slyšet jej velmi blízko – někdo chce ohrozit tvé postavení
vidět jak se k tobě blíží – sebejistým vystupováním odvrátíš neúspěch
být v domě zasažen hurikánem – čeká tě stěhování
vidět stopy hurikánu – pomoz jiným a oni pomůžou tobě

vidět ji – škoda na majetku
pase-Ii husy chlapec – někdo ti zkazí náladu

bílé – zúčastníš se veselé svatby
černé – smutek v rodině
divoké – neujdeš zklamání
jíst – užiješ si rozkoš
chytat – úspěšně splníš obtížný úkol
kupovat – přátelé se ti za zády posmívají
pást – čeká tě nepříjemná práce
péct – návštěva milé osoby
škubat – hádky v rodině
vidět létat – tvé podnikání bude velmi ziskové
vidět na louce – s protivníkem konečně najdeš společnou řeč
vidět plavat – rozhovor s vlivnou osobou
vykrmovat – vyveď své přátele z omylu
zabíjet – jisté velké dědictví
vidět husí peří – na cestě je očekávaný dopis

vidět ji padat – zármutek
vidět třpytivou – štěstí v lásce
vidět jich mnoho zářit – užívej si své štěstí
vidět je blikat – velké životní změny v blízké době
vidět je matné a rozmazané – budeš mít hádky s partnerem

cítit jeho vůni – čekají tě příjemné zážitky
darovat – nečekaný zisk
dostat – ztrátě majetku můžeš zabránit
kupovat – máš zkreslené představy
vidět kvést na louce – tvé úmysly jsou čisté
vidět zvadlý – nedělej si těžkou hlavu kvůli maličkostem

vidět ji klidnou – na své cestě za úspěchem zažiješ nejedno zklamání
vidět ji útočící – někdo tě pomluví

sám ji zpívat – ideální vztah s partnerem
slyšet ji – problémy se na tebe nahrnou ze všech stran

být sám v tomto stavu – dívej se kolem sebe a mnohé pochopíš
uvést do něj jinou osobu – zúročíš své vědomosti

sám o ní žádat – o svůj majetek přijdeš velmi rychle
půjčit na ni peníze – své dluhy se snaž platit včas

slyšet – neshody v rodině

sám být – čekají tě starosti a problémy

sám hrát na hudební nástroj – při tanci se bláznivě zamiluješ
slyšet pěknou hudbu – upřímná radost

sám ji vyslovit – někomu neprávem ubližuješ
slyšet ji – čekej nepříjemné problémy

být jím – špatné investice
vidět ho – nečekané vydání

kupovat – začni šetřit na horší časy
jíst – rozmíška se sousedy

slyšet hukot vody – problémy při cestování
slyšet hukot větru – pouštíš se do hloupého dobrodružství

dostat – nová známost
jíst bílé – neočekávaný zisk
jíst modré – ztráta postavení
ochutnat nahnilé – sám se ženeš do záhuby
trhat je – rozchod s láskou
vidět zralé – tvé zdraví je velmi pevné
vidět nezralé – jsi rozpolcený
vidět lisovat – nepolevuj ve svém úsilí a dojdeš cíle

bambusová – rozhoduj jen sám za sebe
bílá – v tvé blízkosti se stane neštěstí
pěkně vypracovaná – necháš za sebe konat jiné
najít – protivník nad tebou zvítězí
opírat se o ni – tvé zdraví je ohroženo
vidět ji – spokojený život
někoho přetáhnout holí – neumíš být tolerantní
dostat ránu holí – někdo ti pomůže z maléru

slyšet – mluvíš příliš tajemně
vyslovit – chovej se rozhodně a nikdo ti neublíží

jíst je – pozor na náhodné známosti
objednat si je – budeš mít mnoho podřízených na pracovišti
připravovat z nich salát – ani velké množství peněz nezmění tvou dobrou povahu

jíst tvrdé – nesnáze v podnikání
jíst měkké – jenom ty zbohatneš
jíst sladké a šťavnaté – velký zisk
péct je na ohni – povrchní vztah
setřásat se stromu – úspěch v obchodě
trhat – máš šanci uspět
vidět na stromě – šťastný sňatek
vidět okousané vosami – někdo na tebe plánuje podvod

sám sobě přerazit – se ztrátou majetku se těžko vyrovnáš
někomu přerazit – smiř se se svým osudem

být na něm – vzpomeň na moudré rady předků
vidět ho upravený – tiché a spokojené stáří
vidět ho zarostlý – zůstaneš sám bez rodiny

jet na něm – máš odvahu a jsi upřímný
vidět jej – budeš silný ve svém odhodlání

česat se jím – čekají tě změny k lepšímu
najít – nezabráníš nehodě
vidět zlomený – náhlé úmrtí

kovat ho – jsi užitečný sobě i jiným
najít ho – tvé naděje se brzo vyplní
narovnat ho – jsi šetrný
zatlouct ho – učiníš správné rozhodnutí

vidět skákat – budeš ve veselé společnosti

odsuzovat jiných – máš zkreslené představy
sám páchat – poslouchej své svědomí

koňská – vlastní prací zbohatneš
z hustých vlasů – dlouhý a hezký život

kupovat je – své problémy vyřešíš velmi rychle
stoupnout na ně a udeřit se o násadu – nadřízený tě právem pokárá
vidět je položené v trávě – rád poroučíš jiným
vidět jiné hrabat – budeš mít upřímnou radost ze štěstí přítele
hrabat sám – v práci spoléhej výhradně na sebe
rozbité – někdo překazí tvé plány

mít ji – smutné záležitosti budeš řešit
vidět ji pěknou – špatné zprávy
vidět ji poškozenou – smrtelná nemoc v rodině

dostat ji – před dárcem buď ve střehu
darovat ji – máš kolem sebe upřímné přátele
koupit ji – nedokážeš udržet peníze
rozbít ji – málo si vážíš svého zázemí
ztratit ji – včera není dnes

slyšet burácet – nečekaná zpráva tě vyleká
slyšet provázený bleskem=- nenadálé neštěstí
slyšet provázený bleskem a následným požárem – tvé naděje se nikdy nesplní

bydlet v něm – hrozí ti nebezpečí
vcházet do něj – nenadálé dobrodružství
vidět na kopci – někdo tě ochrání
vidět jej plný loupežníků – velké úsilí tě bude stát uchránění majetku
vidět v obležení – neočekávané silné zážitky
zamykat jeho bránu – nepůjde vždy všechno podle tvého přání

být v něm – zlé časy končí

stát na nich – tvá láska je věrná
stavět je – působíš velmi nejistě
bourat je – máš sebevědomí na rozdávání

jíst – tvé konání je špatně pochopeno
sít – máš dobré zázemí .
vidět kvetoucí – úspěšné podnikání
Vidět sbírat – zbohatneš
Vidět sušený – budeš mít velké bohatství
Vidět konzervovaný – ještě si počkáš na splnění nadějí

stát na ní – sám sobě ubližuješ svým chováním
vyměřovat ji u pozemku – vše sám urovnáš
vidět ji v mlze – čekej nepříjemnosti a problémy

stavět ji – přijdou lepší časy
zapálit ji – nevěř každému
vidět ji hotovou – velké úspěchy v životě
vidět ji v plamenech – dej pozor na falešné přátele
vidět pobořenou z trouchnivého dřeva – vážná nemoc v rodině

jet po ní na koni – svou odvahou vše překonáš
stát na ní – svou rozhodností překonáš nástrahy
stavět ji – neriskuj a dočkáš se zisku
bořit ji – překážky překonáš
opravovat ji – nebezpečí se ti vyhne
celá – dobré znamení
protržená – zlé znamení

sám na ní cvičit – hrozí ti nebezpečí
vidět cvičit jiné – odhalíš podvod

sám mít – konečně budeš ve výhodě
vidět na někom – menší zisk

slyšet ji – tvá láska bude upřímně opětována
vidět ji na stromě – smíříš se s nepřítelem
zabít ji – skončíš za mřížemi

mít bolavé – zadlužíš se
mít zdravé – postup v zaměstnání
podříznout si je – tvá láska je opětovaná
vidět pod řezané – jsi milován jen pro peníze

mluvit s ním – přechodné zhoršení poměrů
vidět ho při práci – krátkodobé nebezpečí

rozbít – tvé štěstí právě končí
vidět nový a čistý – rozmnožení majetku
vidět špinavý a otlučený – tvé naděje se nesplní

dívat se do prázdného – ztratíš přátele a zůstaneš sám
dívat se do hrobu s rakví – svým zbrklým rozhodnutím zkomplikuješ život příteli
být do něj vhozen – své lásce odhalíš své city
sám kopat – tvá láska tě vyslyší
vidět otevřený – někdo ti pomůže v nesnázích
vidět svůj – něco tě potěší
sám zaházet – dbej víc na své zdraví

být jím – dočkáš se potupy
mluvit s ním – poctivou prací dojdeš cti

být jím – někdo si přeje tvou smrt
vidět ho – příbuzní čekají na tvou smrt

loučit se s ním – obrať svou pozornost jiným směrem
mít ho v domě – někdo v tvém okolí ti není přátelsky nakloněn
sám jím být – nečekané velké výdaje
vítat ho – soustřeď se jen na svou práci

kožená – pozor na prochladnutí v dešti
obutá – jsi velký egoista
zutá – buď sebejistější

přijímat ji – konečně budeš žít v míru a pokoji

chytat ho – ztráta důvěry na pracovišti
chytit holubici – tvůj miláček na tebe netrpělivě čeká
jíst ho – problémy v rodině
krmit ho – využij šanci udělat dobrý skutek
vidět ho cukrovat se – nová láska na obzoru
vidět ho letícího – čeká tě radostný čas
vidět ho na střeše – dozvíš se dobrou zprávu
vidět jich hejno – dělíš svou lásku mezi víc osob
vidět mrtvého – rozchod s partnerem
zabít ho – opustí tě dobrý přítel
vidět holubí trus – máš dobré přátele

být na ní – starosti v rodině
svatební – oslava v rodině
přijít na ní pozdě – dej přednost povinnostem před zábavou
vidět po ní nepořádek – spory v rodině nebo těžká nemoc

bourat ho – budeš předmětem nesvárů mezi přáteli
stavět ho – pokus se urovnat své spory
vidět ho – věrná láska

mluvit s ní – partner na tebe bude žárlit

být na něm účasten – buď vytrvalý a vše se v dobré obrátí
na zajíce – svou šikovností vše vyřešíš
na vysokou – buď víc vytrvalý
na lišku – tvůj nejlepší přítel je falešný

být jím – díky špatným radám se zadlužíš
vidět jej při práci – nové zprávy v podnikání

malý – hledíš příliš vysoko
vysoký – nepovyšuj se nad všechny kolem sebe
střílející – někdo tě potěší
opilý – neštěstí neujdeš
střízlivý – vše se v dobré obrátí

být v něm ubytován – čeká tě dlouhá cesta
mít vlastní – k úspěchu si musíš pomoci sám
pracovat v něm – hledej lepší zaměstnání

být honěn – přestaneš se ovládat
sám někoho honit – svou zlost vybíjíš na nevinném

jíst – dlouho budeš žít
koupit – pozor na dopravní nehodu
sušit nasbírané – máš před sebou dalekou cestu
sbírat v lese – malý zisk z velkého úsilí
vidět jedlé – budeš podveden
vidět jedovaté – máš mocného nepřítele

stoupat na ni snadno – dokážeš všechno lehce překovat
stoupat na ni s obtížemi – jen s problémy dosáhneš cíle
vidět ji- dojdeš uznání a cti
vidět ji se zříceninou hradu – mysli na blížící se stáří
vvstoupat až na její vrchol – náhlý úspěch tam, kde nebyl očekáván
sestupovat po jejím úbočí – někdo blízký tě neprávem pokoří

koupit ho – máš rád děti
sám na něm sedět – tvé děti ti dělají jen radost
vidět na něm někoho jiného – starosti s dětmi

mít ji – budeš spokojený, ale chudý
vidět někoho z rodiny v horečce – přej štěstí i jiným
vidět cizí osobu v horečce – zabýváš se nepodstatným

kupovat ji – jen pěstované štěstí může trvat celý život
mít ji na zahradě – tvé štěstí je ohroženo
sám se na ní houpat – máš mnoho zájmů ajeden šidíš pro druhý

být jím – nepromarni svou šanci
vidět ho při práci – čekej nemilé hosty

mít ji na sobě – sám si způsobíš velké nepříjemnosti
mnoho jich vidět – zjistíš zradu přítele
najít jejich hnízdo – dočkáš se veliké cti
zabít ji – někdo to s tebou nemyslí dobře

vidět jej připravovat astrologem – nečekané životní změny
nechat si jej vykládat z karet – setkání s cizincem
nechat si jej číst z hvězd – místo štěstí se dočkáš zklamání

být jím po štípán – ublíží ti přítel, kterého jsi zradil
vidět jej – brzo potkáš silného protivníka
cizí – hádka pro pomluvy tvé osoby
vlastní – přírůstek do rodiny nebo rozmnožení majetku
houser (bolest zad) – budeš mít velké bolesti

jíst ji – hrozí ti nebezpečí
mít ji na sobě – nemoc tě nemine
vidět ji kvést na poli – dočkáš se úspěchu

jíst je – úspěšné podnikání
kupovat je – křivdu ber s nadhledem

kupovat – jsi spokojen se svou profesí
jíst – nepromyšlený skutek ti přinese výčitky svědomí
sít – jsi příliš puntičkářský
přikládat z něj obklad – očekávej mírné bolesti svalů a kloubů

sám na ně hrát – štěstí v rodinném životě
vidět hrát jinou osobu – přestaň závidět úspěšnějším přátelům

mít ji vlastní – jsi velmi ješitný
pobývat v ní – neschovávej hlavu do písku
vcházet do ní – naplánuješ dobrodružnou akci
vycházet z ní – začneš klidný život

jíst uvařené – z problémů si musíš pomoci sám
jíst s někým – čekej obrat k lepšímu
vidět krvavé a syrové – dej víc na své pocity
vidět zkažené – konflikt v rodině

být jím – odvaha ti nechybí
vidět ho – z protekce nadřízeného se budeš radovat jen krátce

šlápnout do něj – velká výhra v loterii
vidět – dostaneš peníze

být na něm hostem – nejsi spokojený se svou domácností
pracovat na něm jako zaměstnanec – bereš víc než dáváš
vést své vlastní – všechny životní překážky překonáš

plout jí klidně – dávej na sebe velký pozor
padat do ní – špatná nálada vyústí v depresi

být jím – přijdeš o peníze
být jím holen nebo stříhán – staneš se obětí podvodu
vidět ho při práci – někdo si chce přisvojit tvé zásluhy
sám se holit – jistá ztráta majetku

být jím – trápení s dětmi
vidět ho – malá autorita v rodině

náhle ohluchnout – náhlé nesnáze
chtít ho oslovit – změň své stravovací zvyky
sám jím být – hrozí velké zdravotní problémy se srdcem

být jím probuzen uprostřed noci – velké změny se ti nevyhnou
sám jej dělat – neujdeš mrzutostem
slyšet jej – konflikt v rodině

být jím – přijdeš o peníze
mluvit s ním – moc o sobě přemýšlíš
vidět ho – nechtěj nemožné

darovat někomu – uvažuješ jednostranně
dostat darem – nezabývej se malichernostmi
koupit – udělej radost blízké osobě
tlouci v něm něco – neohlášená návštěva
vidět ho – k cíli dojdeš až po dlouhé a těžké práci

bát se ho – dlouhá a nepříjemná nemoc s lehčím průběhem
být jím bodnut – někdo tě zle podvede
mít na sobě – pěkný zisk
mít v uchu – někdo proti tobě nepěkně intrikuje
mít v bytě – využij možnost snadného výdělku
vidět lezoucí – lidé kolem tebe ti nepřejí úspěch
vidět létat ve velkém množství – menší ztráty
vidět blechy a šváby – někdo ti nepřeje úspěch

vidět – hádka s přítelem

sám se hněvat – hádky v rodině
v hněvu demolovat své věci – způsobíš zranění příteli
vidět někoho rozhněvaného – žiješ příliš odloučen od světských radovánek

omývat jej z rány – máš dobré srdce
sám jej vymačkávat z rány – nemoc v rodině
vidět vytékat z rány – neshody s partnerem

shodit se stromu – brzký sňatek
prázdné – dlouho budeš v cizině pobývat
vidět hadí hnízdo – čekají tě zlé časy
vidět s ptáčaty – málo se věnuješ své rodině
vidět s velkými ptáky – výhra v loterii
vidět s vajíčky – budeš mít mnoho dětí
vidět vosí – ztráta majetku
stoupnout do vosího hnízda – neúspěch v lásce
vybrat z něj vajíčka – chystáš se někomu ublížit

být jím potřísněn – neujdeš problémům
kravský vidět – pevné zdraví
nakládat – ne všichni přátelé to s tebou myslí dobře
vidět ho hromadu – máš zajištěn život v bohatství
vidět naložený na voze – nemoc blízké osoby

cítit k někomu – zveličuješ neshody s okolím
hnusit se někomu – nepříjemnosti se ti nevyhnou

vidět ho – máš kolem sebe falešné přátele

kupovat – neplánované výdaje
pracovat s ním – jsi příliš důvěřivý
rozbít ho – ničemu a nikomu nevěříš
vidět ho – bojíš se pustit do svého vysněného plánu
vidět jich mnoho najednou – získáš sympatie nadřízených
ztratit ho – jsi ve slepé uličce

trhat jeho větve – hleď víc dopředu než zpět
sbírat jeho plody – zlepšení zdraví
vidět zelený – naděje umírá poslední
vidět uschlý – žádné dobré vyhlídky

vidět je – marně se snažíš o úspěch

sám dělat – konečně dostaneš rozum
slyšet o ní – budeš vysmíván

natahovat – sjednáš si schůzku s milou osobou
náramkové mít na ruce – jsi příliš domýšlivý
rozbít – někdo tebou právem pohrdá
slyšet odbíjet – marníš čas v nepodstatných maličkostech
slyšet tikat – seber se a přestaň spoléhat na druhé
vidět v rukou hodináře – někdo tě chce zlákat k nepravostem
zastavené – smrt v rodině
zlaté – hrozí ti okradení

hrát v ní – máš před sebou dobré časy
mít ji – investuj do nemovitostí
prohrát v ní – problémy v rodině
vyhrát v ní – úspěch v právě započatém obchodě
Herec nebo herečka
být jím – jsi ješitný
mluvit s ním – poslouchej svůj rozum
vidět jej ~ vydáš se z hotovosti

slyšet – máš před sebou těžký úkol
vyslovit – každé rozhodnutí tě stojí mnoho námahy
vyzradit – tvé touhy jdou špatným směrem

nalézt je – neodkládej dál své rozhodnutí
rozluštit je – zvítězíš nad zlem
vidět je – dobře zvaž, kterou cestou se dáš

cítit sám – někdo po tobě touží

moře – chystej se na cestu
rybníka – vidíš si jen na špičku nosu
řeky – máš před sebou životní změny

slyšet slabý a vzdálený – nejistá budoucnost
slyšet silný a hlasitý – vynikající budoucnost
slyšet plačtivý – výbuchem zlosti uškodíš příteli
slyšet utrápený a nešťastný – ještě jednou zvaž své rozhodnutí
slyšet neznámý – zasloužená pochvala tě nemine
slyšet známý – ohlásí se ti návštěva
slyšet volat své jméno a odpovědět – smrt

slyšet ho troubit – staneš se středem zájmu okolí
vidět ho na věži – nespoléhej na cizí pomoc

bolavá – zapleteš se do sporu
holá – pozor na hloupé vtipy namířené proti tobě
malá – prožiješ chvíle strachu
veliká – čeká tě štěstí
vlasatá – někdo tě velmi miluje
zraněná – neradostnou práci máš před sebou
vidět uťatou – neujdeš zklamání
sám ji někomu useknout – vyděláš na cizí hlouposti
mít ji krásně načesanou – přátelé prokouknou tvé postranní úmysly
mít ji obráceně posazenou – buď rozvážnější
mít ji sám plešatou – ztráta přítele nebo příbuzného
mít na sobě zvířecí hlavu – nepouštěj se do hazardních akcí
mýt vlastní hlavu – vyhneš se neštěstí
vidět jich mnoho najednou – podvod tě dostane do problémů

jíst ho – nepodložená žárlivost ohrozí tvůj vztah
sít ho – sám si pomůžeš k nemoci
sklízet ho – jsi přecitlivělý
zalévat ho – kroť svou žárlivost
kupovat ho – sám sebe zahubíš
připravovat ho – prožiješ dny úzkosti
vidět zelený a čerstvý – menší potíže snadno překonáš
vidět povadlý – přibudou ti starosti
vidět plesnivý – marně se snažíš

bílý – překvapivá novinka
černý – dobré zprávy
mrtvý – nemoc nebo smrt přítele
slyšet jej křičet – nevyhneš se neštěstí
vidět jej na stromě – nepříjemná událost se tě těžce dotkne
vidět jej létat kolem domu – úmrtí blízké osoby
vidět jej něco odnášet – máš strach ze smrti
zaplašit jej – odhalíš nezákonné jednání

jíst je – málo se věnuješ své práci
sbírat je – dostaneš se do nedobré společnosti

hrát se ziskem – ztratíš přítele
hrát a prohrávat – zbavíš se nepříjemností
vidět hrát jiné – buď víc odvážný

plivat – chatrné zdraví
polykat – jistá smrt
vidět – nemoci se nevyhneš

kupovat – příjem velké peněžní částky
nosit na sobě – škodíš si svou samolibostí
vidět – přej si něco menšího
vidět červené – těžká životní zkouška tě nemine
vidět modré – styď se za své skutky
vidět ušpiněné a potrhané – někdo pošpiní tvé jméno

být jím – hodně lidí ti fandí
vidět jej – neshody v rodině
mluvit s ním – nejednej ukvapeně
utíkat před ním – klidný život

holubů – nebuď tak bázlivý
špačků – tvou zbraní je klid a rozvaha
vrabců – nevyužiješ výhodné nabídky
vran – přírůstek do rodiny

červená – překvapivé příjmy
žlutá – máš před sebou hezký den
kamnářská – budeš bohatý
kopat ji – peníze se tě budou držet
mít ji v dlaních – nebudeš to mít v životě jednoduché
propouštět ji mezi prsty – objev své nadání
mít ji na botách – tvé plány se nedají realizovat
něco z ní tvarovat – zasloužený zisk .
vidět hliniště – škoda na majetku

kupovat ji – někdo mocný ti přislíbí podporu
mít jina hlavě – nejsi tak chytrý jak si myslíš
dávat si ji na hlavu – zvolíš nesprávného obchodního partnera
sundávat ji z hlavy – někdo zhatí tvé plány na dovolenou
vidět ji na hlavě někoho jiného – budeš závidět úspěšnějším

být jím – odoláš nemravným návrhům
vidět ho – někdo tě svádí ke špatnostem

kupovat – chceš víc, než si můžeš dovolit
nosit na sobě – pozor na svou přílišnou pýchu
vidět na jiném – toužíš po bohatství
Heřmánek

někoho do ní dostat nedopatřením – jednáš ukvapeně a bez rozmyslu
někoho do ní dostat úmyslně – nikdo tě nemá rád pro tvou zlomyslnost
sám se v ní ocitnout – tvé svědomí není právě čisté

hromadit – tvé činy jsou neuvážené
prodávat – čeká tě štěstí
třídit – v hlavě máš zmatek
vidět v plamenech – nečekaný zisk

sám si jej vydržovat – svou sílu promarníš v přehnaných radovánkách
být jeho členkou – přitahují tě ženatí muži
být v něm na prvním místě – přechodné zisky

koupit ji – své obchody pečlivě rozvaž
hrát na ni sám – pod tvrdou skořápkou schováváš citlivou duši
poslouchat hru jiného – jsi slepý k přáním jiných
vidět ji – někdo tě podrží v neštěstí
vidět ji bez strun – nemoc
vidět ji rozbitou – nevěra partnera

být jím – mnoho práce a malý zisk
smát se mu – problémy na pracovišti
vydávat se za něj – všechno si předem důkladně promysli

s dítětem – nemáš čisté svědomí
s partnerem – máš důvod k nespokojenosti
s přítelem – tvá pozice v zaměstnání bude vážně ohrožena
s cizí osobou – soudní jednání
slyšet něčí hádku – neúspěch v obchodním jednání
být vtažen do hádky dvou přátel – za své zlé skutky budeš po zásluze trpět

hrát na ni sám – čekají tě radostné časy
slyšet na ni hrát – tvé štěstí odlétá
vidět ji – příliš věříš svým snům

kupovat je – tvé plány někdo překazí
nosit je na sobě – čekají tě chudé roky
prát špinavé – všechno co vidíš se ti doma hodí
prodávat je – naplánuj velký úklid
sbírat je na ulici – usilovnou prací si zajistíš pohodlný život
svlékat je – jsi příliš prchlivý

být jí zraněn – proděláš v nadějném obchodě
lovit s ní ryby – spokojené manželství

procházet se v něm – nečekaná radost se blíží
zabloudit v něm – zhoršení poměrů
neupravený a zarostlý – blíží se nemoc
zelený a upravený – velká radost

mluvit s ním – tvé štěstí je nestálé
vidět jej u požáru – víc si věř

být jím – celý život tě bude trápit nejistota
vidět ho – hrozí ti nebezpečí

mít na sobě – potká tě nemoc
vidět pověšený – málo dáš na rady rodičů

bydlet v ní – milé přivítání v cizím prostředí

vidět ve zdi – chystá se k tobě zloděj
snažit se jej uvolnit ze zdi – zabráníš svému okradení

držet ji – nedej se zviklat ve svém přesvědčení
vidět ji – věř jen svým očím a uším

barevná – čeká tě veselá společnost a příjemná zábava
bílá – radost
černá – smutek
mít ji na sobě – konečně zúročíš své poctivé jednání
prát ji – dočkáš se uznání pro svou skromnost
svlékat ji – někdy je lepší zpomalit tempo
špinavá a potrhaná – máš nekalé úmysly

dostat jich plnou hrst – nejsi doceněn ve svém úsilí
počítat je – jsi stále lakotnější
rozdávat je potřebným – svým přátelům dáš důvod k vděčnosti
sbírat je na ulici – máš přes sebou čas zábavy a rozkoší
vidět jich hromady – někdo ti způsobí velikou radost

jíst s brynzou – máš pevné zdraví
jíst se zelím – máš mrzoutskou povahu
vařit – využij každé příležitosti k radovánkám

suchá – onemocníš
zelená – čeká tě dlouhý život

pracovat s ním – svou zvědavostí se dostaneš do nepříjemné situace
vidět jej – převezmeš nepříjemné povinnosti

malý – neshody s přáteli
velký – někdo se chystá tě podvést
být jím uštknut – staneš se obětí pomluvy
vidět útočícího – nemoc v rodině
sám se v něj proměnit – někdo tě poníží přecl přáteli
slyšet jeho syčení – příliš utrácíš
šlápnout na něj – tví přátelé nejsou k tobě upřfmní
vidět právě chyceného – jisté finanční ztráty
vidět jej v trávě – finanční problémy
vidět jej s několika hlavami – někdo blízký zkouší tvou trpělivost
vidět jich mnoho najednou – krátké zhoršení zdraví
zabít jej – včas odhalíš intriky svého přítele

nedokázat ji rozluštit – čeká tě důležité rozhodnutí
přemýšlet o jejím rozluštění – konečně se vysvětlí záhada v tvém okolí
vymýšlet je – budeš stále nespokojenější

mluvit s ním – čeká tě mnoho námahy
poslat pro něj k umírajícímu – marně se snažíš překonat zákeřnou chorobu
vidět ho – podřízení tě nemají rádi

zabít – hádka s partnerem

uschlý – čekej návštěvu zloděje
zelený – hlídej lépe své děti

mít ji – věnuj se víc svým povinnostem