nalévat ho – máš poctivé úmysly
připravovat ho – přítel tě chce využít
pít hořký – ztráta cennosti
pít sladký – se svým životem budeš spokojený
rozlitý – pozor na skrytého nepřítele
zkažený – věnuj víc času rodině

být s něm zahalen – nedej na rady nepravých přátel
nízký – máš plno pochybností
vysoký – překážky překonáš

mluvit s ním – nemoc
vidět jej – někdo tě svádí ke hříchu
vidět je za závěsy – vyvaruj se nerozvážnosti ve svém jednání
slyšet jej promluvit – máš kolem sebe zlo
slyšet je klepat na dveře – nečekané problémy
snít o duchovi rodičů – hrozí ti nebezpečí

darovat ji – přijdeš na podvod
dostat ji – problémy v podnikání
koupit ji – hlídej si své zdraví
kouřit z ní – jsi důmyslný v podnikání
nacpávat ji tabákem – jen rozvahou zabráníš domácím hádkám
rozbít ji – nikdo tě nedostihne
ztratit ji – chraň své štěstí
vidět ji – zlé znamení

být jím – nebuď tolik namyšlený

mít z něj strach – buď stále ve střehu, nepřítel číhá
vidět explodovat – čekají tě vysoké pocty

dostat – naděje umírá poslední
mít v kapse – budeš se mít dobře
najít – budeš mít štěstí v lásce
platit jimi – dočkáš se požehnaného věku
vidět rozsypané na stole – okolí si tě bude vážit
vidět jak se taví – ztratíš náklonnost nadřízeného
slyšet zvonit – jisté zbohatnutí

darovat – chceš ublížit příteli bez zjevného důvodu
dostat – někdo s tebou má zlé úmysly
kupovat – myslíš na lumpárny
mít – nikdy už nebudeš muset počítat výdaje
rozbít – velké nepříjemnosti si způsobíš sám
vidět uklizené – uslyšíš příjemné novinky
vidět přetékající – někdo má zájem na tvém štěstí
vidět prázdné – chovej se lépe ke svým přátelům
pít z nich víno – pevné zdraví a dobrá nálada
pít z nich zkažený nápoj – zklamání příjemných očekávání

bořit sám – vlastním úsilím se vyšvihneš ze dna vzhůru
kupovat – čeká tě blahobyt
opravovat – všechny problémy se vyřeší
opustit – jsi zvýhodněn v podnikání
pokrývat jeho střechu – ztráty na majetku
procházet prázdný – tvé naděje se nikdy nevyplní
stavět – štěstí v lásce
uklízet – moc podléháš svým citům
vidět bořit – souseda postihne škoda na majetku
vidět nový – máš nepokojnou duši
vidět hořící – prodělečné obchody
vidět prázdný – tvé přání se nevyplní
vidět s prasklinami – hádky se sousedy
vidět hodně zchátralý – bez rozvahy sám sebe o všechno připravíš
vidět zřítit se – nemoc blízké osoby

jíst ho – příjemné překvapení
vařit ho – spokojený rodinný život

plavat v něm – pozvání na svatbu
pít z něj vodu – budeš středem pomluv
vidět ho – změna ve způsobu života

vidět se tak – zlá zpráva je na cestě k tobě
vidět někoho jiného – čekej nepříjemnosti na úřadech

být jím – nikdo si tě nebude vážit
vidět jej – toužíš po obdivu přátel

mít v sobě duši někoho jiného – cizí člověk tě potěší
vidět ji opouštět tvé tělo – marníš svůj čas v nereálném plánování

kmitající – ne každý
je připraven slyšet pravdu z tvých úst
zkrvavené – ublížil jsi neprávem blízké osobě

bušit na ně – zhoršení tvých poměrů
otevřené – cizí člověk tě přátelsky přijme
skřípající – nemilí hosté
v plamenech – získáš nové přátele
vysazené z pantů – přítel ti špatně poradí
vstoupit do nich – odhalíš zdroj pomluv
vstoupit do nich v noci – domluvíš si tajnou schůzku
vycházet jimi ven – ztráta v podnikání
vidět vycházet z nich jiné – změna v plánu nebude přínosem
zavřené – obchodní kontakty s nesympatickými lidmi
zamykat – staneš se účastníkem bitky

mít sám – velká rodinná sešlost
vidět zdravá – štěstí v rodině bude stále narůstat
vidět nemocná – zklamání v rodině

knížecí vidět – pozor na nástrahy nepřátel
mít jej – velké dědictví
selský vidět – sám sklidíš plody své práce
vidět s upravenými budovami – usilovnou prací zbohatneš
vidět zanedbaný – někdo tě ošklivě pomluví

být jí – doplatíš na svou pýchu
mluvit s ní – pokora není na místě
vidět ji – toužíš po lepším postavení
vidět ji se sluhou – čekej starosti
vidět ji v blahobytu – budeš jmenován do vysoké funkce

tlačit jej – nečekaná návštěva zmaří tvé plány
nakládat jej – pozor na nemoc

být jí zraněn – milý dárek
mít ji v ruce při souboji – nad soupeři zvítězíš na celé čáře
vidět ji – každého překonáš
vy trhnout ji někomu z ruky – své nepřátele můžeš přemoci

být jí napaden – jsi v nebezpečí života
lovit ji – úspěšné podnikání
utíkat před ní – necháš za sebe rozhodovat jiné
vidět ji – čekej podlý návrh

vidět ji vysoko na obloze – úspěšné podnikání
vidět ji nízko nad stromy – tvůj úspěch je předem jistý
zdá-Ii se o ní jednomu z milenců – šťastný sňatek

být na ní – pozor na intriky v podnikání
sám dražit – nemoc

vidět ji – jen poctivou prací dojdeš povýšení

divokého zvířete – jdi druhým příkladem
ochočeného zvířete – přátele zaujmeš vlídností

jít po nich – půjdeš na pohřeb příteli
uschlý – tvé lásce je nadobro konec
zelený – tvůj milenec se k tobě vrátí
vyrývat je – máš rád své věci uspořádané

dělat ji do polévky – malé úkoly tě rozptylují od těch skutečných
dělat ji na koláč – své přátelství dělíš mezi mnoho zdánlivých přátel
jíst ji v polévce – pozvání na oběd
jíst ji na koláči – sněz co sis uvařil

slyšet ho zpívat – dobrá zprava na obzoru
vidět ho na stromě – nestojíš nohama na zemi

krmit – hádka v nejužší rodině
vidět na dvoře – zvýšení platu
vidět zobající zrní – vše se ti vyplní
škubat – jsi nelítostný a krutý

vidět ji na pohřbu – blýská se na lepší časy
vidět ji na svatbě – smutek v rodině

pracující v lese – čekají tě těžké časy
pomáhat mu – nevážíš si dobrého místa

kupovat je – kup si nový nábytek
nosit je – přijdeš o zákazníky
špinavé – nejsi sám se sebou spokojený
vidět je – spořením získáš majetek

koupit ji – stojíš nohama pevně na zemi
umývat ji – nepřeháněj to s pečlivostí
vidět ji – buď šetrnější

červivé – škodí ti neznámý nepřítel
ebenové – nenadálá daleká cesta
kupovat – je snadné tě uvést do rozpaků
nosit – budeš mít nedostatek peněz
obchodovat s ním – zvětšíš své bohatství
pálit sám – jistý smutek
rovnat – snaž se, cíl je blízko
řezat – rád se posmíváš slabším
sbírat – problémy se srdcem
sekat – používáš sílu i tam, kde to není nutné
vázat – toužíš po klidu v rodině
višňové – máš prapodivné chutě
vidět pálit – rodinná hádka
vidět plavat na vodě – někdo tě připraví o naději
vyřezávat z ebenového – neštěstí neujdeš

vidět jej klesat – vytváříš kolem sebe dusno
vidět jej stoupat – postup v zaměstnání
vysoko letící – úspěšný život
utržený – tvé naděje jsou marné

bleskem zasažený – jsi v nebezpečí smrti
dubový list – budeš se svým životem spokojený
chodit dubovým lesem – vše dobře dopadne
sám jej kácet – finanční problémy
vidět suchý – žiješ v neutěšených poměrech
vidět zelený – velký úspěch
vidět padnout – jsi odvážný

být jím seknut – hrozí ti úklady
vidět jej – buď opatrnější

vidět ho hrát na dudy – radostná novinka

kupovat – nemáš přehled o svých financích
najít – z neštěstí nevyjdeš
ohnout – tvá síla se zvětší
překročit jej – vše zlé překonáš
překážky z něj nastražené – překážky v podnikání
rezavý – nemáš důvod být stále mrzutý
tahat za něj – spoléhej víc na svůj rozum než na rady okolí
zaplést se do něj – budeš ohrožen nebezpečím

vidět jej – svého cíle dosáhneš záhy

přijímat – potkáš někoho, kdo ti bude do života pevnou oporou
vykonat – své štěstí si musíš vybudovat

vrátit se do starého domova – dobrá zpráva
vidět svůj bývalý domov zchátralý – nemoc nebo ztráta blízké osoby
vrátit se do uklizeného domova – pohoda v rodině

být jím – vždy se chovej čestně
být jeho obětí – snadno se dáš ovlivnit

být jím – jsi ve výhodě proti konkurenci
hádat se sním – stůj za svým rozhodnutím
mluvit s ním – snaž se získat důvěru podřízených
vidět jej – zisk v podnikání
vidět domovnici-ženu – dostaneš se do mrzutostí

plánovat – doma tě nic netěší
zúčastnit se ho – sám se dostaneš do nebezpečí

anonymní – zradí tě nejbližší člověk
číst – máš důvěru své rodiny
číst dopis určený někomu jinému – nepoctivě jednáš s přáteli
doporučený – věnuj se svému vztahu, peníze nejsou všechno
dostat – jisté zisky
psaný modře – stálost v lásce
psaný červeně – svou žárlivostí způsobuješ ochlazení vztahu
na barevném papíře – tvá láska tě přehlíží
s černým okrajem – smrt blízké osoby
nepřečtený zahodit – znemožníš se ve společnosti
najít – sňatek s administrativním pracovníkem-pracovnicí
psát – někdo tě o něco požádá
pečetit – máš velké tajemství
posílat – potřebuješ odbornou radu
roztrhat – někdo tě ošklivě pomluví
rozlomit na něm pečeť – hrozí ti krádež
s černou pečetí – smutná událost v blízkém okolí
spálit – jednáš bez rozmyslu
ztratit – špatná zpráva

bít jej – nebuď nespravedlivý ve svých soudech
být jím obklopen – sám si zkomplikuješ život
hnát jej – blízká osoba ti způsobí radost svým skutkem
vidět hubený – ztrátě peněz se nevyhneš
vidět tučný – spokojený život dobře finančně zajištěný
vidět splašený – tvá kariéra je ohrožená
vidět ve stáji – budeš bohatý
vidět na pastvě – sám se musíš zasloužit o své štěstí
vidět velké stádo – nevzdávej své cíle
vidět černý nebo s dlouhými rohy – objeví se noví nepřátelé

darovat – bojuj víc o svou lásku
dostat – nečekaná radost
jíst – zúčastníš se slavnosti
péct – pozvání na svatbu
plesnivý – chceš víc než dáváš

honit se s ní – málo radosti máš v životě
mít ji – najdeš dobrého přítele
nechat se pokousat – někdo ti chystá léčku
zlá a útočná – lidé ti nepřejí štěstí

být na něm – milostný zážitek
domlouvat si ho – chceš být víc milován

dívat se na dojení – nebuď skromný, máš na víc
sám dojit kozu – zvítězíš nad nepřítelem
sám dojit krávu – děti ti chystají milé překvapení

koňské – všechny překážky překonáš
psí – i delší cestou dojdeš k vytouženému cíli

být jím – pevné zdraví pro celou rodinu
mluvit s ním – neplať dluhy za jiné
vidět jej operovat – nepříjemná vleklá nemoc

bořit ji – sám ničíš své štěstí
stavět ji – spokojená rodina
vidět ji – proč si nevěříš
vidět ji v plamenech – pozor na úklady blízké osoby
zatékající – nebezpečí jsi schopen odvrátit

číst – máš moudré přátele, dej na jejich radu
najít – očekávej příjem bez vlastních zásluh
ztratit – žárlivá scéna
pálit – prohra v soudním jednání

být v něm – čekají tě neplánované změny v životě
hloubit je – necítíš se v bezpečí
vcházet do něj – odhalíš intriky přátel
temné a hluboké – někdo ti chce uškodit

být v ní – někdo ti zpříjemní špatné chvíle
vidět ji – nepleť se do života jiných
vidět zelenající se – budeš slavný
vidět temnou a rozbahněnou – problémy v rodině

kupovat jej – je čas na výhodné investice
kouřit jej – využij své rozvahy
cítit jeho vůni – vrať se do reality
zapálit jej – budeš mít úspěch v lásce
uhasit jej – tvé tajné přání se splní k tvé plné spokojenosti

na stříbro – úspěch v podnikání
na uhlí – hodně námahy a malý zisk
opuštěné – ne každý je přítel, kdo se tak tváří
procházet se v dole na uhlí – sňatek s bohatým vdovcem nebo vdovou
Domácnost
mít vlastní – nic zlého ti nehrozí

mluvit o ní – potřebuješ vysadit
plánovat ji – zabýváš se nepodstatným
zrušit ji – jsi moc přísný
žádat o ni – svůj úkol lehce zvládneš

být v něm – v neštěstí ti určitě někdo pomůže
vidět jej – máš jistou krásnou budoucnost

být jím – připadáš si usedle
vidět jej – ničí tě tvá pýcha
vidět jej vcházet do domu – brzká návštěva

čistit – nezakřikni své štěstí
mít v nepořádku – tvou situaci zlepší už jen sňatek z rozumu
vidět uklizené – konečně se dočkáš klidu v rodině

koupit – budeš mít užitek z dobré věci
nosit na sobě – někdo tě velmi potupí
prodat – blahobyt pro tvou rodinu
vidět je – nenech se utiskovat

vidět je – tvoje štěstí je zajištěno na dlouhá léta
mluvit s nimi – ztráta blízké osoby

darovat – každý zná tvou marnotratnost
dostat – žádný dar ti není dost dobrý
kupovat – nevhodná investice
mít na sobě ve šperku zasazený – jisté štěstí v lásce
nechat si jej ukrást – někdo tě pomluví před milovanou osobou
vidět jej – budeš neprávem podezříván
ztratit jej – víc opatrnosti na cestách

kočka v domě – faleš číhá kolem tebe
ochočený pták v domě – neudržíš tajemství, jsi upovídaný
pes v domě – manželská věrnost
rybičky – uznání si musíš zasloužit
želva suchozemská v domě – dlouhá cesta ke klidnému stáří

sám hrát – dobrému příteli se svěř se svými starostmi
vidět v krabici – okolí se tě bude snažit zesměšnit

mít ji – budeš trpět hloupostí kolem sebe

slyšet ji – odhalíš tajemství
pronášet ji – zachovej daný slib mlčení v důvěrné věci
plánovat ji – jsi dobrým příkladem podřízeným

líbat je – chystá se na tebe milé překvapení
vidět plakat – zradí tě blízká osoba
vidět tančit – tvá láska bude šťastná
vidět krásné – připrav se na velké vydání

vidět toto číslo napsané – jistá výhra v loterii
psát je sám – vyhraješ sázku o velkou částku

být jím – jsi příliš lakomý
vidět jej na útěku – o problémech s partnerem si upřímně promluv
vidět chyceného – nebuď tak přízemní

darovat jej – buď štědřejší ke svým milým
dostat jej – dosáhneš vysoké pocty
mít na sobě šperk s ním – uzavřeš pevné přátelství na celý život
sbírat je – v hlavě máš jen peníze
ukradený z mrtvého těla – dopustíš se nevěry
vidět jej na něčím prstu – tvé štěstí končí
ztratit jej – blízká osoba tě zarmoutí svým rozhodnutím

dostat ho – budeš pokořen nepřítelem
špinavý – používáš nečestné intriky
roztržený – dočkáš se ponížení od blízké osoby

na šatech – zadlužíš se
zašívat ji – smutek v rodině
na botě – máš falešné přátele
klíčová – neprávem křivdíš příteli
v zemi – nejsi si jistý svým rozhodnutím
vrtat ji do země – zbytečně se netrap
spadnout do ní – špatní přátelé na tebe nemají dobrý vliv

být v něm na představení – tvé přání bude splněno
být v něm na oslavě nějaké události – pozvání na ples nebo taneční zábavu
být v něm někým pozorován – někdo tě pronásleduje
mít v ruce divadelní kukátko – někdo tě pronásleduje se zlým úmyslem
jít kolem něj – nemáš žádného dobrého přítele
vidět divadelní budovu – tvé přání je nereálné
sám v něm hrát – tvé štěstí nebude dlouho trvat
smát se hlasitě v plném hledišti – své záliby stavíš před povinnosti
vidět je v plamenech – ve svých předsevzetích nedokážeš vytrvat

být jím – ocitneš se v lepší společnosti

brokátem pokrytý – jsi moc marnotratný
dostane-li jej žena – potěšení
dostane-Ii jej muž – starost
ležet na něm – rád sníš o milostných dobrodružstvích
ušpiněný a potrhaný – mysli na horší časy a začni šetřit

být jimi obklopen – hrozí ti nebezpečí
pozorovat je – chceš někomu ublížit

vidět letící – zklamání tě nemine

slabý – očekávej menší problémy
silný – využij výhodných nákupů
prudký – problémy v rodině vyřešíš jen s rozvahou
nenadálý – rychle měníš svá rozhodnutí
s bouří a větrem – hrozí ti nebezpečí
zmoknout na dešti – budeš se muset vypořádat s úklady
utéct před ním – tvé smělé plány budou realizovány
slyšet jej bubnovat do střechy – radost v rodině
vidět dešťovou vodu zatékat do domu je-Ii čistá – užiješ si zakázané potěšení
vidět dešťovou vodu zatékat do domu je-Ii špinavá – odhalení tvých tajných aktivit

skolit jej – zabráníš zlu
vidět jej běžet – odhalíš zlé úmysly svých přátel

černý – smutná zpráva
barevný – budeš mít důvod k radosti
hedvábný – získáš si důvěru svým vystupováním
mít jej nad hlavou při dešti- nečekaná pomoc v tísni
mít jej nad hlavou při svitu slunce – velké potěšení
půjčit ho někomu – nedobrý přítel ti ublíží
půjčit si ho sám – hádka s dobrým přítelem
roztrhaný – někdo nedobrý tě bude ovládat
ztratit jej – někdo tě chce opít

vlastní – budeš ve všem úspěšný
vlastní umývat vodou – pozvání do společnosti
velká – máš velké srdce
malá – jsi příliš úzkoprsý
opařená – v zaměstnání místo tebe postoupí někdo jiný
potřísněná krví – přestaneš si rozumět s přítelem
poranit si ji – někdo ublíží tvému srdci
líbat do ní někoho – pozor na pomluvy
plná peněz – čekají tě nové starosti

vidět ji – škoda na majetku tě nemine
vidět jich mnoho – nemáš soucit s lidmi v nouzi

chodit po nich – moc se budeš muset snažit, aby ses uživil
poctivou prací
chodit po rozbitých – problémy v administrativě
kupovat – plánuj přestavbu bytu
vybírat – jsi nerozhodný v obchodě
vidět je pokládat – půjdeš na pohřeb

být jím – zabráníš vloupání v blízkém okolí
mluvit s ním – někdo tě okrade
vidět jej – zabezpeč lépe svůj byt nebo dům před zloději

mluvit se svým dlužníkem – nejednáš čestně
sám dělat – žiješ za cizí peníze
své platit – velké starosti tě neminou
platit za někoho – v obchodování používáš nečestné praktiky
vymáhat – nejsi tak měkký, jak se snažíš vypadat

být jím – někdo tě úmyslně poníží
mít dítě – štěstí a radost
mít nemanželské – budeš mít větší zodpovědnost
být s dětmi ve školce – tvoje lakomost tě zničí
dětem čistit umazané oblečení – musíš přetrpět pokoušení a provokace
chovat na rukou dítě právě narozené – máš před sebou událost, která tě potěší
vidět jak si hrají – tvoje radost bude upřímná
vidět je při křtu – objeví se důvod k radosti
vidět je při kojení – nebraň se dobře míněné radě
vidět je při učení – čeká tě rodinné štěstí
vidět své dítě lehce nemocné – tvé dítě bude zdravé, ale budeš mít jiné starosti
vidět své dítě těžce nemocné nebo mrtvé – život tvého dítěte je vážně ohrožen
vidět utíkat – jsi často duchem mimo
vidět plakat – zlé časy nastanou
vidět upadnout – někdo se o tebe příliš stará
vidět rozesmáté – obrat k lepšímu je jistý
vidět v náručí muže – budeš mít syna
vidět v náručí ženy – budeš mít dceru

mít z něj strach – buď stále ve střehu, nepřítel číhá
vidět explodovat – čekají tě vysoké pocty

vidět ji usměvavou – vše zlé se v dobré obrátí
vidět ji odmlouvající – mrzutosti v rodině

darovat – chceš ublížit příteli bez zjevného důvodu
dostat – někdo s tebou má zlé úmysly
kupovat – myslíš na lumpárny
mít – nikdy už nebudeš muset počítat výdaje
rozbít – velké nepříjemnosti si způsobíš sám
vidět uklizené – uslyšíš příjemné novinky
vidět přetékající – někdo má zájem na tvém štěstí
vidět prázdné – chovej se lépe ke svým přátelům
pít z nich víno – pevné zdraví a dobrá nálada
pít z nich zkažený nápoj – zklamání příjemných očekávání

mluvit s ním – konáš dobré skutky i tam, kde zneužívají tvé dobroty
vidět neznámého – máš před sebou dlouhý život
vidět vlastního – smrt přítele

jíst ho – příjemné překvapení
vařit ho – spokojený rodinný život

hádat se o ně – nečekej odměnu za odbytou práci
obdržet – ztráta na majetku a financích je neodvratná
vymáhat soudem – jsi neústupný ve svých rozhodnutích
zdědit pozemky – hrozí ztráta nemovitostí

nalévat ho – máš poctivé úmysly
připravovat ho – přítel tě chce využít
pít hořký – ztráta cennosti
pít sladký – se svým životem budeš spokojený
rozlitý – pozor na skrytého nepřítele
zkažený – věnuj víc času rodině

bydlet v ní – zpráva od přítele změní tvůj život
vidět ji – máš na lepší život
vidět ji hořet – tvá situace se zvolna zlepší
vidět zpustošenou – nečekané výdaje
zapálit ji – dobrý přítel utrpí ztrátu veškerého majetku

kupovat – nejsi spokojený se svým soukromým životem
mít – čekají tě samé pěkné zážitky
dívat se jím – nechceš vidět co se skutečně děje ve tvé domácnosti
půjčit si jej – čekají tě dobré časy
sledovat jím noční oblohu – nelituj peněz investovaných do cestování
rozbitý – nečekané problémy v zaměstnání

nová – spokojený život
děravá – uvažuj o změně partnera
špinavá – máš hrubé vystupování

být jí – štěstí si musíš pěstovat
mladá – ztráta na majetku
stará – někdo tě zle pomluví
mluvit s ní – svým chováním dáš podnět k pomluvám
hádat se s ní – špatné zprávy

dostat – budeš v nedobré společnosti
žádat o něj – máš smělé plány

najít – jsi právem nespokojený
obouvat neznámé dámě – hádka v rodině

vidět jej – zklamání v lásce
dovádět s ním ve vodě – zlé znamení

nemít na ně – o nic se nepokoušej, nemáš šanci na úspěch
sám platit – zbavíš se starostí
vybírat – přibydou ti nové starosti

jíst je – výhra v loterii
kupovat je – málo si věříš
připravovat je – štěstí v podnikání
vyhazovat je – všechno přepočítáváš na peníze
zkažené – nevážíš si poctivě vydělaných peněz

vidět jej – pokoříš své nepřátele

být jím – svou práci vykonáváš s nechutí
vidět je pracovat – spolehni se jen sám na sebe
vidět je utíkat – postihne tě požár nebo povodeň

dostat – čekej zlepšení poměrů
kupovat – za své dobře míněné rady se vděku nedočkáš
předávat – jednáš velmi ukvapeně
vánoční dát – kolem tebe se bude šířit pohoda
vánoční dostat – všichni tě upřímně milují

slyšet výstřel z něj – způsobíš nepříjemnost blízké osobě
vidět je postavené – zklamání v lásce
vidět je přesunovat – očekávej neštěstí ve svém blízkém okolí
zdá-Ii se o něm svobodné dívce – vdáš se za vojáka

být jím – jisté trápení
vidět jej – pomůžeš dostat přítele z maléru

jasný a slunečný – dostaneš se do lepší společnosti
zamračený – nezdar v podnikání

mít bolavé – nikdo v rodině ti nerozumí
mít zdravé – pečuj o svůj chrup

vidět jej – máš naději na zlepšení poměrů

být jí zraněn – milý dárek
mít ji v ruce při souboji – nad soupeři zvítězíš na celé čáře
vidět ji – každého překonáš
vy trhnout ji někomu z ruky – své nepřátele můžeš přemoci

darovat – překvapí tě nečekaný polibek
dostat – vy jev svou tajnou lásku
jíst – zvítězíš nad sokem v lásce
kupovat – tvá láska bude opětovaná
shnilé – nevěř každému kdo říká, že tě miluje
vidět je na stromě – konečně se zamiluješ

být s něm zahalen – nedej na rady nepravých přátel
nízký – máš plno pochybností
vysoký – překážky překonáš

číst – čekají tě důležitá rozhodnutí
psát – všechen čas budeš věnovat své práci
vyslovit – nevzpomínej tolik na mrtvé, mysli víc na živé

darovat ji – přijdeš na podvod
dostat ji – problémy v podnikání
koupit ji – hlídej si své zdraví
kouřit z ní – jsi důmyslný v podnikání
nacpávat ji tabákem – jen rozvahou zabráníš domácím hádkám
rozbít ji – nikdo tě nedostihne
ztratit ji – chraň své štěstí
vidět ji – zlé znamení

být v něm – dobré znamení
černě oblečených lidí – špatné znamení
honos ně oblečených lidí – zhoršení vztahů se širší rodinou
na ulici – rozšíříš své podnikání
v kostele – malá nepříjemnost
mluvit k němu – nezabývej se tolik jen sám sebou

být jím – nebuď tolik namyšlený

dostat – naděje umírá poslední
mít v kapse – budeš se mít dobře
najít – budeš mít štěstí v lásce
platit jimi – dočkáš se požehnaného věku
vidět rozsypané na stole – okolí si tě bude vážit
vidět jak se taví – ztratíš náklonnost nadřízeného
slyšet zvonit – jisté zbohatnutí

bořit sám – vlastním úsilím se vyšvihneš ze dna vzhůru
kupovat – čeká tě blahobyt
opravovat – všechny problémy se vyřeší
opustit – jsi zvýhodněn v podnikání
pokrývat jeho střechu – ztráty na majetku
procházet prázdný – tvé naděje se nikdy nevyplní
stavět – štěstí v lásce
uklízet – moc podléháš svým citům
vidět bořit – souseda postihne škoda na majetku
vidět nový – máš nepokojnou duši
vidět hořící – prodělečné obchody
vidět prázdný – tvé přání se nevyplní
vidět s prasklinami – hádky se sousedy
vidět hodně zchátralý – bez rozvahy sám sebe o všechno připravíš
vidět zřítit se – nemoc blízké osoby

plavat v něm – pozvání na svatbu
pít z něj vodu – budeš středem pomluv
vidět ho – změna ve způsobu života

vidět se tak – zlá zpráva je na cestě k tobě
vidět někoho jiného – čekej nepříjemnosti na úřadech

být jím – nikdo si tě nebude vážit
vidět jej – toužíš po obdivu přátel

mít v sobě duši někoho jiného – cizí člověk tě potěší
vidět ji opouštět tvé tělo – marníš svůj čas v nereálném plánování

kmitající – ne každý
je připraven slyšet pravdu z tvých úst
zkrvavené – ublížil jsi neprávem blízké osobě

bušit na ně – zhoršení tvých poměrů
otevřené – cizí člověk tě přátelsky přijme
skřípající – nemilí hosté
v plamenech – získáš nové přátele
vysazené z pantů – přítel ti špatně poradí
vstoupit do nich – odhalíš zdroj pomluv
vstoupit do nich v noci – domluvíš si tajnou schůzku
vycházet jimi ven – ztráta v podnikání
vidět vycházet z nich jiné – změna v plánu nebude přínosem
zavřené – obchodní kontakty s nesympatickými lidmi
zamykat – staneš se účastníkem bitky

koupit ji – stojíš nohama pevně na zemi
umývat ji – nepřeháněj to s pečlivostí
vidět ji – buď šetrnější

mít sám – velká rodinná sešlost
vidět zdravá – štěstí v rodině bude stále narůstat
vidět nemocná – zklamání v rodině

červivé – škodí ti neznámý nepřítel
ebenové – nenadálá daleká cesta
kupovat – je snadné tě uvést do rozpaků
nosit – budeš mít nedostatek peněz
obchodovat s ním – zvětšíš své bohatství
pálit sám – jistý smutek
rovnat – snaž se, cíl je blízko
řezat – rád se posmíváš slabším
sbírat – problémy se srdcem
sekat – používáš sílu i tam, kde to není nutné
vázat – toužíš po klidu v rodině
višňové – máš prapodivné chutě
vidět pálit – rodinná hádka
vidět plavat na vodě – někdo tě připraví o naději
vyřezávat z ebenového – neštěstí neujdeš

knížecí vidět – pozor na nástrahy nepřátel
mít jej – velké dědictví
selský vidět – sám sklidíš plody své práce
vidět s upravenými budovami – usilovnou prací zbohatneš
vidět zanedbaný – někdo tě ošklivě pomluví

bleskem zasažený – jsi v nebezpečí smrti
dubový list – budeš se svým životem spokojený
chodit dubovým lesem – vše dobře dopadne
sám jej kácet – finanční problémy
vidět suchý – žiješ v neutěšených poměrech
vidět zelený – velký úspěch
vidět padnout – jsi odvážný

být jí – doplatíš na svou pýchu
mluvit s ní – pokora není na místě
vidět ji – toužíš po lepším postavení
vidět ji se sluhou – čekej starosti
vidět ji v blahobytu – budeš jmenován do vysoké funkce

vidět ho hrát na dudy – radostná novinka

tlačit jej – nečekaná návštěva zmaří tvé plány
nakládat jej – pozor na nemoc

vidět jej – svého cíle dosáhneš záhy

vidět ji vysoko na obloze – úspěšné podnikání
vidět ji nízko nad stromy – tvůj úspěch je předem jistý
zdá-Ii se o ní jednomu z milenců – šťastný sňatek

mluvit s ním – nemoc
vidět jej – někdo tě svádí ke hříchu
vidět je za závěsy – vyvaruj se nerozvážnosti ve svém jednání
slyšet jej promluvit – máš kolem sebe zlo
slyšet je klepat na dveře – nečekané problémy
snít o duchovi rodičů – hrozí ti nebezpečí

anonymní – zradí tě nejbližší člověk
číst – máš důvěru své rodiny
číst dopis určený někomu jinému – nepoctivě jednáš s přáteli
doporučený – věnuj se svému vztahu, peníze nejsou všechno
dostat – jisté zisky
psaný modře – stálost v lásce
psaný červeně – svou žárlivostí způsobuješ ochlazení vztahu
na barevném papíře – tvá láska tě přehlíží
s černým okrajem – smrt blízké osoby
nepřečtený zahodit – znemožníš se ve společnosti
najít – sňatek s administrativním pracovníkem-pracovnicí
psát – někdo tě o něco požádá
pečetit – máš velké tajemství
posílat – potřebuješ odbornou radu
roztrhat – někdo tě ošklivě pomluví
rozlomit na něm pečeť – hrozí ti krádež
s černou pečetí – smutná událost v blízkém okolí
spálit – jednáš bez rozmyslu
ztratit – špatná zpráva

vidět ji – jen poctivou prací dojdeš povýšení

darovat – bojuj víc o svou lásku
dostat – nečekaná radost
jíst – zúčastníš se slavnosti
péct – pozvání na svatbu
plesnivý – chceš víc než dáváš

divokého zvířete – jdi druhým příkladem
ochočeného zvířete – přátele zaujmeš vlídností

být na něm – milostný zážitek
domlouvat si ho – chceš být víc milován

jít po nich – půjdeš na pohřeb příteli
uschlý – tvé lásce je nadobro konec
zelený – tvůj milenec se k tobě vrátí
vyrývat je – máš rád své věci uspořádané

koňské – všechny překážky překonáš
psí – i delší cestou dojdeš k vytouženému cíli

dělat ji do polévky – malé úkoly tě rozptylují od těch skutečných
dělat ji na koláč – své přátelství dělíš mezi mnoho zdánlivých přátel
jíst ji v polévce – pozvání na oběd
jíst ji na koláči – sněz co sis uvařil

bořit ji – sám ničíš své štěstí
stavět ji – spokojená rodina
vidět ji – proč si nevěříš
vidět ji v plamenech – pozor na úklady blízké osoby
zatékající – nebezpečí jsi schopen odvrátit

slyšet ho zpívat – dobrá zprava na obzoru
vidět ho na stromě – nestojíš nohama na zemi

být v něm – čekají tě neplánované změny v životě
hloubit je – necítíš se v bezpečí
vcházet do něj – odhalíš intriky přátel
temné a hluboké – někdo ti chce uškodit

krmit – hádka v nejužší rodině
vidět na dvoře – zvýšení platu
vidět zobající zrní – vše se ti vyplní
škubat – jsi nelítostný a krutý

kupovat jej – je čas na výhodné investice
kouřit jej – využij své rozvahy
cítit jeho vůni – vrať se do reality
zapálit jej – budeš mít úspěch v lásce
uhasit jej – tvé tajné přání se splní k tvé plné spokojenosti

vidět ji na pohřbu – blýská se na lepší časy
vidět ji na svatbě – smutek v rodině

mluvit o ní – potřebuješ vysadit
plánovat ji – zabýváš se nepodstatným
zrušit ji – jsi moc přísný
žádat o ni – svůj úkol lehce zvládneš

pracující v lese – čekají tě těžké časy
pomáhat mu – nevážíš si dobrého místa

být jím – připadáš si usedle
vidět jej – ničí tě tvá pýcha
vidět jej vcházet do domu – brzká návštěva

kupovat je – kup si nový nábytek
nosit je – přijdeš o zákazníky
špinavé – nejsi sám se sebou spokojený
vidět je – spořením získáš majetek

koupit – budeš mít užitek z dobré věci
nosit na sobě – někdo tě velmi potupí
prodat – blahobyt pro tvou rodinu
vidět je – nenech se utiskovat

darovat – každý zná tvou marnotratnost
dostat – žádný dar ti není dost dobrý
kupovat – nevhodná investice
mít na sobě ve šperku zasazený – jisté štěstí v lásce
nechat si jej ukrást – někdo tě pomluví před milovanou osobou
vidět jej – budeš neprávem podezříván
ztratit jej – víc opatrnosti na cestách

kočka v domě – faleš číhá kolem tebe
ochočený pták v domě – neudržíš tajemství, jsi upovídaný
pes v domě – manželská věrnost
rybičky – uznání si musíš zasloužit
želva suchozemská v domě – dlouhá cesta ke klidnému stáří

vidět jej klesat – vytváříš kolem sebe dusno
vidět jej stoupat – postup v zaměstnání
vysoko letící – úspěšný život
utržený – tvé naděje jsou marné

sám hrát – dobrému příteli se svěř se svými starostmi
vidět v krabici – okolí se tě bude snažit zesměšnit

být jím seknut – hrozí ti úklady
vidět jej – buď opatrnější

slyšet ji – odhalíš tajemství
pronášet ji – zachovej daný slib mlčení v důvěrné věci
plánovat ji – jsi dobrým příkladem podřízeným

kupovat – nemáš přehled o svých financích
najít – z neštěstí nevyjdeš
ohnout – tvá síla se zvětší
překročit jej – vše zlé překonáš
překážky z něj nastražené – překážky v podnikání
rezavý – nemáš důvod být stále mrzutý
tahat za něj – spoléhej víc na svůj rozum než na rady okolí
zaplést se do něj – budeš ohrožen nebezpečím

vrátit se do starého domova – dobrá zpráva
vidět svůj bývalý domov zchátralý – nemoc nebo ztráta blízké osoby
vrátit se do uklizeného domova – pohoda v rodině

být jí napaden – jsi v nebezpečí života
lovit ji – úspěšné podnikání
utíkat před ní – necháš za sebe rozhodovat jiné
vidět ji – čekej podlý návrh

být jím – jsi ve výhodě proti konkurenci
hádat se sním – stůj za svým rozhodnutím
mluvit s ním – snaž se získat důvěru podřízených
vidět jej – zisk v podnikání
vidět domovnici-ženu – dostaneš se do mrzutostí

být na ní – pozor na intriky v podnikání
sám dražit – nemoc

plánovat – doma tě nic netěší
zúčastnit se ho – sám se dostaneš do nebezpečí

bít jej – nebuď nespravedlivý ve svých soudech
být jím obklopen – sám si zkomplikuješ život
hnát jej – blízká osoba ti způsobí radost svým skutkem
vidět hubený – ztrátě peněz se nevyhneš
vidět tučný – spokojený život dobře finančně zajištěný
vidět splašený – tvá kariéra je ohrožená
vidět ve stáji – budeš bohatý
vidět na pastvě – sám se musíš zasloužit o své štěstí
vidět velké stádo – nevzdávej své cíle
vidět černý nebo s dlouhými rohy – objeví se noví nepřátelé

honit se s ní – málo radosti máš v životě
mít ji – najdeš dobrého přítele
nechat se pokousat – někdo ti chystá léčku
zlá a útočná – lidé ti nepřejí štěstí

dívat se na dojení – nebuď skromný, máš na víc
sám dojit kozu – zvítězíš nad nepřítelem
sám dojit krávu – děti ti chystají milé překvapení

být jím – pevné zdraví pro celou rodinu
mluvit s ním – neplať dluhy za jiné
vidět jej operovat – nepříjemná vleklá nemoc

číst – máš moudré přátele, dej na jejich radu
najít – očekávej příjem bez vlastních zásluh
ztratit – žárlivá scéna
pálit – prohra v soudním jednání

být v ní – někdo ti zpříjemní špatné chvíle
vidět ji – nepleť se do života jiných
vidět zelenající se – budeš slavný
vidět temnou a rozbahněnou – problémy v rodině

být jimi obklopen – hrozí ti nebezpečí
pozorovat je – chceš někomu ublížit

na stříbro – úspěch v podnikání
na uhlí – hodně námahy a malý zisk
opuštěné – ne každý je přítel, kdo se tak tváří
procházet se v dole na uhlí – sňatek s bohatým vdovcem nebo vdovou
Domácnost
mít vlastní – nic zlého ti nehrozí

vidět letící – zklamání tě nemine

být v něm – v neštěstí ti určitě někdo pomůže
vidět jej – máš jistou krásnou budoucnost

skolit jej – zabráníš zlu
vidět jej běžet – odhalíš zlé úmysly svých přátel

čistit – nezakřikni své štěstí
mít v nepořádku – tvou situaci zlepší už jen sňatek z rozumu
vidět uklizené – konečně se dočkáš klidu v rodině

vlastní – budeš ve všem úspěšný
vlastní umývat vodou – pozvání do společnosti
velká – máš velké srdce
malá – jsi příliš úzkoprsý
opařená – v zaměstnání místo tebe postoupí někdo jiný
potřísněná krví – přestaneš si rozumět s přítelem
poranit si ji – někdo ublíží tvému srdci
líbat do ní někoho – pozor na pomluvy
plná peněz – čekají tě nové starosti

vidět je – tvoje štěstí je zajištěno na dlouhá léta
mluvit s nimi – ztráta blízké osoby

chodit po nich – moc se budeš muset snažit, aby ses uživil
poctivou prací
chodit po rozbitých – problémy v administrativě
kupovat – plánuj přestavbu bytu
vybírat – jsi nerozhodný v obchodě
vidět je pokládat – půjdeš na pohřeb

mluvit se svým dlužníkem – nejednáš čestně
sám dělat – žiješ za cizí peníze
své platit – velké starosti tě neminou
platit za někoho – v obchodování používáš nečestné praktiky
vymáhat – nejsi tak měkký, jak se snažíš vypadat

mít ji – budeš trpět hloupostí kolem sebe

přijímat – potkáš někoho, kdo ti bude do života pevnou oporou
vykonat – své štěstí si musíš vybudovat

být jím – vždy se chovej čestně
být jeho obětí – snadno se dáš ovlivnit

hádat se o ně – nečekej odměnu za odbytou práci
obdržet – ztráta na majetku a financích je neodvratná
vymáhat soudem – jsi neústupný ve svých rozhodnutích
zdědit pozemky – hrozí ztráta nemovitostí

být jím – jsi příliš lakomý
vidět jej na útěku – o problémech s partnerem si upřímně promluv
vidět chyceného – nebuď tak přízemní

bydlet v ní – zpráva od přítele změní tvůj život
vidět ji – máš na lepší život
vidět ji hořet – tvá situace se zvolna zlepší
vidět zpustošenou – nečekané výdaje
zapálit ji – dobrý přítel utrpí ztrátu veškerého majetku

darovat jej – buď štědřejší ke svým milým
dostat jej – dosáhneš vysoké pocty
mít na sobě šperk s ním – uzavřeš pevné přátelství na celý život
sbírat je – v hlavě máš jen peníze
ukradený z mrtvého těla – dopustíš se nevěry
vidět jej na něčím prstu – tvé štěstí končí
ztratit jej – blízká osoba tě zarmoutí svým rozhodnutím

nová – spokojený život
děravá – uvažuj o změně partnera
špinavá – máš hrubé vystupování

dostat ho – budeš pokořen nepřítelem
špinavý – používáš nečestné intriky
roztržený – dočkáš se ponížení od blízké osoby

dostat – budeš v nedobré společnosti
žádat o něj – máš smělé plány

na šatech – zadlužíš se
zašívat ji – smutek v rodině
na botě – máš falešné přátele
klíčová – neprávem křivdíš příteli
v zemi – nejsi si jistý svým rozhodnutím
vrtat ji do země – zbytečně se netrap
spadnout do ní – špatní přátelé na tebe nemají dobrý vliv

vidět jej – zklamání v lásce
dovádět s ním ve vodě – zlé znamení