jíst ji – krátký smutek
přebírat ji – malé mrzutosti v zaměstnání
vařit ji – neštěstí se ti vyhne
vidět ji uvařenou na talíři – neschovávej nečisté tělo pod pěkný oblek

hořká – čeká tě zklamání
kupovat ji – už nikdy nepoznáš nedostatek
jíst ji – hostina v rodině
pít tekutou – jsi požitkář
přejíst se jí – velkou část svých příjmů investuješ do zdraví
vařit ji – zásnuby v rodině
zkažená – nemoc nebo zklamání

trhat jej – budeš šťastný
vidět usušený – mír na duši

cítit jeho vůni – nepříjemné dohady
kupovat – nové obchodní kontakty
jíst – zbav se zlozvyků
loupat – někdo tě chce vyprovokovat
sázet – tvé snahy jsou marné
sklízet – seznámení s důležitou osobou
třít oloupané stroužky nožem – pevné zdraví

mluvit s ním – zúčastníš se soudního procesu
vidět ho – někdo tě neprávem podezřívá

potkat ho na ulici – klidný domov
mluvit s ním – chystej se na cesty
Čínský porcelán
kupovat – navštívíš lepší společnost
rozbít – mají tě za hlupáka

nízká – proč trávíš čas v nehodné společnosti
přeházená – tvá situace se nezmění
vysoká – čeká tě neúspěch
sudá – spokojený život
lichá – nerozvážným konáním přijdeš o peníze
gumovat je – zadlužíš se
losovat je – máš naději na příjem větší finanční částky
psát je – zbohatneš
vidět napsaná rukou – čeká tě blahobyt
vidět vytištěná – vsad je do loterie

knihy – dosud ses málo naučil
noviny – jsi na dobré cestě
náhrobní desky – smrt blízké osoby
vidět číst jiné – na své přátele se můžeš se vším obrátit
poslouchat nesouvislé čtení – máš plnou hlavu zbytečných obav

mluvit o ní – miluješ víc, než jsi milován

být jím – někdo si tě podmaní
nechat se jím obsluhovat – jsi líný
platit mu – vyvaruj se finančních půjček
vidět číšnici – ženu – radostná budoucnost
vidět číšníka ve špatné náladě – nedobrý člověk se snaží stát tvým přítelem

jíst – zlepšení zdraví
pít z něj čaj – pílí se vymaníš z chudých poměrů
vidět rozkvetlý – štěstí v lásce

chytit ho – úspěšné podnikání
slyšet jej zpívat – ne každá rada je dobře míněná
vidět jej v kleci – pohybuješ se mezi tupci
vidět jej na stromě – máš špatnou pověst

jíst – jíš nezdravě, pozor na zažívací potíže
kupovat – víc se šetřit

bláznivého vidět – mluvíš nesmysly
cizího vidět hodovat – někdo tě chce připravit o majetek
hezkého vidět – stálé zdraví
milého vidět – upřímnost tam, kdes v ní nedoufal
dav lidí vidět – neklid v rodině
provinilého vidět – vnitřní neklid
smutného vidět – dojme tě cizí neštěstí
spícího vidět – i malá radost je radost
šikovného vidět – štěstí si tě vyhlédlo
šťastného vidět – bohatství ti spadne do klína
vousatého vidět – všechno moc prožíváš
známého vidět – důvod ke starostem
člověka zabít – někdo falešný tě chce obelstít

honit ho – snaž se dál, jsi na dobré cestě
vidět ho – výhra v loterii

plout v něm – budeš nevěrný
vidět plout prázdný – přitahuje tě nová láska
vidět potápět – tvůj nový vztah skončí hned v počátku
vypadnout z něj do vody – ztráta peněženky

mluvit o nich – hned zvedni hrdě hlavu, později k tomu nebudeš mít odvahu
mnoho jich vidět – máš tajné nepřátele
použít červa jako návnadu při rybolovu – své nepřátele zmanipuluješ ve svůj prospěch
vidět je v ovoci – hrozí ti úraz
vidět je v jídle – máš mocného nepřítele
zabíjet je – zvítězíš ve sporu

slyšet ho bzučet – někdo usiluje o tvou dobrou pověst
utíkat před ním – nauč se bránit před útoky lidí kolem sebe
vidět letícího – budeš se radovat
vidět na sobě – požitek z tajné lásky

dívat se na ně sám – spokojenost a klid
dívat se na ně s někým – čeká tě lepší budoucnost
na obraze – je konec trápení, začni vychutnávat život

ořezávat ji – tvé zásluhy nevyjdou najevo
psát s ní – nepředpokládané vydání

krmit ji – nejsi ve všem nejlepší
vidět ji letět – dobrá zpráva
vidět ji na stromě – nezklam důvěru okolí

vidět ho – bojíš se ozvat
mluvit o něm – pečivě vybírej své přátele
slyšet ho – bojíš se sám sebe
červotočem poškozené dřevo – cizí člověk ti moc ublíží

češe-li muž ženu – každé dvoření má své hranice
hladkých vlasů – máš věrné přátele
zacuchaných vlasů – obdržíš špatnou zprávu
světlých vlasů – vše se urovná k tvé spokojenosti
černých vlasů – podrazí tě někdo z rodiny
dlouhých vlasů – dlouhý život
krátkých vlasů – krátký život
vlastních vlasů – nemoc nebo smrt přítele nebo příbuzného

vidět ji letět – ohrožení ohněm
vidět ji sedět na stromě – pochopíš, o co jsi v životě vlastní vinou přišel

být v čekárně na nádraží – důvěrné sblížení s milovanou osobou
být v čekárně u lékaře – příliš se bojíš se o své zdraví
být v čekárně u právníka – svých pochybností budeš rychle zbaven
na někoho – velké události změní tvůj život

patřit mezi ni – blíží se smrt vašeho zvířecího miláčka
vidět ji – špatná úroda

Čelo
čisté – očekávej pochvalu
hladké – všichni tě mají rádi pro tvou dobrou povahu
krásné – najdeš životního druha
mocné – čekají tě dobré roky
nízké – víc odvahy v tvém konání
široké – výhodný nákup
vysoké – máš dobrý úsudek
vrásčité – mluvíš v hádankách
zkažené – právem se ti budou posmívat
zraněné – někdo ti uškodí

být jí – máš široké srdce
mít ji v domě – nesváry v rodině
mluvit s ní – nemáš komu svěřit své starosti
vidět ji – přírůstek do rodiny

mít ji na hlavě – nemáš všechny přednosti, o kterých mluvíš

chodit v noci – pečlivě naplánovaná budoucnost se vyvine úplně jinak
jít bosý – hlídej se, hrozí ti nebezpečí
jít pomalu – přemýšlej jak zabránit svárům v rodině
jít rychle – ukvapeným rozhodnutím se dopustíš velké chyby
jít blátem – dostaneš se do nepříjemností
jít na chůdách – upadneš do bídy
jít pozadu – ztrátové obchody
jít po čtyřech – vážná nemoc na tebe číhá
jít po kamenech – zhoršení zdraví
jít po trávě – odhalíš zradu přítele
jít po nebi – povýšení v zaměstnání
jít s dřevěnou nohou – začneš nový život
klopýtnout při ní a upadnout – čeká tě láska na první pohled, bude však s komplikacemi
po ledu – budeš velmi trpět
po střeše – vážná nemoc
procházet se po hřbitově – budeš vtažen do protivných dohadů

prát jej – spokojené manželství
sejmout jej z vlastní hlavy – tvá láska nemá perspektivu
šít jej – brzký sňatek
vidět na své hlavě – přírůstek do rodiny

sám ji vyslovit – přátelé obdivují tvé čestné a přímé jednání
slyšet ji na sebe – někdo tě chce podvést

darovat ji – někdo tě požádá o půjčku
dostat ji – nová známost
najít ji – falešní lidé ti komplikují život
ztratit ji – tvé štěstí nemá budoucnost
bavlněná – stále budeš obklopen dobrými přáteli
hornická – využij své schopnosti po předcích
vězeňská – v ohrožení nejsi moc odvážný
kožešinová – prudké ochlazení důvěrného vztahu
kupovat ji – zaplať své dluhy
mít ji na hlavě – jsi příliš zbrklý
noční – ve tvé rodině má hlavní slovo někdo jiný
ručně pletená – provedeš hloupost
nová – neúspěšné podnikání
stará – uznání nadřízených
špinavá – buď zdvořilejší k lidem kolem sebe
zdá-Ii se o ní ženě – pozvání na zábavu

mluvit s ním – z posměšných poznámek si nic nedělej

drží-Ii tě za ruku – nové povinnosti tě budou obtěžovat
statný – sok v lásce
hádat se s ním – neumíš se vyrovnat s problémy
potkat ho – smutná novinka
mluvit s ním – na každém hledáš chyby
vidět jich několik – přijde pomsta za tvůj zlý čin
zdá-Ii se o něm ženě – milenec tě zklame

sám mít – někdo ti zlomyslně ublíží
useknout – pokuta za rychlou jízdu
vidět na někom jiném – ošklivě se pohádáš

sám ji způsobit – někdo tě urazí
odhalit chybu někoho jiného – neuváženě urazíš svého přítele

být jím sám – jsi příliš domýšlivý
vidět jej – cítíš nedůvěru partnera

vidět je – něco tě potěší
kupovat je – finanční tíseň
pít z nich víno – brzo se dočkáš štěstí
rozbít je – tvá radost bude zkalená nečekaným problémem

být jím – nevážíš si své profese
vidět ho – vybuduješ si hezký domov
potkat ho – změny v domácnosti

chovat ho doma – čekej hosty
chytit ho – posílíš svou pozici v zaměstnání
vidět ho letět – někdo tě potěší dobrou zprávou
vidět ho na hnízdě na komíně – čekej návštěvu
vidět poletujícího z místa na místo – vlivným přátelům zachovej důvěru
vidět jich hejno – máš věrné přátele

kreslit ji – snadno ti půjde učení
překročit ji – k cíli je třeba jít někdy i oklikou
vidět nakreslenou – jsi nespokojený se svým nevyrovnaným životem

být jí – moc si o sobě myslíš
hádat se sní – mezi přáteli je skrytý nepřítel
mluvit o ní – budeš opovrhován
vidět ji – odlétá ti štěstí

číst ho – někdo z rodiny tě podvede
kupovat ho – doplň si vzdělání
roztrhaný – v cizině budeš nešťastný

široká – vše se ti podaří dotáhnout do konce
úzká a tmavá – těžko budeš snášet problémy

nést ji statečně – čeká tě štěstí
někomu do ní záměrně pomoci – i ty si projdeš zklamáním

bolavá – hádky v rodině
oteklá – chceš spoléhat jen sám na sebe
umývat svá vlastní – jiní tě využívají
vidět svá vlastní – někdo tě zmanipuluje
vidět někoho jiného – buď rozhodný
zmrzačená – špatná zpráva od příbuzných z ciziny

sám být – pevné zdraví
ošetřovat někoho churavého – máš dobré srdce
vidět ho – špatná zpráva ti zkazí náladu

široký – štěstí tě bude provázet
úzký – odhalíš nevěru partnera
pobořený – i bez opory přátel jsi silný
nad vodní hladinou – dej pozor na nástrahy domnělých přátel

dobrá – dobré znamení
špatná – špatné znamení

onemocnět jí – skutečně onemocníš

koupit nový – nečekaný obrat k lepšímu
vidět koňský – přítel ti ulehčí cestu k bohatství

slyšet – jsi svému okolí pro legraci – přehodnoť své chování
sám se chechtat – společnost se s tebou výborně baví

být v něm – tvé svědomí není čisté
vidět v lesku – jistý zisk
vidět pobořený – nové starosti padnou na tvou hlavu

být jím – správně tušíš nepřátele kolem svého podnikání
vidět jej operovat – těžká nemoc

pálit – dočkáš se velkého nepřátelství
sbírat – sám si způsobíš finanční problémy
suché – nepříjemných starostí se zbavíš odvahou a rozvážností
vlhké – snadno dojdeš k cíli

Pociťovat na těle – nesměj se neštěstí druhých, může potkat i tebe

darovat je miminku – proděláš na špatných investicích
vidět v rukou miminka – budeš mít hezký domov

v létě – vykonáš dobrý skutek
v zimě – potká tě něco zlého

sám být – čekají tě potíže
vidět jej – nepříjemné novinky

obrovský – zveličuješ malicherné neshody
opilý – mrzutost

chytat ho – poznáš nové přátele
vidět letícího – ztráta majetku

být jím – nepřipouštěj si starosti
vidět jej – přírůstek v rodině
vidět je při rvačce – dáš se zlákat k podvodu
vidět zpívat v kostele – pozvání na slavnost
vyučovat je – tvá rozhodnutí budou správná

darovat ji – máš nadějné vyhlídky
dostat ji – buď vděčný za všechno dobré
rozkvetlá na louce – víc skromnosti by neškodilo
ve váze – závidíš úspěch někomu v rodině
zvadlá – domnělý přítel ti velmi ublíží
vidět jich mnoho pohromadě – jsi dobrý hospodář

jíst bílý – čeká tě život v blahobytu
jíst černý – čekej nuzná léta
pšeničný – dobře se pobavíš
žitný – umíš si dobře naplánovat investice
svatojánský – děláš si marné naděje
krájet – tvoji podřízení nejsou loajální
nést domů – škoda na majetku
okoralý – neusni na vavřínech
péct – poklidná domácnost
plesnivý – potká tě nenadálé štěstí
starý a tvrdý – blíží se k tobě nepřátelé
teplý a křupavý – onemocníš
vidět chlebové kůrky – budeš mít mnoho peněz
zadělávat chlebové těsto – své plány se snaž realizovat do konce

česat jeho srst – rozhoduj se rychleji
proměnit se v něj – nepodlehneš svodům
koupit ho – po porážce se rychle vzpamatuješ
vlastnit ho – jsi marnotratný

bílit – zármutek
uklízet prázdný – uvažuj rozvážně
vidět plný dobytka – řiď se srdcem, rozum nemá pokaždé pravdu

darovat – bojíš se ukázat své city
dostat – někdo tě tajně miluje
koupit – víc si věř
vidět čerstvé – budeš se mít dobře
vidět zvadlé – čekají tě chmurné dny
vidět umělé – smutek prožiješ v ústraní

mít po celém těle – budeš bohatý, ale vážnost nezískáš
mít na rukou – dobře si rozmysli směr své cesty
mít na prsou – i bez peněz si uchováš pevné zdraví
pálit je – někomu překážíš
vidět je vypadávat – své dluhy zaplatíš
vidět zvířecí – přibudou ti starosti

jíst – pokojný život
sázet – máš před sebou bouřlivé dny
sklízet – jsi čestný a přímý

drátkovat – pečlivou prací dojdeš blahobytu
sklízet – lehce přijdeš k penězům
zavádět – tvé práce si nikdo neváží
vidět na hromadách – život s dostatkem peněz bude snadný

být jím uštknut – už tě nikdo nebude obdivovat
honit ho – všichni se od tebe odvrátí
zabít ho – hádka s rodiči

vidět letět vysoko – velké finanční ztráty v podnikání
vidět unášené větrem nad zemí – neúspěšné jednání na úřadě

být jím – čekej obrat k lepšímu
vidět ho – tvé štěstí je nestálé

kupovat jej – není vše zlato co se třpytí
nosit jej – dostaneš se do lepší společnosti
sejmout z hlavy – zesměšníš se svým vychloubáním
zničit jej – sám sobě uškodíš
ztratit jej – bráníš se štěstí

mluvit s ní – zbohatneš
vidět ji – okolí si tě váží

vlastnit ji – máš před sebou těžkou práci
koupit ji – chybí ti soukromí
prodat ji – toužíš po společnosti vtipných lidí
stavět ji – čeká tě těžký život
vidět ji na samotě – zůstaneš úplně sám
vidět ji starou a zanedbanou – tvé představy se rozcházejí s realitou

plná – ve velkém nebezpečí číhá smrt
prázdná – chystáš podlé plány

dostat ho – budeš obětí podvodu
vidět ho – pro povýšení jsi schopen jít přes mrtvoly

jíst ho – soupeř tě předběhne
loupat ho – jen chytrý se vyhne nebezpečí
mačkat z něj šťávu – zlá zpráva
pít vymačkanou šťávu – konkurence bude rychlejší
vidět květy na stromě – štěstí na tebe čeká v cizí zemi
vidět citrony na stromě – dostaneš dobrou zprávu
vidět nezralé zelené citrony – nakažlivá nemoc
vidět scvrklé plody – pro zadané rozvod, pro milence rozchod
vidět jich mnoho pohromadě – zklamání v manželství

být v ní hostem – těžce vydělané peníze lehce utratíš
skrývat se v ní – chybí ti trpělivost
spát v ní – věčná nespokojenost
vidět ji – budeš těžce pracovat
postavit na louce – tvé štěstí je nestálé

mluvit o ní – doma tě něco trápí
vidět ji na mapě – čeká tě cesta
být v ní – proč si lžeš

být v ní – i těžký začátek může znamenat velký úspěch
vidět jich mnoho pohromadě – tvé obchody budou úspěšné

být jím – máš nepokojnou duši
mluvit s ním – problémy s dědictvím
potkat ho – zamiluješ se
hádat se s ním – tvé přání je směšné

sám je spáchat – budeš obžalován ze zločinu
svádět k němu někoho – pozor na intriky falešných přátel
zdá-li se zadaným – velké nesváry v manželství
zdá-li se svobodným – hádka s milovanou osobou

nosit jej – brzdí tě předsudky
ustřihnout jej – tvá situace se zlepší
vidět dlouhý – bude důvod k radosti
vidět neupravený – pozor na pomluvy
vidět šedivý – čekej starosti
vidět zapletený – někdo před tebou něco tají
zaplétat jej – zlehčuješ na nepravém místě

dostat – někdo tě tajně miluje
jíst – falešní lidé kolem tebe
kupovat – vedeš pohodový život
rozsypaný – falešný přítel se marně pokouší tě oklamat
sypat do mísy – jsi neskutečně žárlivý a nemáš proč
tlouci v hmoždíři – miluješ svou práci

být v ní – budeš se nudit
malá – drž se víc při zemi
velká – změň účes
prázdná – máš podezřelé choutky

vidět v provozu – vybuduješ si dobrou pověst

jíst – hezké milování
péct – jsi velmi svědomitý
vidět na míse – někdo tě chce ovlivnit, nevěř mu

darovat je v krabici – tvoje nabídka bude zdrojem zklamání
dostat je v krabici – budou ti právem lichotit
jíst je křupavé – řekni své tajné lásce o svých citech
jíst je kyselé – přílišnou důvěrou si připravíš nechutné dohady
vidět – vyslechneš nepoctivé návrhy

plnit ji – jsi příliš štědrý
použít ji – jsi upřímný
rozbít ji – málo si vážíš dobrých přátel

sám provádět – věnuj se víc nejbližší osobě
cvičit s někým – jsi příliš samolibý
dívat se na cvičící osoby – pohodu vystřídají dohady
mluvit o cvičení – nepříjemné překvapení

slyšet jej v domě – brzké uzdravení
slyšet jej venku – někdo tě pochválí
slyšet jich víc – někdo tě tajně miluje
vidět jej na poli – nemoc
vidět jej v trávě – máš víc přátel než tušíš
zabít jej – cítíš se osamělý

bloumat po ní – marně se namáháš
hledat ji – nedokončíš začatou práci
chystat se na ni – jisté zklamání
lemovaná květinami – vyjdeš z útisku milovanou osobou
plánovat ji – setkání s přáteli zdaleka
rovná – život bez radovánek
dlouhá – nikdy ne budeš úspěšný
kamenitá – čeká tě těžká práce
křivolaká a hrbolatá – sám si komplikuješ život
ohrazená – očekávej překážky na cestě k cíli
s mnoha ostrými zatáčkami – na úspěch si počkáš
s odbočkami – sám rozhodni co je pro tebe dobré
úzká – jen jedna cesta vede k cíli
Užitečná – zisk z obchodování
nepříjemná – budeš rozčarován reakcí milované osoby
zabloudit na ní – nerad vstáváš
cestovat pěšky – odlož své rozhodnutí
cestovat vozem – tvé štěstí je velmi stálé
cestovat osaměle – nejsi upřímný
cestovat ve společnosti jiných lidí – očekávej ošklivé pomluvy
cestovat lodí – pojedeš do exotické země
cestovat letadlem – sám si můžeš za svou bídu
cestovat na koni – dojdeš štěstí

mluvit s ním – čekají tě vysoké pocty
vidět ho – povýšení v zaměstnání

držet ho v ruce – zúčastníš se hádky na veřejnosti
hledat ho – jsi nesamostatný
najít ho – za dobré skutky nečekej odměnu
ztratit ho – jednej vždy v souladu se zákonem

malé – jsi příliš skromný
velké – moc plánuješ a málo konáš
černé – není s tebou zábava
převázané provazem – celý život prožiješ na jednom místě
cestovní vak – věnuj se jen důležitým věcem

jíst ji syrovou – tvá situace se zhorší
jíst ji smaženou – nemoc v rodině
vidět ji na záhoně – vychutnáš si boj o moc
vidět ji v košíku – hádky v rodině
loupat ji – budeš plakat
krájet ji a plakat při tom – protivník tě porazí
vidět ji v pytlích – hodně závisti kolem tvého úspěchu

vidět ho na hodinkách – důvod k radosti se vždy najde
vidět ho na věži – spěchej nebo přijdeš pozdě

kupovat – budeš nervózní
zapálit si – zbytečně riskuješ
vidět kouřit někoho jiného – pohoda v rodině

kupovat – budeš nervózní
zapálit si – zbytečně riskuješ
vidět kouřit někoho jiného – pohoda v rodině

chodit v ní – dej přednost rozumu před citem
pobořená – tvé city nejsou opětovány
zavřená – dobrá zpráva

chodit v ní – dej přednost rozumu před citem
pobořená – tvé city nejsou opětovány
zavřená – dobrá zpráva

nakládat je – budeš bohatý
vidět ji pálit – jisté nepříjemnosti
vidět ji padat ze střechy – vydání tě nepotěší

nakládat je – budeš bohatý
vidět ji pálit – jisté nepříjemnosti
vidět ji padat ze střechy – vydání tě nepotěší

být v jejich táboře – důležitou nabídku poškodíš svou nedůvěrou
nechat si od nich předpovědět budoucnost – tvé naděje jsou marné
vidět je v dálce – škodíš si nestálostí
vidět cikána-muže – nečekané štěstí
vidět cikánku-ženu – přítel tě obelže
vidět cikány v domě – ztráta majetku

být v jejich táboře – důležitou nabídku poškodíš svou nedůvěrou
nechat si od nich předpovědět budoucnost – tvé naděje jsou marné
vidět je v dálce – škodíš si nestálostí
vidět cikána-muže – nečekané štěstí
vidět cikánku-ženu – přítel tě obelže
vidět cikány v domě – ztráta majetku

číst – uslyšíš i to, o co nestojíš
na barevném papíře – malou nepříjemnost zvládneš bez cizí pomoci
psát – máš malou fantazii
zmuchlaný a potrhaný – vedeš nezdravý způsob života

hrát na něj – příjemná zábava na obzoru
poslouchat – smutek už pomalu přejde
zaprášený – pozor na pád na ledě
v koutě – připadáš si osamělý
stěhovat ho někam – nepříjemní lidé ti nadělají starosti
zdá-li se mladé dívce – šťastné a finančně dobře zabezpečené manželství

vidět – okolí tě bude stále víc utlačovat

lít do formy – vše mít nemůžeš
vidět odlitý – někdo blízký tě oklame
nádobí z něj – budeš bydlet ve velkém domě

pověšený – chystají ti svatbu s nemilovanou osobou
položený – zůstaneš na ocet
mlátit jím obilí – neškodilo by víc snahy na cestě k cíli

být v něm – jsi velmi ohrožen
vidět přijíždět – budeš mít důvod k radosti
vidět odjíždět – smutek v duši

vidět zelený a svěží strom – budeš zastávat vysokou funkci
vidět uschlý strom – tvé snahy nemají naději
lámat jeho větve – pozor na uštknutí hadem
vidět jich víc pohromadě – spokojený a dlouhý život

na svých dveřích – poštou ti přijde smuteční oznámení
na cizích dveřích – jsi obklopen intrikami
na plotě – změna v rodině k lepšímu
číst ji – čekají tě velké výdaje
vidět ji zdaleka – změna v rodině k horšímu

být v ní sám – zkazíš si dobrou pověst
vidět ji ve vězení – nakonec zůstaneš sám
vidět mnišskou celu – štěstí v osobním životě

jíst – budeš se radovat
kupovat – potká tě nečekané milostné vzplanutí
sázet – čeká tě změna zaměstnání
sklízet – jsi v lásce nestálý
vidět plesnivý – smutek v rodině

procházet jí – máš v sobě příliš mnoho zloby
vidět ji – zbytečné dohady
zasněžená – přemýšlej kdo tě nemá rád
vstoupit tam – budeš bojovat o vytoužené místo v zaměstnání
vyjít z ní ven – ztráta postavení v zaměstnání

mluvit s ním – chraň své statky
vidět ho – ztráta peněz

kupovat – nové přátelství není povrchní
nosit – nevíš co chceš
prodávat – poztrácíš peníze
zpracovávat – hádka v zaměstnání