sázet – snaž se víc a vše se ti podaří
vidět rozrostlý po domě – dolézá za tebou falešný přítel
zvadlý – zrušení zásnub nebo svatby

jít po něm – láká tě cestování do dalekých zemí
ležet na něm – budeš mít spokojený život
stát na něm nahý – změny v životě

nést na zádech – těžký úkol máš před sebou
odložit – náhlý obrat k lepšímu

být v něm uvězněn – hlídej své štěstí
mít bolení břicha – jsi nestřídmý v jídle
mít hubené – nedojdeš klidu a pokoje
mít velké – starosti tě brzy opustí
vidět velké na jiném – dobře vyděláš
mít hladové – vedeš příliš nákladný život
vlastní rychle rostoucí – dojdeš zaslouženého uznání

vidět ji – hrozí ti nebezpečí
pořezat se jí – potkáš svou lásku
brousit ji – nejisté příjmy
stará a zrezivělá – očekávej těžkosti v podnikání

lézt na ni – příjemná událost
vidět ji – trest bude zasloužený
kácet ji – jistá ztráta na majetku

slyšet – hádky v zaměstnání
sám do něj tlouct – braň se před úklady
vidět – nikdo tě nesmí připravit o tvá práva

bořící se – čeká tě mnoho překážek, ty je všechny překonáš
hořící – někdo ti chce zkazit radost
rozestavěná – čekají tě rušné dny
stavět ji – jsi málo pracovitý
stěhovat se do ní – tvá situace se zlepší
zchátralá – budeš obětí pomluv
zařízená – šťastné manželství

bát se ho – vše bude v pořádku
mluvit s ním – budeš vést požehnaný život
modlit se k němu – věř v lepší budoucnost
lát mu – jisté neštěstí
vidět ho – budete pod nadvládou partnera
uctívat ho – budete litovat svých chyb

jíst – očekávej nepříjemnost
ulamovat – ničíš si štěstí
péct – přijde milá návštěva

běžící – někdo tě pronásleduje
bílý – dáváš přednost duchovnu před majetkem
bojovat s ním – čeká tě utrpení
být jím povalen na zem – tvoje láska je opětována
být jím trknut – štěstí v lásce
koupit ho – pohádáš se s partnerem
porazit jej na zem – nebezpečí se ti vyhne
vidět ho – buď opatrný, něco ti hrozí
zabít ho – budeš žít v utrpení

cítit jejich vůni – jsi velmi ješitný
hledat – jistý zisk
lisovat – budeš potřebovat jejich sílu
sušit – jsi příliš skromný
pít jejich odvary – čeká tě dlouhý život
sbírat – dlouhý život

najímat si ho – výhra v loterii
mít krásný – dlouhá spokojenost
mít chudý – starosti přejdou, bude lépe
pronajímat ho pro sebe – každá bouřka jednou skončí
stěhovat se z něj – čeká tě nemilé překvapení
větrat v něm – vážná nemoc
vidět svůj byt zdemolovaný – nemoc nebo smrt
navštívit svůj bývalý byt – dobrá zpráva
prohlížet cizí byt – čekej změnu k lepšímu
opuštěný – finanční ztráta

být bez nich – budeš velmi vážený
čistit je – užívej si lásky a štěstí
darovat je – pomáhej potřebným
lakované – smutné časy nastanou
nové si zkoušet – obdržíš důkaz lásky
malé a tlačící – tvoje povýšení v zaměstnání nebude bez problémů
mnoho párů vidět – čeká tě soud
taneční – hádka s blízkou osobou
kupovat je – budeš daleko cestovat
spravovat je – čeká tě život beze změn
ztratit je – ztratíš něco, na čem ti záleží
zablácené – odhalíš podvod

jíst – krátkodobé zpříjemnění života
trhat – čeká tě cesta na venkov

psí – budeš ponížen
hlídací v sadě- budeš čelit žárlivosti

jezdit na nich – výsledky předčí tvá očekávání
spadnout na led – nevážíš si svého zdraví
vidět bruslit někoho jiného – tvé podnikání je ohroženo

někomu ji udělat – tvůj nepřítel odejde s ostudou
sám ji mít – z neštěstí ti pomůže pevné přátelství

kupovat – pečuj o svůj zrak
sám je mít na nose – povýšení v zaměstnání
rozbít – sám si ublížíš
vidět je na někom – o tvou novou funkci tě chtějí připravit
neupřímní přátelé
ztratit – ukliď si v domě i v duši

být v ní venku – přemýšlej, komu jsi ublížil
vidět ji přicházet – dlouhá nemoc a odloučení od přátel

holá – snadný život tě čeká
vousatá šedivá – veliké problémy v osobním životě
vousatá bílá – starosti v zaměstnání
vousatá zrzavá – pozor na falešné přátele
s hustým vousem – tvůj majetek se rozmnoží
s dlouhým vousem – chraň svou čest
s hořícím vousem – snadný a velký zisk
špičatá – nehádej se se sousedem
hubená – máš důvěru svého okolí
tučná – tvá poživačnost tě zahubí
holit ji – tvůj čin tě bude mrzet

mít sám – bohatství tě nemine
vidět na jiném – zdánliví přátelé ti chtějí škodit
odstranit – zbavíš se nepřítele
vidět jak samy mizí – přemůžeš všechny překážky

jíst – očekávej nemoc
kopat – tvoje práce nedojde vděku
loupat – tvůj útisk už skončí
malé – čekají tě chudá léta
vařit – přijde návštěva, která tě nepotěší
velké – budeš mít lepší zisk
hnijící – smutná budoucnost bez radosti
drobné a zablácené – nouze

otevřená – tvůj život bude až do konce šťastný
zavřená – tvůj návrh neprojde
vidět ji otvírat se – sňatek s milovanou osobou ve velmi brzké
době
otvírat ji silou – tvůj úspěch bude pouze vynucený
procházet jí – zlé zprávy o dalekých přátelích

hádat se s ním – všichni se od tebe odvrátí
loučit se s ním – potká tě šťastná náhoda
pít na bratrství – toto přátelství je na celý život
ztratit jej – tvůj život bude velmi bouřlivý
vidět mrtvého – jistý zisk
hledat ho – posměch okolí

jít v ní – neočekávané štěstí
spadnout do ní – na tvé cestě se objeví překážka
vyorat ji – tvoje finanční situace se prudce zlepší

zelený – daleká cesta
uschlý – mnoho námahy pro nic

vidět ho ležet na zemi – budeš se dlouho radovat ze svého Úspěchu
psát jím – obdržíš dobrou zprávu

mít na sobě – velká čest tě nemine
vidět rozbité – někdo tě chce ovládat

jít přes něj – dokážeš splnit všechna svá předsevzetí
stát před ním – hrozí ti přepadení
přes čistou vodu – pomíjivé zábavy tě připraví o čas
přes kalnou vodu – nemoc
vidět přes něj jít děti – tvoje práce je pro tebe vším

broskvová pecka – narazíš na silný odpor
darovat – noví přátelé tě dobře přijmou
jíst – sblížfš se s milou osobou
půlit je – budeš mít dostatek peněz
vidět zralé na stromě – číhá na tebe pokušení

hledat – tvoje námaha neodpovídá výsledkům
najít velké a četné – malý zisk
jíst – hádky s rodinou
vidět zralé v lese – tvůj domov zůstane skromný

dívat se na něj – všechny si získáš větší skromností
zabít ho – uděláš někomu nezištně radost
vidět je na svém těle – vleklé menší nemoci

mluvit s ní – špatní přátelé ti špatně poradí
odehnat ji od sebe – přemůžeš nebezpečí

chodit v něm – nedej se zlákat do pochybného podnikání
najít z něj cestu – překonáš všechny překážky
plné popínavých rostlin – neštěstí ne změní ve štěstí

trhat je – dej si pozor na zlého člověka
jíst je – nebuď smutný, nemáš proč

bílá – lehčí nemoc
černá – raduj se s přáteli
roztržená – smutek ze ztráty

jíst – hrozí ti dlouhodobé zdravotní problémy
trhat – špatné zprávy nebo lež od blízké osoby
vařit – získáš víc než ztratíš
sázet – obchoduj poctivě
vidět růst a kvést na poli – tvé přání se brzo vyplní

pěstovat – nechtěj vděk za každou cenu
vidět jej – blíží se k tobě nepřítel
píchnout se o něj – budeš čelit pomluvám
bez trnů – máš falešné přátele

jiných vidět – nevíš jak dál
sám být bohatý – láká tě nebezpečí
zbohatnout – zachvátí tě ukrutný hněv

býti na ní – získáš krásné zaměstnání

velký – tvé skutky jsou požehnané
malý – čeká tě bída
krájet – žal a smutek
nést – škoda na majetku
plesnivý – nepřítel ti vše kazí
starý – máš hodně přátel
teplý – onemocníš

dívat se něj – budeš čelit závisti
sám bojovat – ztráta zaměstnání
bloumat po bojišti – neúmyslně se připleteš do hádky přátel
utéct z něj – radostná událost

mít hubené – hrozí smrt dětí
mít veliké – svatba a početná rodina
mít zraněné – ztráta dítěte
bolavé – všechno příliš prožíváš

bláznivá žena – hádky a nesváry
dívat se na něj – nezabráníš velkým finančním ztrátám
být jím – čekají tě samé úspěchy
mluvit s ním – někdo v tvém blízkém okolí tě podvádí
smát se mu – budeš se zodpovídat za svá rozhodnutí

sám mít – nepřízeň osudu
na jiném vidět – svého úkolu se snadno zhostíš
břicha – vše bereš na lehkou váhu
hlavy – nechtěně se dostaneš do problémů
uší – nemáš být nač pyšný
krku – spletl ses v odhadu nového přítele
zubů – jsi bázlivý, každému ustupuješ

být v něm – někdo ti velmi ublíží
jít kolem něj – zradí tě blízká osoba

exploze – nečekaná událost
vidět nastraženou bombu – jen zdánlivě jsi šťastný
slyšet ji vybouchnout – obsílka k soudu

být jimi pokousán – velký zisk tam, kde to vůbec nečekáš
chytat je – vše dáš do pořádku, je konec chaosu kolem tebe
vidět je – nepříjemné zprávy o blízké osobě
mít jich mnoho na svém těle – zoufáš si bez důvodu

darovat ji – tvé podnikání bude úspěšné
dostat ji – někdo tě zklame
jíst z ní bonbóny – určitě se zamiluješ
kupovat ji – čekají tě krátkodobé starosti

dívat se na blýskání na časy – zklame tě dobrý přítel
být jím zasažen – čeká tě těžká a dlouhá nemoc
vidět na obloze – s každým se budeš jen hádat
vidět uhodit – v tvém okolí někoho postihne velké neštěstí
provázený hromobitím – radostná novina

křivá – snahu jen předstíráš
urostlá – něco tě velice potěší
zdá-Ii se o ní ženě – trápení v manželství

na cestě – starost o blízkou osobu
na kopci nebo v údolí – nedobrá budoucnost
na louce – dobrá nálada
na poli – dobré vyhlídky
v lese – raduj se i z maličkostí
ve skalách – problémy s partnerem

kvetoucí – máš pevné zdraví
usušená – spokojený život v nejužší rodině vydrží dlouhou dobu
sít ji – zármutek

sám do ní padnout – čeká tě brzký obrat k lepšímu
vidět ji u jiných – bude ti líto promarněných dnů

být na něm – pilně se vzdělávej
kupovat na něm – dozvíš se důležitou novinu
prodávat na něm – jsi pro mnoho lidí nudným společníkem

něco jím podepřít – tvoje snažení bude zbytečně zdlouhavé
vidět v trávě položené – svého partnera už nemiluješ

vidět ho – máš v domě skrytého nepřítele

vidět ho – obdržíš dar
jíst ho – málo si důvěřuješ

vidět jej živého – miluješ přepych
zastřelit ho – nebuď tak marnotratný
škubat jeho peří – blízká osobě tě lstí připraví o peníze
chystat z něj pokrm – tvoje duše strádá nedostatkem lásky
jíst ho – někdo splní všechna tvá přání
kupovat ho – budeš dlouho mimo domov

biliárová koule – tvé štěstí má hliněné nohy
sám hrát – pouštíš se do nečestných akcí
biliárový stůl bez hráčů – falešní přátelé ti chtějí škodit

dívat se na ni – v budoucnosti tě nic hezkého nečeká
zapadnout v ní – hrozí ti nebezpečí

být v něm – nečekaný objev

nést ji – máš před sebou zlé časy
odesílat ji – dostaneš hodnotný dárek
plná – někdo ti svěří tajemství
prázdná – budeš rozmrzený nečekanou starostí
dívat se do ní – přítel ti prozradí své tajemství
sedět na ní – hrozí ti nebezpečí
otvírat ji – chystej se na dalekou cestu

být jím – chybí ti pokora
vidět jej – očekávej vzácnou návštěvu
mluvit s ním – hádky a neshody
vidět jich několik najednou – tvé podnikání bude úspěšné
hádat se s ním – rodinné hádky

vidět – budeš se radovat z povýšení

být bit – budeš právem potrestán
bít dítě – zneužiješ dobré přátelství pro svůj zisk
bít se s partnerem – předpokládej jeho nevěru
bít se s přítelem – moc námahy ti dá prosadit svou myšlenku
bít se s cizím člověkem – brzo tě někdo zle pomluví
dívat se na ni – máš kolem sebe tajné nepřátele
zúčastnit se jí – zradí tě milovaná osoba

doběhnout do cíle – tvé podnikání bude bez problémů
někoho předběhnout – budeš mít delší život než předběhnutý
nemoci se rozběhnout – dlouho se budeš snažit, než se dočkáš
úspěchu
sám běžet – nečekané peníze
vidět běžecké závody – konkurence nemá šanci
utíkat před někým – blíží se nebezpečí

námořní – jsi přelétavý v lásce
dívat se na bitvu – budeš se radovat

černý – svým způsobem života si způsobuješ zbytečné prob-
lémy
ostříhaný – smrt blízké osoby
pasoucí se – máš vlivné přátele
prodávat jej – nedokážeš zabránit ztrátě majetku
stojící – věnuj se víc sobě
slyšet ho bečet – zbytečná hádka v rodině
běžící – očekávej radostné překvapení od blízké osoby
hubený – úmrtí blízké osoby
najít beránka – získáš hodného životního partnera
jíst beránka – blíží se radostné dny

číst – schovej svůj smutek
dostat – tvé přání se nikdy nevyplní
psát – výhodný nákup

biskupská – dojdeš cti a slávy
sám s její pomocí jít – tvé obchody nepřinesou žádný zisk,
je možná i ztráta
vidět ji někde opřenou – bez cizí pomoci se neobejdeš
zahodit ji – jsi na tom lépe, než si myslíš
zlomit ji – podnikej, půjde to samo
žebrácká – v neštěstí ti někdo pomůže

na šatech – smutek tě bude provázet
na cestě – očekávej zlé sdělení
mít na rukou – menší zisk než očekáváš
spadnout do něj – nevyhneš se nepříjemnostem
vidět před sebou – jisté pomluvy

lezoucí po prstu – pomoc najdeš tam, kde bys ji nikdy nečekal

trhat je – dobré přátelství nenávratně ztratíš
dívat se na ně – velké problémy v podnikání

míchat ho – za každou radost zaplatíš smutkem a ztrátou

kvetoucí vidět – zlepšení podlomeného zdraví
trhat – máš falešného přítele, tolik se mu nesvěřuj
zvadlý ve váze – smůla se ti lepí na paty
procházet se pod ním – je čas na novou velkou lásku
cítit jeho vůni – přemýšlej o tom, jak nejlépe potěšit svého partnera

nést ji – úspěch v lásce
rozbít ji – neúspěch v lásce

ode mykat ji – bojíš se neúspěchu
prázdná – problémy s rodiči
plná peněz – nepouštěj se do pochybného obchodu

nosit na zádech – těžká práce ti ohne záda
potrhaný a špinavý – nedobře se chováš ke své rodině

číst v ní – problémy v rodině
nechat si z ní. předčítat – přemýšlej, máš na víc
vidět ji – spokojená domácnost

bílá – nenadálé zbohatnutí
žlutá – nemoc
červená – nemoc na obzoru
příst ji – očekávej výhru
tkát z ní – tvé úsilí přinese zisk jiné osobě
šít z bavlněné látky – přeháníš to s prací
nosit oděv z ní – někdo v tvém okolí tě tajně miluje
vidět balíky surové bavlny – problémy v podnikání
vidět ji růst na poli – uzavřeš nový obchod

držet jej v ruce – budeš mít proč se zlobit
někoho švihnout – sám sobě uškodíš svou zbrklostí
sám být zbičován – uškodí ti zlé pomluvy
švihat jím do vzduchu – čeká tě daleká cesta
vidět jej stočený – zjistíš, kdo tě pomluvil

jíst je – přiděláš si zbytečné starosti
prodávat je – cizí lidé tě zneužijí
vidět pěkně zralé – poznáš nudného člověka
vidět shnilé – nezajímavý obchod

navštívit ji – různé potíže a ztráty
pracovat tam – tvé tužby se vyplní
s prázdnou pokladnou – ztráta v podnikání
ukládat do ní peníze – nejsi šetrný

býti jím – nepouštěj se do podnikání
mluvit s ním – přítel ti dobře poradí

počítat je – ztráta postavení v zaměstnání
vidět jich hodně – velké zklamání tě nemine
ničit je – zvýšení příjmů bez vlastních zásluh

sám zbankrotovat – pomůžeš přátelům v nouzi
slyšet o bankrotu někoho jiného – nerozumně utrácíš těžce
vydělané peníze

vést jej – pro postup v zaměstnání jsi schopný i intrikovat
být v něm jako host – máš neslušná přání

stát u ní – velké překážky se před tebou nenadále objeví
vidět ji z dálky – pomluvami jiných zkomplikuješ život sobě

vidět na zdi pověšený dočkáš se oprávněné kritiky svého chování
darovat – hádky v rodině
kupovat – máš nestálou povahu
vidět spadlý a rozbitý – jen ty víš, jak moc se snažíš

jasná a zářivá – dlouhý život
rozmazaná a neurčitá – krátký život
bílá – čeká tě radost, ale je to i barva smrti
černá – barva smrti
červená – úspěch v lásce
fialová – dobrá zpráva
hnědá – nedůvěřuj slibům
růžová – svatba
světle modrá – neboj se o své zdraví
tmavě modrá – radost z úspěchu
zelená barva – tvoje budoucnost se zlepší
žlutá barva – je v tobě moc zloby
barvit látku – lžeš sám sobě
barvit vlasy nebo vousy – budeš dlouho mrzutý
směs barev – číhá na tebe faleš

stavět – žiješ ve světě iluzí
stát pod ním – velká pocta ti přinese úctu okolí

kupovat je – snaž se zpestřit svůj smutný život
míchat je – pustíš se do obchodu, který ti přinese uspokojení a zisk
pracovat s nimi – tvé naděje jsou nesplnitelné
vidět je složené v krabici – máš zajištěný zisk

napodobovat – jsi má
sám provozovat – nebuď tak namyšlený
vidět – očekávej zklamání

hrát na ni – nečekaně zchudneš
kupovat ji – soucitu se nedočkáš
vidět jak hraje sama – trpělivost, i ty se dočkáš štěstí
vidět na ni někoho hrát – nebuď tak pasivní
vidět ji bez strun – hrozí ti úraz

balit jej – velká hádka
dostat prázdný – počítej s nepříjemnou zprávou
odeslat – někdo tě příjemně překvapí
plný peněz – čeká tě daleká cesta
přinesený listonošem – výhodné obchody
vidět na poště – dostaneš důležitou zprávu
shodit ho na zem – neúspěšné jednání

poslouchat ji – brzo budeš spokojený
psát ji – často se mračíš bez důvodu
sám přednášet – už nikdy nepoznáš nedostatek

vypadnout z něj – čeká tě ztráta
stát na něm – dosažené vítězství je jen přechodné
vidět jej – neúspěch v podnikání i v životě

být jím – nedůvěřuj každému ve svém okolí
vidět ho – jsi neskutečně domýšlivý
mluvit s ním – něco tě nadmíru trápí

letící k obzoru – tvoje štěstí končí
nastupovat do něj – moc riskuješ
sám v něm letět vzhůru – neraduj se z nového úspěchu, je jen krátkodobý
vidět letět – budeš mít nové povinnosti
vidět padat – tvé plány nevyjdou
vidět stoupat – přijdeš o jistý zisk
vypadnout z něj – připrav se na rozčarování

opírat se o něj – máš tvrdé srdce

čichat k němu – čeká tě příjemný život
potírat se jím – nepřeháněj to s nočním hýřením
potírat někoho jiného – ústy se dočkáš až ve stáří
zdá-Ii se o něm nemocnému – jisté uzdravení
zdá-Ii se o něm zdravému – tvé přání se splní

na stole – rodinná slavnost
kupovat ji – nespěchej tolik
péct ji – jsi až moc pečlivý

darovat – pozor na prochladnutí
hledat – lákají tě daleké kraje
kupovat – málo spíš
nosit – něco tě potěší

bahnitá cesta – čekají tě roky těžké práce
brodit se v něm – zlé časy
vidět – velké vzrušení ti přinese nepříjemnosti
zůstat v něm zabořený – velké starosti
skryté pod svěží trávou – tvé obchody nebudou příliš výnosné

číst ji – budeš se hodně zlobit
vyprávět ji – někdo se bude zlobit na tebe

vidět ho – nebude dobrá úroda vinné révy
sní-Ii oněm muž – poznáš krásnou a bohatou ženu
sní-Ii oněm žena – jsi ve špatné společnosti

vyjadřuješ se úplně nesouvisle, nikdo ti nerozumí

navštívit – čeká tě velká a intenzivní radost
tančit na něm – brzo se ti zlepší život
vidět jej – budeš hostem na svatbě