růží – úspěch ti dá zapomenout na prožité trápení
z různých druhů květin – tvoje láska bude opětována

natahovat – zlé znamení
vidět v pohybu – příští dny prožiješ v obavách a neklidu
vidět stojící – duševní útrapy

mastná – vedeš nezdravý způsob života
opuchlá – každého soudíš podle vzhledu
růžová – víc si věř
spálená sluncem – mrzutosti v rodině
vrásčitá – dožiješ se vysokého věku
vysušená – bídy se nezbavíš

krájet – někdo tě chce vyprovokovat k nerozumnému rozhodnutí
kupovat – budeš zneužíván pro svou dobrotu
stáhnout ze zabitého zvířete – někdo ti chce uškodit
vidět vydělávat – starosti tě ubíjejí

hrát – rád nerozumně riskuješ
koupit – nevzdávej se po prvním neúspěchu
stavět – každému vždy ochotně pomůžeš
vidět padat – sám bráníš svému štěstí

hrát v něm – s přáteli dokážeš všechno
slyšet – dostaneš se do dobré společnosti

cítit jejich vůni – tvůj neúspěch bude jen přechodný
kupovat – tvá práce přinese velký zisk
vidět zkažené – slíbené odměny se nedočkáš

jíst – pamatuj na svůj skromný původ
koupit – poznáš vlivné přátele
sázet – je čas zúročit své vklady
vařit – dej se do pořádného úklidu
zalévat – snaž se zlepšit svůj vzhled

darovat – toužíš po lásce
dostat – važ si věrného přátelství
pěstovat – poctivou prací získáš velký majetek
páchnoucí – nenech se zlomit pomluvami
povadlé – ztráta majetku
trhat – sám si odeženeš štěstí
voňavé – nevěř každému kdo tě chválí
uvázat do kytice – velká radost
zalévat – smiř se s rozchodem
vidět na záhoně – plánuj svatbu
vidět v květinářství – tvé starosti brzy pominou
vidět na stole – vychutnáváš si klid v rodině
vidět na věnci – velmi milé překvapení tě čeká

vidět ji na dvoře s kuřaty – velké štěstí ne tebe čeká
vidět ji sedět na vejcích – děláš si zbytečné starosti

hrát na ni – udělej radost partnerovi
vidět ji – dostaneš milý dárek

být jím – hodně práce a malý zisk
vidět ho – rozmnožení majetku

být jí – tvá upřímnost je pouze jednostranná
vidět ji – nesuď jiné podle sebe

cokoli – rád utrácíš bez rozmyslu
látky – vyvoláš nesmyslnou hádku
potraviny – dopis z ciziny

Slyšet zdálky – s pomluvami se snadno vypořádáš
slyset zblízka – nedej svým chováním k pomluvám příčinu

léčebná – lžeš sám sobě
ze stromu – rozmnožení majetku

klečet před ním – i tvé trápení jednou skončí
nést sám – budeš vystaven ošklivým pomluvám
stojící u cesty – dobrá zpráva
vidět nesený – tvůj smutek brzy skončí
vidět na kopci – jistá neúroda
vyvrácený – každý problém se dá vyřešit
zahalený – smrt v rodině

vidět se žebříkem pro drůbež – čeká tě blahobyt
vidět zavřený – naděje na úspěch

stát na ní – nemáš pevnou vůli
Vidět ji prázdnou – snadno se dáš ovlivnit
Vidět ji s auty – jsi známý svou paličatostí

být jím – rychle zbohatneš
vidět ho – sníš o bezstarostném životě

balit jej – změnou chování získáš na oblibě
koupit jej – jsi bezradný
vidět prázdný – i zlá novina se dá přijmout klidně
vidět sbalený – na každém hledáš chyby
ztratit jej – bráníš se cestování

jíst – snadný život
krmit – někdo tě pokoří
péct – děláš si marné naděje
škubat – loučení s domovem na dlouhou dobu
vidět zobat – mysli víc na svou práci
zabít – nejdřív nasyť potřebné kolem sebe

být jím – tajně se trápíš
vidět ho – chybí ti romantická duše

být jí – vzbouříš se proti zaběhnutému stereotypu
vidět ji – jsi spokojený se svým životem

vařit v ní – vyhni se pomluvám
vidět ji uklizenou – máš dobré úmysly
vidět ji zanedbanou – nic ti není dost dobré
zařizovat ji – toužíš po spokojené domácnosti

vidět divadelní – příjemné překvapení
vidět na dveřích – moc se zajímáš o záležitosti jiných

vidět špičatý – tvé výhody jsou ohroženy
zatloukat – všechno se ti bude dařit

hrát – nic nebereš vážně

sám – svou poctivostí dojdeš uznání
vidět jiného – někdo tě přivede do velikých rozpaků

lovit ji – někdo ti pomůže k velkému zisku
vidět ji – hrozí ti okradení
zabít ji — ženy na tebe chystají intriky

slyšet žabí – v dobrých časech se rozděl s potřebnými

sám něco kreslit – užívej si zasloužené úcty okolí
sám někoho kreslit – zamiluješ se
sám sebe kreslit – budeš stále oblíbený
sám kreslit krajinu – ztráta na majetku
vidět kreslit jiné – je čas naplánovat si budoucnost
sebe nechat nakreslit – přírůstek do rodiny

jíst ji – obklopuješ se skromnými lidmi
slyšet ji – čekej splnění tajného přání
vidět ji – dopis zdaleka

čerstvá – spokojenost v rodině
sražená – nemoc se ti nevyhne
tekoucí – důvod k radosti se najde
koupat se v ní – nezabráníš velké ztrátě
pít ji – toužíš po lásce
plivat ji – někdo ti chce hodně ublížit
vidět ji ze sebe kapat – samé štěstí na tebe čeká
vidět ji na jiných – nemoc v rodině
vidět ji velké množství – válka
zvířecí – je dobrý čas uzavřít obchod

být sám křtěn – tvá situace se hodně zlepší
vidět něčí křest – svůj osud máš ve svých rukou
zúčastnit se křtu jako kmotr křtěného – požíváš velké důvěry okolí

mluvit s ním – bojíš se o svou práci
vidět jej na kříži – číhá na tebe neštěstí
vidět jej živého – radostný a šťastný život

koupit ji – snadno upadneš do dluhů
psát jí – nepřekračuj své finanční možnosti
najít ji – zvaž, komu svěříš svá tajemství
ztratit ji – své trápení musíš nést sám

dlouhý – nestálé zdraví
hubený – nebudeš se cítit nejlíp
krátký – zlepšení zdraví
opuchlý – čeká tě štěstí v rodinném životě
pěkný – zasnoubíš se během krátké doby
umývat svůj – stálé zdraví
škrtit něčí – za každou cenu se chceš zbavit nemilé osoby
vidět škrtit svůj – někdo tě chce zničit

divokých zvířat – máš široké srdce
domácích zvířat – stálý dostatek peněz

kupovat – buď na sebe opatrnější
nosit na sobě – jsi marnotratný
párat ji ze šatů – končí veselé časy
sám paličkovat – tvé dobré jméno je ohroženo
vidět – varuj se horkých pokrmů

utíkat před ním – budeš žít s výčitkami svědomí
vidět ho – máš kolem sebe zlé lidi

být jím – ne každá rada je dobře míněná
mluvit s ním – chtělo by to trochu pokory
vidět ho – dočkáš se pocty

slyšet je dopadat na okna – hádky v rodině
vidět je padat – nebezpečí už nehrozí

bílý – radost
černý – smutek
jíst ho – úspěch v podnikání
vidět ho – nedej na rady špatných lidí
zabít ho – někdo tě podvodem připraví o majetek

chytit ho – tvá pověst je ohrožena
vidět ho – chováš se vyzývavě

být jí – málo si věříš
mluvit s ní – máš vysoké cíle
vidět ji – splnění tajného přání je otázkou několika dnů

namalovaný křídou na zemi – máš v sobě skrytou netušenou energii
namalovaný na papíře – silným se jen tváříš
sám namalovat – stále se něčeho bojíš
vidět kolem měsíce – budeš žít v hanbě

jít kolem něj – braň se pokušení
plný zákazníků – pochvala v zaměstnání
vstoupit do něj – hrozí ztráta majetku v nejbližších dnech
zavřený – čekají tě velké problémy

nosit na sobě – jsi na dobré cestě k úspěchu
vidět lesklý – bude důvod k radosti
vidět zašlý – radost se ti vyhne, zbude na tebe jen smutek

darovat ji – nové přátelství
dostat ji – nová láska v příštích dnech
vidět ji – dluhy ti mohou způsobit velké problémy
špinavá – odhalíš zradu milované osoby
uvazovat ji – pozor na angínu

jíst – věnuj se víc rodině
krmit – jsi málo cílevědomý
péct – i ty budeš muset přiložit ruku k dílu
vidět – čekají tě bídné časy
zabít – raduj se ze štěstí přítele

bílé – dobré znamení
černé – zlé znamení
bez mléka – hádky pro nic
bez rohů – tvou lásku bude provázet utrpení
hubené – chudé časy začínají
tučné – bohatě zúročíš svou práci
na pastvě – pohodlný život
v kravíně – samé štěstí je pro tebe přichystáno
vidět je dojit – všechno se ti podaří

koupit – toužíš po cestování
vidět – celý život prožiješ v místě svého narození

vidět vymetený – splnění tvých plánů
vidět s ohněm – svou lásku musíš dát víc najevo
vidět vyhaslý – někdo tě tajně miluje

jíst – teď musíš vydržet, abys potom všechno dokázal
chytat – dej na sebe pozor
vidět – příliš věříš falešným lidem
zabít – přemůžeš soupeře

být v ní hostem – škodíš si svou vášnivostí
vcházet do ní – dáš se zlákat dobrodružstvím

sám ji cítit – víc hlídej své zdraví
vidět někoho v křeči – spolehni se na své city, neřiď se jen rozumem

být jím – jsi puntičkář
Vidět ho šít – tvůj majetek se brzo rozmnoží
nechat si jím brát míry – chceš se vlichotit do něčí přízně
Vidět krejčovskou dílnu – čekají tě výhodné obchody

být jím kousnut – chceš zbohatnout za zásluhy jiných
darovat ho – tvá upřímnost je pouze hraná
dostat ho – važ si dobře míněných rad
koupit ho – majetek je pro tebe na prvním místě
mít ho – hlídej svá slova
vidět ho v kleci – budeš žít v blahobytu
zabít ho – šlapeš si po štěstí

vidět cizích těl – nepřátelé podkopávají tvé obchodní aktivity
vidět vlastní – v podnikání poslouchej výhradně vlastní hlavu

najít – všechno se ti bude dařit
rozbíjet – problémy ve budou stále prohlubovat

být okraden – úspěšné činy budou provázet tvůj život
odhalit zloděje – všechny ztráty se ti vynahradí
sám provést – neúspěch v podnikání
vidět krást jiné – není dobrý čas k realizaci tvých plánů

koupit – budou tě trápit výčitky svědomí
mít nové – máš špatné přátele
mít staré – setkání se starou láskou
postavit do kouta – přijdeš o své postavení
vidět pověšené – nesváry v rodině
létat na něm – moc věříš pověrám
zametat jím – chudé časy očekávej

vidět ho letět – někdo tě chce okrást
střelit ho – svou chytrostí odradíš zloděje

vidět vyhaslý – někdo tě příjemně pohostí
vidět odstavený – svůj čas marníš malichernostmi

plný mléka – klidné dny máš před sebou
prázdný – nemilé překvapení je třeba dotáhnout do konce

vidět ji – nepříjemná cesta
vrhat ji do vody – trnitá cesta povede k úspěchu
vytahovat ji z vody – nejsnadnější řešení není pokaždé nejlepší

mluvit s ním v cizině – nečekaná návštěva milého přítele

vidět – připrav se na konflikt s hrubou a hloupou osobou
hořící – budeš mít dominantního partnera

pěkná – čekají tě krásné dny
pustá – nejistá budoucnost

dělat ji – škoda na majetku
házet ji – neprávem ubližuješ příteli

ve vaně – nemocným uzdravení, ostatním konec starostí
v rybníce – najdeš si hezkého a zámožného partnera
v řece – budeš vynikat svou vytrvalostí
v potoce – je čas začít se otužovat
v moři – povyšuješ se nad své okolí
ve studené vodě – zhoršení zdraví
v teplé vodě – vychutnáš si život v přepychu
v kalné vodě – nebezpečí požáru
v šatech – připrav se na dědictví
vidět koupající děti – přírůstek do rodiny

černý – překážky hádkami neodstraníš
mít v domě – zlí lidé tě obtěžují
vidět stoupat rovně vzhůru z komína – domácí štěstí
vidět stoupat z komína obloukem – tvé štěstí je pouhý klam
vidět se rozlévat do stran – dosud neřešitelný problém snadno vyřešíš

být kousnut hadem – kolem tebe jsou nepřátelé
být kousnut psem – budeš se muset bránit křivdě
být kousnut člověkem – stejný člověk ti neúmyslně ublíží
do ruky nebo nohy – nemoc v rodině
sám někoho kousnout – všichni se obrátí proti tobě

být jím – chystáš podvod
vidět jej vystupovat – sám budeš podveden
vidět kouzelnickou hůlku – někdo tě chrání

tlouct na ni – problémy v zaměstnání
vidět ji – prohra v hazardních hrách

být v ní – domácí štěstí
vidět v ní kováře při práci – jednej vždy spravedlivě
sám v ní pracovat – čeká tě mnoho práce

černá – nic nepůjde lehce
bílá – štěstí v podnikání
dojit ji – nemoc v rodině
mít jich mnoho – budeš bohatý
zabít ji – svou nepořádností připravíš rodinu o majetek

být jím trknut – hádka s přítelem
pasoucí se – odhalíš nepřítele
rohatý – někdo s tebou chce účtovat

koupit ji – připrav se na nemoc
ležet na ní – budeš spravovat velký majetek
s vysokou srstí – život v přepychu
špinavá a potrhaná – z bídy se bez pomoci nevyhrabeš
vidět při práci kožešníka – všechno bereš s nadhledem

plná – někdo tě nemile překvapí
prázdná – uvažuj o doplnění vzdělání
nést ji – sám pohřbíš své štěstí
upustit ji – nevážíš si malých radostí
zakopnout o ni – moc se zabýváš problémy jiných

mít v ruce – máš v sobě mnoho nenávisti
ohrožovat jím někoho – cítíš nepřátelství ze strany blízké osoby
sám jím být ohrožován – nepředstírej přátelství tam, kde ho necítíš
vidět – někdo tě velice nenávidí

oblékat ji – problémy se ti vyhnou
svlékat ji – poděkuj příteli za pomoc
prát ji – štěstí v rodině
šít ji – štěstí v lásce
ušpiněná – tvá čest je ohrožena
zašívat ji – je konec starostem o finance

koupit ji – někdo chce zneužít tvé dobroty
pracovat s ní – své city dělíš mezi víc osob
rozbít ji – nejsi upřímný ani k sobě

sázet – svou mlčenlivostí odrazuješ své nejbližší
trhat – vyhni se příliš komplikovaným proslovům
vidět kvetoucí na louce – máš čisté srdce
ve váze čerstvé – štěstí v manželství
ve váze povadlé – problémy v manželství
zalévat – toužíš po čisté lásce

spadnout do nich – pomluvám se nevyhneš
trhat je – pozor na ukvapené soudy
vidět je – svými slovy někomu neprávem ublížíš

vidět obuvnické – rozmnožení majetku
vidět zvířecí – milá zpráva

rozbít – svou neskrývanou vášní budíš pohoršení
vidět plný – plný dům hostů a dobrá zábava
vidět prázdný – někdo ti chce ublížit

mít v ruce – celý život tě budou provázet náhlé a neplánované změny
zlomený – smrt v rodině
ztratit ho – velké výdaje ti zkomplikují život

jíst – přijdeš o veškerý majetek
střílet – někdo tě zastihne nepřipraveného
vidět jich letět velké hejno – tvé štěstí je pouze hrané
vidět je na poli – máš nereálné plány

nosit zlatou – zavdáš příčinu k žárlivosti
nosit korunu z drahých kamenů – milé překvapení
mít na hlavě korunu z květin – budeš se upřímně radovat
vidět zlatou korunu na něčí hlavě – nebudeš mít chvíli klidu
vidět svou korunovaci – tvá pýcha tě zahubí

kráčet jím – jdeš pevně za svým cílem
vyschlé – přátelé ti pomohou prohýřit úspory
plné čisté vody – tvé úmysly jsou poctivé
Plné kalné vody a naplavených větví – nesnaž se řešit neřešitelné

pracovat s ní – máš mocnou ochranu přes problémy
vidět ji pověšenou – všechno ti půjde hladce
mít ji na rameni – smrt v rodině

být v něm – tvé utrpení zmírní útěcha
jít kolem něj – svým činem rozbouříš pomluvy
poslouchat v něm zpěv – tvé přání se vyplní
slyšet kostelní zvony – radostná událost
vidět hořící – život v nuzných poměrech
vidět nově postavený – máš příkladné manželství
vidět zničený – válka nebo velké neštěstí
vidět vysokou kostelní věž – směle plánuj svou budoucnost
lézt na ni – dokážeš všechno co si umaneš
mluvit s kostelníkem – časté přírůstky v rodině

lámat – přijdeš o přítele
okusovat – starosti se ještě prohloubí
pálit – bude důvod ke smutku
vidět – čeká tě těžká práce

plná – dobrá zpráva
prázdná – špatná zpráva

hrát v ně – starosti ti nedají vydechnout
vyhrát hru – hádka v rodině

jíst ji – smutné dny máš před sebou
kupovat ji – neumíš šetřit
otevírat ji – neumíš se ovládat

vidět ji – neštěstí v blízkém okolí
vyhrabat ji – budeš mít důvod k obavám

dívat se na hru jiných – nikdy neošidíš odpočinek
hrát ji – nemůžeš jen pracovat

plést ho – projdeš utrpením
prázdný – jednostranná láska
uzavřený – někdo ti svěří tajemství
s květinami – štěstí v lásce

jet v něm – splnění tajného přán í
vystupovat z něj – ztráta na majetku

být jím – štěstí v životě
vidět ho na komíně – jsi věčný optimista

dostat ji – najdeš dávno ztracen u milou věc
shinět ji – tvé ztráty se vvrovnajš

na harampádí – brzo zbohatneš
na šatstvo – odhalíš tajemství

bílá – nedej se ošálit lichotkami
černá – nespokojenost se zaměstnáním
být jí kousnut – někdo ti úmyslně škodí
hrát si s ní – příliš plýtváš svou důvěrou
jíst ji – rozvod
krmit ji – dočkáš se jen nevděku
slyšet ji mňoukat – problémy a nepříjemnosti
uhodit ji – zneškodníš nepřítele
vidět ji – pozor na faleš
vidět jich mnoho – tví přátelé nejsou upřímní
zabít ji – zabráníš krádeži

být jí – co na srdci to na jazyku
vidět ji – nejsi upřímný ani k sobě

chytat ho – ostrá hádka
slyšet kokrhat – jsi přitažlivý pro druhé pohlaví
vidět bojovat – válka a bída
vidět snášet vejce – nenadálé dědictví

být jím – mysli na stáří a zaopatři se
vidět ho – žiješ svou prací

být jí – za své úsilí nečekej díky
vidět ji – těhotenství nebo křtiny

darovat – plánuj exotickou dovolenou
dostat – někdo by s tebou rád byl
koupit – nemáš nikde stání
mít vlastní – najdeš si partnera cizince
půjčit si ho – všechny půjčky se ti vrátí
půjčit ho někomu – problémy se splacením dluhu
ztratit – nemáš jisté místo

nosit ji – vyzdvihuj jen vlastní zásluhy
vidět ji – přisvojuješ si výsledky dosažené jinými

dostat – neber úplatky
koupit – špatné investice
nalévat – chceš dosáhnout maximálního uspokojení
pít – nepřeháněj radovánky

ležet v ní – buď opatrnější ve volbě slov
vidět ji – naprav svou chybu

sám vystupovat – umíš si užívat
zúčastnit se jako divák – raduj se i z maličkostí

kupovat – i tvá lež má krátké nohy
lepit – přijde trest za tvá zlá slova o někom blízkém
vidět – děláš zbytečné dluhy

černí – neštěstí tě nevykolejí
bílí – výhra v loterii
hubení – nečekané komplikace
jezdit na koni – dočkáš se uznání
krotit je – rychle přijdeš ke štěstí
mít vlastní – život v dostatku
mrtví – velké starosti o živobytí
osedlaní – seznámení s vlivnou osobou
pasoucí se – život bez starostí
vidět je vzpínající – úspěch nebude bez boje
vidět je prchat splašené – neštěstí neujdeš
vidět je upadnout – tvoji nepřátelé zabodují
vyskakovat na koně – svou prací získáš úctu

bolavá – vybuduj lepší základy pro svou budoucnost
oteklá – máš velké problémy
klouzat se na nich – někdo usiluje o nadvládu nad tvou osobou
zdravá – problémy vyřešíš s přehledem

být na nějaký pozván – pocta a vyznamenání
organizovat – nikomu neumíš říct “ne”

vidět bez pohybu – život tě odvane daleko od místa narození
vidět točit se – snadná cesta k cíli
vidět vyrábět – neodmítej žádost o pomoc
vidět zlomené – nečekaná nehoda

vypsat – doplatíš na svou pýchu
zúčastnit se ho – život v bohatství

být jím – pýcha tě dovede ke zkáze
povalit ho – tvé štěstí bude stále při tobě
vidět – jsi vážně ohrožen

vidět – dočkáš se vysokých poct
useknout – zmaříš svůj vstup do lepší společnosti

pracovat na něm – vlastním úsilím si chystáš šťastný život
utírat na něm prach – moc věříš snům

uzavřít – nepouštěj se do pochybných akcí
odmítnout – odmítáš dobře míněné rady

mít ho na sobě přisátého – hrozíš se nemoci
slyšet ho pískat – máš falešné představy
vidět ho na stěně – hrozí ti přepadení
zabít ho – zvyšuj svou sebedůvěru

cítit jejich vůni – štěstí máš na dosah
darovat – těší tě radost jiných
dostat – dárce tě tajně miluje
koupit – všechno si za peníze nekoupíš
trhat – tvé sny se stanou skutečností
Vidět svěží – milý dárek .
Vidět zvadlé – nemilý dárek
zalévat – po někom marně toužíš

hrát v ní – tvé podnikání půjde hladce
sledovat ji – sám nevíš co chceš

Vidět ji na obloze – z těžkého roku se budeš ještě dlouho vzpamatovávat
Vidět ji padat – budeš milován

bílý – vášnivá láska
černý – nepodloženě žárlíš
strakatý – věrná láska

vidět u továrny – najdeš dobré zaměstnání
vidět kouřící – smutek tě brzdí
vidět z něj šlehat plameny – výnosné zaměstnání
vidět u domku – ztráta zaměstnání

dávat – nové starosti
dostat – starosti se rychle vyřeší

být jím – další povinnosti na tvou hlavu padnou
vidět ho – budeš obdarován

jíst – nedělej ústupky
vařit – nepřekonatelné překážky

mluvit s ním – dočkáš se cti
vidět jej při bohoslužbě – nečekané starosti

číst v ní – budeš uznáván pro svou moudrost
darovat ji – špatná zpráva
dostat ji – dobrá zpráva
koupit ji – připrav se na překvapení
učit se z ní – dojdeš uznání
vidět ji v plamenech – ztráta přítele
vidět ji vázat – stálé příjmy
vidět knihy v knihovně – nedostává se ti rady
mít jich mnoho – nejsi příliš pilný

holit – záleží ti na tom, co si m)ýslí lidé kolem tebe
nechat si narůst – ne všeho lze ďosáhnout násilím
vidět na jiném – poslouchej svůjj rozum
zastřihávat – stůj pevně za svýnni slovy

najít – i malé štěstí je štěstí
utrhnout – pro malé cíle zapomeneš na ten velký
vidět – pohybuješ se v pochybné společnosti

kupovat – teorii je třeba ověřit praxí
pokládat – bez práce nejsou koláče
vidět – svou hloupost neutajíš

jís ji – škodíš si svou povrchnos tí
kupovat ji – zanedbáváš své přátele
péct ji – je dobře, že nemyslíš jen na sebe

vidět zelené – daleká cesta
slyšet je cvrkat – zajímej se víc o dění kolem sebe
vidět jich hejna – zlé časy a velké zdražování

točit jí – špatná zpráva
zrezivělá – jsi příliš skromný
nablýskaná – chceš působit suverénním dojmem

být v ní – někdo ti pomůže z neštěstí
vidět ji – neumíš se rozhodnout jak dál

být na ní hospitalizován – šokující zpráva
pracovat na ní – hledáš problémy kde nejsou
mít vlastní – nemůžeš mít pokaždé pravdu

vidět ji kvést – všechnu sílu jsi ztratil svým trápením
vidět ji obsypanou plody – potřebuješ odpočinek

nový – vše se v dobré obrátí
starý – budeš mít nedostatek
nasadit si ho – čeká tě cesta
čistit ho – někdo ti uškodí
větrem odnesený – ze ztráty se nevzpamatuješ
smeknutím někoho zdravit – konečně někdo poukáže na tvé hrubé způsoby
sebrat ze země – pozvání k návštěvě
vidět svůj na jiné hlavě – víc skromnosti
vidět plout po vodě – doplatíš na svou vášeň
vidět letět vzduchem – jsiroztěkaný
černý – snaž se a uspěješ
bílý – smutek na duši

pít z něj – máš v sobě skrytou netušenou sílu
vidět ho – každý zná tvé chvástání

sedět na něm – máš kolem sebe pomlouvače
znečištěný – snadno přijdeš k penězům

pracovat s ním – jen sám si můžeš pomoci
vidět položené – někdo tě má ve své moci

rozmotávat – svou pravdomluvností si přiděláváš nepřátele
smotávat – nikdy se nevyjádříš přímo
vidět – mnoho práce a malý zisk

hrát na něj – pozor na nudu
slyšet ho – příliš se staráš o jiné

drobit v prstech – plýtváš svými penězi
sbírat je na poli – výhodný obchod
šlapat po nich – někdo překazí tvé plány
vidět zelené – tvé přání se splní
vidět polehlé na poli – někdo ti chystá nástrahy

vidět – radostné stáří
vstoupit do něj – věrná láska na celý život
potkat v něm kněze – tvé plány zůstanou jen v tvé hlavě

hrát na něj – nepříjemné zprávy
slyšet hrát někoho jiného – někdo chce překazit tvé počínání
vidět ho – mnoho povyku pro nic

s dravou zvěří – tvému nepříteli došly síly
se ptákem sedícím na vajíčkách – shodný názor s přítelem
s poletujícími ptáky – rychle vrať půjčené peníze
vidět prázdnou – je konec starostí

padající – někdo maří tvé úsilí
poničená – nicotné hádky s partnerem
stát pod ní – chytře přijdeš k majetku
vysoká – postup v zaměstnání

darovat – plánuješ podvod
dostat – někdo chce podvést tebe
koupit – přijde neštěstí
nosit na sobě – svou čest si uchováš
vidět na někom jiném – doplácíš na svou ješitnost

být jím – stůj pevně nohama na zemi
vidět ho při práci – trocha romantiky nikomu neuškodí

slyšet o nich – nedobrá zpráva
sám je šířit – dobrá zpráva
vymýšlet je – stěhování se nevyhneš

být jimi štípnut – nejlepší přítel tě chce podvést
pracovat s nimi – v nouzi nebudeš sám a bez pomoci
vidět je – sám škodíš svému štěstí
vzít je do rukou – někdo tě chce vyprovokovat k hádce

najít – vyhneš se problémům
hledat – jsi nepořádný na své věci
kovat – je konec klidným dnům
ztratit – vyčerpávající spory v rodině
vkládat do klíčové dírky – budeš v podezření
zvedat ze země – zisk v obchodě

trhat – zabýváš se zlými myšlenkami
vidět zelené – rodina tě ctí
vidět uschlé – nemáš autoritu

sám z ní kázat jiným – pečlivě si vyber svůj vzor
vidět na ní kněze kázat – ani ty nejsi dokonalý
vidět ji plnou lidí – nedej si radit od každého

být jím – nečekej pokoru přemožených nepřátel
vidět jej :- tví přátelé ti chystají příkoří

jíst ji – trnitá cesta k úspěchu
kupovat ji – máš neskromné požadavky
vařit ji – máš výčitky svědomí
sázet ji – čeká tě jednotvárný život
vidět ji – dostaneš se do pomluv

pracovat v ní – nebezpečí tě zázrakem minulo
uklízet ji – zameť si před svým prahem

darovat – nové přátelství
dostat – je konec smutku
koupit – radostné zážitky
trhat – měj úctu ke stáří
sázet – vyhýbáš se poctivé práci
zalévat – marné snahy

být jím – tvůj strach má dobrý důvod
vidět ho – tvé tušení je správné

vidět ji na poušti – všechny problémy vyřešíš

chytat ho – příznivý osud
vidět utíkajícího – nebezpečí jsi šťastně zažehnal
zastřelit ho – z nebezpečné hry vyvázneš

být jím – převedení na lépe placenou práci
mluvit s ním – máš poctivé úmysly
vidět ho – netroufáš si vy jevit své city

vidět ho – klidné stáří

na boty – nedej se zviklat a dojdeš k cíli
na oděv – dočkáš se hrubého zacházení
na ruce – nepříjemné období právě začíná
na vlasy – čekej hosty

sám v ní hrát – toužíš po věrné lásce
slyšet ji hrát – tvá láska je opětována

dělat karetní triky – dopřej radost i jiným
nechat si vykládat z karet – neobvyklá zpráva
sám hrát – štěstí se tě bude držet
vidět hrát jiné – pozor na falešné nabídky

najít – málo dbáš na přesnost
natahovat – nedochvilnost se nevyplácí
nejdoucí – najdeš ztracené štěstí
ztratit – nejsi pánem svého času

vidět otevřená – všechno dokážeš dovést do úspěšného konce
vidět uzavřená – nezdar tě bude provázet

darovat – nebraň se radosti
dostat – připadáš si méněcenný
koupit – nemůžeš se smířit s úspěchem přítele
najít – chraň svou čest
mít v kapse – lepší vrabec v hrsti než holub na střeše
ztratit – nevážíš si poctivě vydělaných peněz

sám mít – nevěř lichotkám
slyšet kašlat jiného – sám sebe ničíš svými představami

hedvábný – jsi zamilovaný
špinavý – hádka v rodině

jíst jedlé – je dobrý čas k nákupům
vidět na stromě – neodkládej své rozhodnutí
vidět na zemi – velká radost

být jím – nestačíš na zvýšené nároky
mluvit s ním – děláš si marné naděje
vidět ho – nepleť se do sporů jiných

vidět ho – bídné časy
mluvit s ním- budeš velmi bohatý

užívat zdravotní – nemoci neujdeš
vidět kapat vodu – budeš plakat

bílá – malátnost nepřemůžeš
černá – pevné zdraví
espreso – nutně vyhledej povzbuzení
kupovat – opět tě někdo pomlouvá
mlít ji – nový přítel ti přidělá starosti
pít ji – veselá společnost
pražit ji – přijde návštěva
rozbít šálek s kávou – hádka v rodině
vařit ji – klidná domácnost

vidět otevřenou – bezstarostná láska
vidět zavřenou – starosti v lásce

být jím – hlídej svou čest
mluvit s ním – neužívej hrubé výrazy
vidět ho – toužíš po štěstí

vykrmený – budeš se muset uskromnit
zkažený – zažívací potíže

být v ní hostem – rád utrácíš těžce vydělané peníze
vlastní mít – jsi líný

jíst ho – nezaháněj své štěstí
chytit ho – jsi příliš lehkomyslný
koupit ho – pečuj o zdraví členů rodiny
kuchat ho – ničeho se neštítíš
péct ho – klameš své přátele

černá – nepříjemné dohady
bílá – pro nemocné prudké zhoršení choroby
slyšet ji krákat – připravíš se o dobrou pověst
vidět ji letět – počítej s nepřízní osudu

být v něm – lákají tě nebezpečná dobrodružství
uklízet v něm – pouštíš se pouze do vyzkoušených akcí

vidět ho – dej na sebe pozor
ulovit ho – věnuj se víc partnerovi

mít svůj – utrácíš nad své poměry
nastupovat do něj – smůla tě bude provázet
vystupovat z něj – čekají tě radostné dny
řídit ho sám – nenech se srazit na kolena
vézt se v něm – neumíš skrýt obavy

cítit zapáchající – někdo tě podezřívá z nečestných úmyslů
čistit – slibuješ víc než dokážeš splnit
prolézat – máš důvod se ukrývat
opravovat – marně doufáš v povýšení
spadnout do něj – všichni se od tebe odvrátí
vidět s krysami – nedej na falešné našeptávače
vidět otevřený – tvůj plán vyjde

Vidět prázdnou – ze starostí nevyjdeš
Vidět plnou čisté vody – ve zdraví si budeš užívat blahobytu
Vidět plnou špinavé vody – čekej nuzná léta

vidět jej – dobrá zpráva
slyšet jej zpívat – někdo tě chce obalamutit

darovat – nesprávným rozhodnutím zničíš své štěstí
darované ztratit – hádka s nepřítelem
dostat – všichni ti upřímně přejí tvůj úspěch
nosit – tvůj partner ti nikdy nebude nevěrný
ustřihnout – neobvyklý zážitek

být jím – žádné tajemství si nenecháš pro sebe
nechat si od něj upravit vlasy – nesuď lidi jen podle vzhledu
vidět ho při práci – jsi příliš zahleděný sám do sebe

cítit jeho vůni – tvé naděje mají šanci na vyplnění