chystat ji – rád mluvíš do záležitostí jiných
zúčastnit se jí – konečně vyřešíš svůj velký problém
vidět ji – jsi rád středem pozornosti
mluvit o ní – rád přeháníš

sám provádět – stále hledáš smysl života
vidět provádět jiné – zabýváš se malichernostmi

vlak – čeká tě velká změna
zásilka – jsi v nebezpečí

prožívat ji – budeš smutný ze zklamání

kupovat – námaha bude větší než zisk
prodávat – odhoď zábrany a mysli už konečně na sebe
vyrábět – sám si zbytečně přiděláváš starosti

cestovat jejím územím – snaž se zlepšit svou finanční situaci

mluvit s ní – využiješ protekce

vidět provádět – obávej se ošklivých pomluv
sám ji domlouvat na někoho – jsi lstivý i k nejbližším
sám jí být postižen – máš falešné přátele

pomoci někomu v záchvatu – výhra v loterii
sám mít záchvat – nečekané peníze

vidět cizí – dočkáš se uznání nadřízených
vidět svůj vlastní – smůla se ti bude lepit na paty
vidět svůj erb na svém domě – získáš místo v kanceláři

připravovat – chybí ti pokora
sám k nim čichat – nejbližší člověk ti není věrný
vidět k nim čichat někoho jiného – sám nejsi věrný

jet v ní – mnoho povyku pro nic
vidět ji – toužíš po změně

držet v ruce – štěstí ve hře
vidět v ruce jiného – dej pozor na úklady nepřátel

číst ji – jsi zapomnětlivý víc než myslíš
vidět ji – tvé nepozornosti využijí tví protivníci
vylepovat ji – trpíš nevšímavostí okolí

být jím – vlastní vinou se ocitneš v nebezpečí
vidět jej – blízkou osobu neúmyslně vystavíš nebezpečí

vidět ji s jablkem v ruce – v blízké budoucnosti se vyvaruj závažných rozhodnutí
vidět toto jméno napsané – myslíš na nevěru
vidět ženu toho jména – budeš nevěrný své lásce
vyslovit toto jméno – někdo ti vyzná lásku

být jím – překonej problémy a dojdeš k cíli
mluvit s ním – snadný život

sám v něm číst – přítel ti dobře poradí
slyšet z něj předčítat – svěřené tajemství nepouštěj do světa

vidět živé v lůně matky – směle plánuj změnu zaměstnání
vidět v lihu – nudnou práci musíš dodělat do konce

číst v ní – užívej si pohodlí, dlouho už nepotrvá
prohlížet si obrázky – nebuď zbrklý ve svých rozhodnutích

slyšet o ní – dej na sebe pozor
být jí sám zasažen – hrozí vážné nervové onemocnění člena
rodiny

žít tam – nechápeš cenu moudrosti

být jím – plánuješ pomstu na nepravém místě
mluvit s ním – někdo má důvod mstít se ti

sám v ní jet – čeká tě život bez starostí
s někým v ní jet – o své starosti se s někým podělíš
vidět ji jet – štěstí si vybere někoho v tvém okolí

být jím – činíš nerozvážná rozhodnutí
vidět jej – čekají tě potíže

být jím oslněn – nebudeš se nudit
vidět rozsvícené – už se netrap tajemstvím, bude ti odhaleno

pít jej – před tebou se objeví nové možnosti
připravovat jej – příště dej víc na svou intuici