – konečně vyřešíš dlouho odkládaný problém
rozmlouvat s ním – dej si pozor, někdo tě chce ošidit
vidět ho – přijmeš pozvání do společnosti, výdaje s tím spojené se ti vyplatí
mít s ním jednání – nehoda nebo ztráta
nechat se jím obhajovat – nechtěj pomoc od přátel, přinese ti jen problémy
oblečený v taláru – připrav se na ztráty
potkat ho – na obzoru je špatná zpráva
zdá-Ii se o něm mladé ženě – jiná žena tě ošklivě pomluví

letět jím – toužíš změnit svůj život
vidět ho letět – pouštíš se do nebezpečného podniku
vidět ho na zemi – z nového úspěchu načerpáš odvahu

mluvit s ním – v důležité věci se rozhodneš správně
vidět ho – čeká tě štěstí

nalévat – nehoň tak své přátele
popíjet – prohýříš své dědictví

být s nimi v ráji – čeká tě nečekané štěstí nebo velká výhra
slyšet Evu mluvit s hadem – špatná žena tě připraví o štěstí
vidět je vyobrazené – budeš mít důvod se na někoho nebo na něco zlobit

navštívit ji – marně sníš o lepší budoucnosti
pracovat v ní – čeká tě bída, ale poctivou prací ji můžeš překonat

být jím – budeš Povýšen v zaměstnání
dívat se na něj – z nové známosti se stane úspěšný a dlouhodobý vztah
mluvit s ním – obdržíš důležitou zprávu zdaleka

býti adoptován – čeká tě menší rozčarování
adoptovat dítě – odlož stěhování, štěstí ti nepřinese
starat se o adoptované dítě – nikam nejezdi, na cestách tě čeká nemoc a zlí lidé
vidět adoptované dítě – cizí lidé ti pomohou zbohatnout
zdá-li se o ní muži – úspěšným podnikáním rychle a hodne zbohatneš
zdá-li se o ní svobodné mladé ženě nebo vdově – jistý sňatek

číst ji na dopise – očekávej problémy v zaměstnání
hledat něčí adresu – zbytečně maříš čas
psát ji na dopis – dozvíš se něco příjemného