sám být – pevné zdraví
ošetřovat někoho churavého – máš dobré srdce
vidět ho – špatná zpráva ti zkazí náladu

dobrá – dobré znamení
špatná – špatné znamení

být jí – máš široké srdce
mít ji v domě – nesváry v rodině
mluvit s ní – nemáš komu svěřit své starosti
vidět ji – přírůstek do rodiny

chodit v noci – pečlivě naplánovaná budoucnost se vyvine úplně jinak
jít bosý – hlídej se, hrozí ti nebezpečí
jít pomalu – přemýšlej jak zabránit svárům v rodině
jít rychle – ukvapeným rozhodnutím se dopustíš velké chyby
jít blátem – dostaneš se do nepříjemností
jít na chůdách – upadneš do bídy
jít pozadu – ztrátové obchody
jít po čtyřech – vážná nemoc na tebe číhá
jít po kamenech – zhoršení zdraví
jít po trávě – odhalíš zradu přítele
jít po nebi – povýšení v zaměstnání
jít s dřevěnou nohou – začneš nový život
klopýtnout při ní a upadnout – čeká tě láska na první pohled, bude však s komplikacemi
po ledu – budeš velmi trpět
po střeše – vážná nemoc
procházet se po hřbitově – budeš vtažen do protivných dohadů

sám ji vyslovit – přátelé obdivují tvé čestné a přímé jednání
slyšet ji na sebe – někdo tě chce podvést

mluvit s ním – z posměšných poznámek si nic nedělej

sám mít – někdo ti zlomyslně ublíží
useknout – pokuta za rychlou jízdu
vidět na někom jiném – ošklivě se pohádáš

sám ji způsobit – někdo tě urazí
odhalit chybu někoho jiného – neuváženě urazíš svého přítele

být jím sám – jsi příliš domýšlivý
vidět jej – cítíš nedůvěru partnera

široká – vše se ti podaří dotáhnout do konce
úzká a tmavá – těžko budeš snášet problémy

nést ji statečně – čeká tě štěstí
někomu do ní záměrně pomoci – i ty si projdeš zklamáním

bolavá – hádky v rodině
oteklá – chceš spoléhat jen sám na sebe
umývat svá vlastní – jiní tě využívají
vidět svá vlastní – někdo tě zmanipuluje
vidět někoho jiného – buď rozhodný
zmrzačená – špatná zpráva od příbuzných z ciziny

široký – štěstí tě bude provázet
úzký – odhalíš nevěru partnera
pobořený – i bez opory přátel jsi silný
nad vodní hladinou – dej pozor na nástrahy domnělých přátel

onemocnět jí – skutečně onemocníš

koupit nový – nečekaný obrat k lepšímu
vidět koňský – přítel ti ulehčí cestu k bohatství

být v něm – tvé svědomí není čisté
vidět v lesku – jistý zisk
vidět pobořený – nové starosti padnou na tvou hlavu

pálit – dočkáš se velkého nepřátelství
sbírat – sám si způsobíš finanční problémy
suché – nepříjemných starostí se zbavíš odvahou a rozvážností
vlhké – snadno dojdeš k cíli

darovat je miminku – proděláš na špatných investicích
vidět v rukou miminka – budeš mít hezký domov

sám být – čekají tě potíže
vidět jej – nepříjemné novinky

chytat ho – poznáš nové přátele
vidět letícího – ztráta majetku

darovat ji – máš nadějné vyhlídky
dostat ji – buď vděčný za všechno dobré
rozkvetlá na louce – víc skromnosti by neškodilo
ve váze – závidíš úspěch někomu v rodině
zvadlá – domnělý přítel ti velmi ublíží
vidět jich mnoho pohromadě – jsi dobrý hospodář

česat jeho srst – rozhoduj se rychleji
proměnit se v něj – nepodlehneš svodům
koupit ho – po porážce se rychle vzpamatuješ
vlastnit ho – jsi marnotratný

darovat – bojíš se ukázat své city
dostat – někdo tě tajně miluje
koupit – víc si věř
vidět čerstvé – budeš se mít dobře
vidět zvadlé – čekají tě chmurné dny
vidět umělé – smutek prožiješ v ústraní

mít po celém těle – budeš bohatý, ale vážnost nezískáš
mít na rukou – dobře si rozmysli směr své cesty
mít na prsou – i bez peněz si uchováš pevné zdraví
pálit je – někomu překážíš
vidět je vypadávat – své dluhy zaplatíš
vidět zvířecí – přibudou ti starosti

jíst – pokojný život
sázet – máš před sebou bouřlivé dny
sklízet – jsi čestný a přímý

drátkovat – pečlivou prací dojdeš blahobytu
sklízet – lehce přijdeš k penězům
zavádět – tvé práce si nikdo neváží
vidět na hromadách – život s dostatkem peněz bude snadný

být jím uštknut – už tě nikdo nebude obdivovat
honit ho – všichni se od tebe odvrátí
zabít ho – hádka s rodiči

vidět letět vysoko – velké finanční ztráty v podnikání
vidět unášené větrem nad zemí – neúspěšné jednání na úřadě

být jím – čekej obrat k lepšímu
vidět ho – tvé štěstí je nestálé

dostat ho – budeš obětí podvodu
vidět ho – pro povýšení jsi schopen jít přes mrtvoly

být v ní hostem – těžce vydělané peníze lehce utratíš
skrývat se v ní – chybí ti trpělivost
spát v ní – věčná nespokojenost
vidět ji – budeš těžce pracovat
postavit na louce – tvé štěstí je nestálé

být v ní – i těžký začátek může znamenat velký úspěch
vidět jich mnoho pohromadě – tvé obchody budou úspěšné

slyšet – jsi svému okolí pro legraci – přehodnoť své chování
sám se chechtat – společnost se s tebou výborně baví

být jím – správně tušíš nepřátele kolem svého podnikání
vidět jej operovat – těžká nemoc

Pociťovat na těle – nesměj se neštěstí druhých, může potkat i tebe

v létě – vykonáš dobrý skutek
v zimě – potká tě něco zlého

obrovský – zveličuješ malicherné neshody
opilý – mrzutost

být jím – nepřipouštěj si starosti
vidět jej – přírůstek v rodině
vidět je při rvačce – dáš se zlákat k podvodu
vidět zpívat v kostele – pozvání na slavnost
vyučovat je – tvá rozhodnutí budou správná

jíst bílý – čeká tě život v blahobytu
jíst černý – čekej nuzná léta
pšeničný – dobře se pobavíš
žitný – umíš si dobře naplánovat investice
svatojánský – děláš si marné naděje
krájet – tvoji podřízení nejsou loajální
nést domů – škoda na majetku
okoralý – neusni na vavřínech
péct – poklidná domácnost
plesnivý – potká tě nenadálé štěstí
starý a tvrdý – blíží se k tobě nepřátelé
teplý a křupavý – onemocníš
vidět chlebové kůrky – budeš mít mnoho peněz
zadělávat chlebové těsto – své plány se snaž realizovat do konce

bílit – zármutek
uklízet prázdný – uvažuj rozvážně
vidět plný dobytka – řiď se srdcem, rozum nemá pokaždé pravdu