darovat – protivník ti nabídne smír
dostat – nevyvolávej bezdůvodně hádky
brousit – přemýšlej o svých chybách
koupit – snadno rozmnožíš svůj majetek
najít – pamatuj, že jednou vyřčená slova nejde vzít zpět
otvírací – lépe se chovej
ostrý – buď opatrný na slova
tupý – nebezpečí se ti vyhne
rezavý – poděl se o své starosti
říznout se nožem – nejsi manuálně zručný
krájet něco nožem – brzy přijdeš na výhody svého postavení
vyřezávat něco nožem – nestálost v citech

stříbrné – milé shledání se starým přítelem
zlaté – čeká tě radost
stříhat něco – obdržíš mnoho peněz
vidět je brousit – hádka s přítelem
upustit na zem – pro tvou mrzutost se ti přátelé vyhýbají

být jím – neumíš vyjít s penězi
jednat s ním – urovnej své záležitosti
vidět ho – nečekané dědictví

psát – nepotlačuj své umělecké sklony
vidět napsané – tvé naděje se splní
zpívat podle nich -příjemný zážitek

Nouze
dostat se z ní – víc si všímej svého partnera
mít ji – úspěšné podnikání
upadnout do ní – problémy v zaměstnání
pomoci někomu v nouzi – dojdeš cti

být jí – jsi věčně nespokojený se svým životem
mluvit s ní – přiznej, když něčemu nerozumíš
vidět ji – někdo blízký ti chce uškodit

dozvědět se je – dopis z daleké ciziny tě potěší
sdělit je někomu – chceš být stále středem pozornosti

sám cítit – běžné denní starosti brzdí tvůj rozlet
být s někým, kdo se tak cítí – nechceš se nikomu podřídit

číst – postup v zaměstnání
koupit – jsi velmi zaneprázdněný sám sebou
ztratit – málo si pamatuješ

být jím – nezdržuj se nepodstatnými věcmi
vidět ho – budeš potřebovat odvahu

pochovat ho – štěstí v partnerském vztahu
plačící – pozvání na křtiny
spící – všechno se ti podaří

namotávat – buď víc trpělivý
odmotávat – zvaž, komu svěříš své tajemství
navlékat – někdo se neobejde bez tvé pomoci
dělat na ní uzlík – odděl sny od reality a té se věnuj
vidět mnoho špulek s nití – netrpělivostí si vždy všechno pokazíš

jíst – máš ujeté choutky
vařit – budeš čelit zlým pomluvám
krájet – svým chováním každého odradíš

bouřlivá – tvůj majetek je ohrožen
klidná – budeš si hledat nový domov
jasná – čeká tě dlouhý život
horká – nemanželské dítě
tmavá – hádka v rodině

hledat – láká tě cestování
poskytnout – poznáš novou lásku
nocovat pod širým nebem – velké starosti se ti v životě vyhnou
přijmout špinavý – problémy se sousedy
v noclehárně – i romantické sny se mohou splnit
v nočním čepci v cizím prostředí spát – nenech se zmást
v noční košili spát v cizím prostředí – luč se se svojí svobodou

vidět – nemoc v rodině
rozbít – budeš mít nepřítele

amputovaná – ztráta přítele
dřevěná – někdo tě podvede
opuchlá – škoda na majetku
poraněná – přijde neštěstí
silná – řiď se svým rozumem a nedej na rady okolí
tenká – zradí tě blízká osoba
zlomená – nečekej postup v zaměstnání
omývat ji – konečně si vyříkáš všechno, co tě trápí

líbat je – budeš muset projevit lítost, aby ti bylo odpuštěno
bolavé – neudržíš korunu
bosé – dej pozor a nečekané úklady
křivé – tímto způ obem života si vážnost nezískáš
špinavé – pocítíš nepřátelství
zlámané – nedůstůjné činy budeš muset vykonat
mnoho jich vidět najednou – najdeš ztracenou věc

vidět ho – někdo chce nastoupit na tvé místo
zabít ho – tvá přání se splní
vidět norkový kožich – budeš mít žárlivého milence

malý – tvá čest bU~e pošpiněna
dlouhý – čeká tě v ídná budoucnost
červený – působíš špatným dojmem
odřený – trvalý úspěch u opačného pohlaví
baňatý – změň svoji životosprávu
krvácet z něj – tvá situace se postupně zlepší
mít dva najednou – všechny problémy vyřešíš svým rozumem
být voděn za nos – vleklý soudní spor
ztratit ho – hádka s partnerem

být jím – na pravé o přítele se můžeš plně spolehnout
volat ho – potřebuj~š naléhavě pomoc
vidět ho – odhoď k~nečně zábrany

sám v nich být – považuj si vzácného pozvání
nést v nich někoho -neraduj se předčasně

být jím napaden – marně čekáš na uznání
lovit ho – chceš v životě mnoho dokázat
vidět ho – nedbej na mínění okolí
zabít ho – na cestě k cíli budeš muset překonat mnoho překážek

sám být nemocný – zmobilizuj své síly a nedej se
ošetřovat někoho nemocného – život ve štěstí a radostech
vidět někoho nemocného – chraň své zdraví
vidět nemocného svého rodiče – velký zármutek
vidět nemocné dítě – hádky v rodině
přijít za nemocným na návštěvu do nemocnice – tvá prosba bude splněna
vidět nemocného jak se uzdravuje – dobře se ti bude dařit

odhalit ji u partnera – šťastné manželství
sám ji páchat – buď spokojený s tím co máš
slyšet o něčí – nikdy nepřiznáš svou žárlivost

darovat – nešťastné manželství
dostat – přírůstek do rodiny
koupit – pozor na nerozumné investice
prodat – využij nabídku na lepší zaměstnání
zdědit – pohodové manželství

ležící – smrt v blízkém okolí
tančit s ní – brzký sňatek
vést ji k oltáři – tvé přání bude splněno
vidět mrtvou – šťastné manželství na celý život
vidět usměvavou – konečně budeš mít klid

být sám – moc si věříš
vidět ho – postup v zaměstnání

být jím – máš podlomené zdraví
sedět s ním u jednoho stolu – budou tě lákat k hazardní hře
slyšet o něm vyprávět – těší tě neštěstí jiných

být její obětí – v životě něco dokážeš
sám ji cítit – tvé cíle jsou nízké

sám jí být postižen – nikdy se neumíš rozhodnout
vidět tak někoho – neumíš se radovat ze života

dělat – málo si vážíš svého domova
uklízet – nepřeháněj to s pečlivostí
vidět – připrav se na špatné zacházení

mít jich mnoho – za všechno se musí platit
mluvit s ním – znemožníš protivníka
líbat ho – budeš se muset smířit s osudem
přemoci ho – po neštěstí přijdou šťastné dny
vidět ho – dej na sebe dobrý pozor

najít – tvé mysli se uleví
leštit – přemýšlej o své budoucnosti
vidět jich mnoho – snadno se dáš ovlivnit

sám říkat – používej dál svůj rozum stejným způsobem
vyslechnout – nehleď na to, co si o tobě lidé myslí

cítit na sobě páchanou – zbavíš se všech chmur
sám ji páchat – ublížil jsi neprávem milé osobě
vidět – máš hroší kůži
řešit – každému rád nezištně pomůžeš

sám tak vystupovat – ve snaze mít všechno pod kontrolou často všechno zkomplikuješ
trpět jí – tvá čest je ohrožena

být jí – víš že nejednáš čestně
bojovat s ní – v každém je ukryto dobro i zlo
vidět ji – hrozí ti nebezpečí
zabít ji – všechny nesnáze překonáš

cizí – neraduj se před večerem
překonat – co tě nezabije, to tě posílí
vlastní – nepovede se ti dobře
zabránit mu – zapoj svůj rozum

sám ji mít s následky – těžká nemoc
sám ji mít bez následků – vše se obrátí k dobrému
vidět něčí – hádky s partnerem

mít sám – nečekané zbohatnutí
vidět na někom – přijde velká suma peněz

dlouhé mít – někdo ti pomůže z nouze
krátké mít – smutek tě zcela ochromí
stříhat je – své síly zbytečně ztrácíš v nesmyslných dohadech
zatrhnout si – velký smutek

chytat ho – hádka s partnerem
vidět ho letět – nemáš nikde stání

někomu – budeš se potýkat s nenávistí
za dveřmi – někdo tě pronásleduje

padnout do ní – tvé obchody se rozhýbou
sám ji chystat – rad volíš postranní cestičky

hudební – ošklivé zážitky tě čekají
lékařský – dobře vybírej své přátele
optický – brzy poznáš kudy se dát

provádět – snaž se vyhnout velkým zklamáním
bílý – přijde velká ztráta
černý – opustí tě přítel
červený – přijmi právě vyřčené pozvání
modrý – budeš se veselit
zelený – máš naději na zlepšení svých poměrů
žlutý – tvá žárlivost je na místě

darovat – přemýšlej o svých citech
dostat – říkej nahlas co si myslíš
koupit – svou ješitností si zkomplikuješ život
najít – budeš se těšit ze zisku
nosit – někdo ti svěří své tajemství
vidět na jiném – budeš potřebovat pevnou vůli
rozbít – budeš se muset vyrovnat se zradou
ztratit – hádka s milou osobou

dát někomu – tvoje svoboda je ohrožena
dostat od někoho – máš kolem sebe falešné přátele
slyšet o nějakém – je čas realizovat svůj plán

být nevlídně přijat – hádka s přítelem
přijmout cizích lidí – ocitneš se v nesnázích
přijmout přátelskou – čekají tě radostné dny
přijmout lékaře – někdo ti pomůže v nesnázích
vykonat ji sám – budeš neprávem trpět

jasné – čeká tě dlouhý život
zamračené – přijdou nové starosti
s červánky – velké zdražování
s hvězdami – všechno dokážeš

být jím – dlouhý život
mít ho doma – pozvání na svatbu
nabalzamovaný – nepříjemné překvapení
spouštět ho do hrobu – výhodný sňatek ti zajistí bezstarostný život

plné – je čas začít se spořením
prázdné – jen málo rozmnožíš svůj majetek
děravé – budeš se dívat jak ti odtéká štěstí

dostat ji – nedej na neupřímné rady
probudit se z ní – poslouchej pouze svůj cit a nedej se odradit

být v něm – musíš projít utrpením abys byl šťasten
vidět za oknem – všechno se změní k lepšímu

chlapce – štěstí tě neopustí
děvčete – klidný domov
mrtvého dítěte – smutek přijde brzy

brodit se jimi – hlavní cena v loterii
odklízet je – vyhledáváš špatnou společnost
upadnout do nich – samé štěstí na tebe čeká

slavit cizí – snaž se zbavit závisti
slavit vlastní – přijde důvod k radosti
zapomenout na něčí – jsi neskutečný sobec

mít sám – zase bude lépe
vidět něčí – važ si svého majetku
pomoci v něm někomu – nedávej tolik najevo své city

bydlet v něm – někdo ti nabídne výhodný obchod
vidět – budeš volit cestu

oblékat – máš před sebou svízelnou cestu
svlékat – přijdou velké potíže

slyšet zdaleka – dárek od milé osoby
slyšet zblízka – trápí tě výčitka svědomí

stát na něm – nezklam důvěru přátel
vidě vysoký – nové překážky s vypětím sil překonáš
vidě pobořený – každá překážka se dá obejít

čistit – stále myslíš na své zesnulé
vidět – čeká tě smutek

na autě – někdo upoutá tvoji pozornost
na okně – lákají tě riskantní zábavy
na trávě – přijde solidní nabídka

koupit psí – někdo ti svěří tajemství
vidět na psu – mlčeti zlato

být jím – tajně toužíš po velké lásce
vidět ho – nechceš se smířit se samotou

sám být – jen s vypětím sil se uživíš
jít nahý po ulici – lehce zvládneš všechny problémy
vidět někoho – važ si svého domova

koupit – bojíš se o své zdraví
mít na oku – z urážek si nic neděláš
nalepit na něčí ránu – pomůžeš příteli v nouzi
strhnout – už si nenech ubližovat
zalepit svou ránu – víc pečuj o své zdraví

dlužit – stále myslíš na peníze
platit – tvé poměry se zhorší
vybírat – velmi si polepšíš

něco – tvé plány se uskuteční
někoho – měj víc rád sám sebe

dobře – použiješ svou sílu a všem svodům odoláš
přes míru – onemocníš

nabídnout – jen za cenu velkých ústupků postoupíš dál
odmítnout – přistup na nabídku soupeře
pít sám – tvou nejsilnější zbraní je upřímnost
připravovat – rád řešíš problémy jiných
vidět pít jiného – budeš čelit nepřátelství
rozlít – na zábavu není vhodný čas
teplý – onemocníš
studený – vše půjde lehce

sám se něčím nakazit – partner tě požádá o rozvod
nakazit někoho – výčitky svědomí ti nedají spát

sám napovídat – někdy je třeba ustoupit
slyšet ji – obklopuješ se hlupáky abys sám ve všem vynikal

klesnout pod jeho tíhou – toužíš postavit se na vlastní nohy
mít na sobě naložený – budeš muset řešit složité problémy
zbavit se ho – konečně se zbavíš všech problémů

mít ji – jsi bohatší než tušíš
vidět ji – velká záhada se náhle objasní
ztratit ji – čekej nepříjemnosti v zaměstnání

nepodařený – hádky v rodině
velký – tvá situace se pomalu zlepší
v doprovodu partnera – blízká osoba to s tebou nemyslí dobře

mít na svém prstu – z malé neshody bude velký problém
koupit – své povinnosti plň svědomitěji
vidět na cizím prstu – nemysli tolik na svůj prospěch
ztratit – dlouho budeš hledat pravou lásku
rozšlápnout – nevážíš si pomoci přátel

jíst – kila se na tebe budou lepit
péct – uvažuj o přechodu na vegetariánskou stravu

darovat – konečně si uvědom co je pro tebe důležité
dostat – nečekaná radost
koupit – budeš se udobřovat
nosit – někoho tajně miluješ
přetrhnout – je v tobě hodně zlosti
ztratit – jedinou větou všechno zkazíš

dobrá – příjemná zábava v rodinném kruhu
špatná – očekávej velké starosti

darovat – budeš se muset vyjádřit konkrétně
dostat – čeká tě štěstí v lásce
koupit – projev víc úcty tomu, kdo si ji zaslouží
utrhnout – peníze pro tebe nejsou důležité
zalít – jsi známý svojí pečlivostí

solit – umíš předvídat vývoj situace
uklouznout na něm – nezačínej nejistý podnik

být sám – všechno máš pod kontrolou
vidět někoho – zažiješ velké překvapení

liduprázdné – bojíš se samoty
plné lidí – pozvání na slavnost

malé – budeš povolán za soudce v sousedské při
velké – bouřlivá diskuse

lít ji do lampy – daleká cesta
lít ji do kamen – poznáš zajímavé lidi
tankovat ji do auta – lákají tě neznámé kraje

cizí – svatba v rodině
vlastní – zúčastníš se pohřbu

být jím – stále nejsi doceněn
mít svého – ještě vydrž, tvůj cíl je nedaleko

květiny – máš dobré zdraví
prádlo – domácnost se stala tvým koníčkem

darovat – někdo tě má moc rád
dostat – radost přejde v starost
koupit – dobře si rozvaž své investice
mít na hrdle – tvé přání se vyplní
perlový – slzy radosti
přetrhnout – sny se často rozcházejí s realitou
ztratit – kup si nový šperk

být jím – čeká tě daleká cesta
vidět ho – splnění tvého přání je otázkou několika dnů

dát ji – někdo tě zneužije pro své plány
přijmout ji – budeš celý život šťastný
vyslechnout ji – příliš váháš a neumíš se rozhodnout

slepý – neklid v rodině
vkládat do zbraně – pomluvy ti uškodí

chodit po něm – v dohledné době uskutečníš změnu, která ti velmi prospěje
vidět – ejsi SPOkojený se svým životem

starožitný – jdeš od úspěchu k úspěchu
moderní – máš povrchní zájmy
nový – toužíš po větším bytě
starý a potlučený _ nečekané peníze
nest do bytu – jdeš vstříc štěstí
kupovat – k životu potřebuješ stálé změny
prodavat – nejsi materiálně založený
pálit – zlá hádka s přítelem

někovmu – svým chováním si děláš ostudu
na neco – marníš svůj čas v nedůležitých záležitostech
nechat sobě – budeš vysmíván

dřevěná prázdná – zažiješ zklamání
dřevěná plná mléka – máš pevné zdraví
plná – změna k lepšímu v brzké době
prázdná – ztráta na majetku
rozbitá – ztráta přítele

koupit – toužíš po lásce
vidět – hádka v rodině
rozbít – ztráta přítele

Nádor
mít sám – tvé rozhodnutí bude správné
vidět na někom – připrav se na velké zklamání

velká – prožiješ intenzivní milostný vztah
malá – láska na celý život
líbat je – jsi velký požitkář

být na něm – čeká tě cesta
vidět – připrav se na kontrolu nadřízeného

děravá – ztráta důvěrného přítele
plná – dokážeš mnoho v životě
prázdná – jednáš bez rozvahy