do plamenů – hrozí požár
na ruce – někoho překvapíš milým dárkem
na trumpetu – získáš pevné přátelství osoby opačného pohlaví
slyšet foukání větru v komíně – nepřízeň osudu

mít na sobě – budeš ve vedoucí pozici
oblékat ho – dosáhneš vysokého postavení
vidět špinavý a potrhaný – tvé postavení je ohroženo

vidět hořet vánočního františka – někdo ti bude pochlebovat

vidět ji – máš před sebou dalekou cestu
slyšet ji zdálky – blýská se na lepší časy

plně naložená dřevem – musíš se víc usilovat o přízeň osudu
hnoje – nečekané zbohatnutí

cítit její vůni – není všechno zlato co se třpytí
kupovat – smrt členy rodiny
pracovat s ní – hrozí nemoc z nachlazení
vařit ji – nebezpečí úrazu

být jím – buď pyšný na svou dochvilnost
vidět jej při focení sebe – lžeš sám sobě
vidět jej při focení někoho blízkého – máš před sebou dobré časy
vidět jej při focení někoho cizího – čekají tě zlé časy
vidět jej vyvolávat film – brzký sňatek

být na něm jako host – dáváš přednost neřesti a radovánkám před povinnostmi k rodině
připravovat jej – máš před sebou dobré časy
vystupovat na něm – po celý život budeš nesamostatný

dostat fotografii milované osoby – mimo tebe miluje ještě někoho jiného
mít je v ruce – shledání s milou osobou
pořizovat své vlastní – svou nerozvážností komplikuješ život nejen sobě

cítit jejich vůni – máš moc bujnou fantazii
darovat – přej štěstí i druhým
dostat – dostaneš se do nevhodné společnosti
vykopávat je s kořenem – tvé zdraví je chatrné
mít na hlavě věneček z nich uvitý – jednání na úřadě proběhne k tvé spokojenosti
nosit připevněné na oděvu – přátelé se od tebe odvrátí pro tvou neskromnost
trhat – štěstí v lásce
vázat do kytice – měj rozum a méně hazarduj se svým zdravím
vidět na jarní louce kvést – dočkáš se štěstí
vidět zvadlé – milovaná osoba tebou pohrdá

vidět vzrostlý – někdo se postará o tvoji ostudu před rodinou
vlastnit na svém pozemku – lidé tě budou ctít a milovat

stát se její obětí – někdo tě oklame
vidět oběť falešné hry – budeš mít nového věrného přítele

vidět jej – nauč se odpouštět
trhat jej – nestyď se za svou cudnost

muž – hlídej svého nepřítele
žena – dostaneš se do deprese

darovat – štěstí v lásce
dostat – tvoje láska je jednostranná
jíst syrové – vlivní přátelé ti zajistí velký zisk
jíst vařené nebo pečené – všechny své snahy bohatě zúročíš
trhat – máš dobré srdce
vidět zelené na stromě – nesuď tak přísně
vidět zralé na stromě – připadáš si zbytečně starší než jsi
vidět povadlé – ztráta důvěry nadřízených

být jím – někdo chce očernit tvé jméno
vidět ho – žiješ v klamných iluzích
mluvit s ním – máš slabou vůli

vidět v kině – čeká tě dobrá budoucnost
kupovat film do fotoaparátu – menší neshody v rodině

slyšet je – začne válka a vše se bude zdražovat

být jím – hádky v rodině
mluvit s ním – těžkosti v podnikání

fantazírovat o nereálných věcech – tvá práce nikdy neskončí

mít vlastní – neslibuj co nedokážeš splnit

vidět ji zalitou sluncem – máš dobrý rozpočet, drž se ho
vidět ji v dešti – nečekané výdaje

slyšet hrát – uslyšíš špatnou zprávu
vlastnit – jdeš do nuzných let

být jím – nebuď tak namyšlený
mluvit s ním – máš snahu napravit své hříchy
poslouchat jeho kázání – někdo tě manévruje do podvodu
vidět ho – všechny tvé předpovědi se vyplní
vidět jich několik najednou – v neštěstí se dočkáš útěchy

plná – veselá zábava
prázdná – pro hloupost je zbytečné se zlobit
pít z ní – někdo to s tebou nemyslí dobře
rozbíjet je – jdeš do bídy

být na ní pohoštěn dobrým jídlem a pitím – brzo se zamiluješ
koupit ji – obdržíš dědictví
stavět ji – čeká ne tebe spokojený život
vidět starou a rozpadlou – celý život nevstoupíš do manželství
žít na ní – úspěšné podnikání

sám na ni hrát – trápení v lásce
slyšet hrát někoho jiného – někdo se snaží tě podvést

být jí – někdo tě pomluví
vidět pracovat v kuchyni – važ slova a vyhni se pomlouvání přátel

vidět ji v blízkosti přístavu – přítel ti svěří své manželské problémy
vidět ji plout velmi rychle – nerozhoduj se ukvapeně
vidět ji při bouřce – hrozí ti nebezpečí

jíst – dostaneš se do chudých poměrů
sázet – svou situaci dokážeš vidět pravdivě
trhat – jsi dobrý posluchač
vařit – dokážeš vytvořit harmonický domov
vidět je růst – starost s nemocí dětí
zalévat – nepřeháněj to s pečlivostí
zelené – časy se zlepší

s čistou vodou – radostná cesta
se špinavou vodou – někdo blízký tě zklame
prázdná a zanesená blátem – smrt v rodině

hladit ji – chováš se nerozumně
slyšet ji vrčet – neskromností ohrožuješ své štěstí
vidět ji – toužíš po závisti okolí

na pečení – dej na radu přítele

sázet – buď skromnější
trhat – s odvahou dojdeš k cíli
usušený – nejlehčí cesta není vždy ta nejlepš

mluvit s ním – hádka v rodině

mít jej – máš úsměvnou povahu
hrát na něj – dostaneš se do veselé společnosti

být jím – překonáš sám sebe
vidět jeho produkci – moc si nevěříš