bramborové – nemilá návštěva
ovocné – přejídáním škodíš svému zdraví
zeleninové – čeká tě pěkný den

děravý – nepoddávej se tolit smutku
prázdný – nic důležitého v životě nevykonáš
plný peněz – spolehni se na pomoc cizích lidí
plný obilí – všichni ti závidí poctivě nabytý majetek
plný ovoce – ztráta na majetku je nevyhnutelná
plný kamení – nikdo ti nepřeje štěstí
těžký – budeš dostávat těžké úkoly

být jím – rád lovíš v cizích vodách
chytit ho – budeš přistižen při nevěře
vidět ho – na cestách tě bude doprovázet štěstí

sám – konečně se rozhodni a na svém rozhodnutí trvej
vidět někoho – po dlouhé cestě se vrátíš v pořádku domů
čitelně – budeš se těšit ze zasloužené pochvaly
s chybami – někdo odmítne tvojí prosbu
pozpátku – používáš úskoky

jít s ní na lov – odhalíš partnerovu nevěru
nést ji – někdo vlivný tě ochrání
vidět pěknou – znovu se zamiluješ do stejného člověka
vystřelit z ní – někdo tě okrade

malá – jsi skrblík
velká – nežij nad své finanční možnosti
opuštěná – marně toužíš po lásce
se psem – zabezpeč lépe své finance

hledat – budeš velmi úspěšný
vykopávat kořen – sám uvidíš kudy vede cesta ke štěstí

chytat ho – výhra v loterii
jíst ho – připrav se na smutnou zprávu
vidět ho plavat v čisté vodě – čeká tě štěstí

sít ji – nepromarni nové šance
sklízet ji – pečlivě si promysli další krok
vidět ji mnoho – neumíš se vypořádat s minulostí

být jím honěn – nic nefunguje tak jak má
vidět ho – snaž se mluvit k věci
nosit pštrosí peří – jsi nadmíru pyšný

vidět jednoho – smutek a rozladění
vidět jich hejno jednoho druhu – čekej dopis
vidět jich mnoho různorodých – bude válka
letící – budeš mít trampoty
sedící ve větvích – čeká tě důležité rozhodnutí
v kleci – lstí vyhraješ
chytat je – jistý zisk
krmit je – pozvi si své přátele
stříhat jim křídla – sám vyženeš štěstí z domu
zabíjet je – ztráta na majetku
s barevným peřím – nemůžeš se neustále bouřit

s vejci – bude důvod k radosti
s mláďaty – věnuj se víc své rodině
vidět prázdné – koupíš si vlastní dům
vybrat – dohady v rodině tě ubíjejí

celé – přírůstek do rodiny
rozbité – odstrkuješ od sebe dobrého přítele

jíst – někdo chce poškodit tvou dobrou pověst
vařit – děti tě milují

hledat ji – budeš velmi bohatý
vidět ji – někdo tě obelstí
sám se pudrovat – pečuj o svou pleť
vidět někoho pudrovat se – budeš se muset vyrovnat se zradou přítele

si knihu – čas je tvůj nepřítel
někomu knihu – máš dobré úmysly
si něco – ujdeš dlouhou cestu
někomu něco – zabráníš neštěstí

ubývající – tvá láska pomalu vyprchá
dorůstající – tvá láska je stále silnější

vidět ji – zažiješ příjemné překvapení
rozbitá – marně hledáš pomoc

oblékat – pro předsudky nedokážeš nic objektivně posoudit
svlékat – starosti půjdou jinam
roztrhnout – neumíš se slušně chovat
hedvábné – žádný slib nemvstíš vážně
bavlněné – dílčí neúspěch tě neodradí

bydlet v něm – čeká tě vyrovnaný život
přestavovat – toužíš po radikální změně
vlastnit – nepoznáš duševní pohodu

držet – špatně investuješ a proděláš jmění
plánovat – chceš být ze všech nejlepší
porušit – drž se svých zásad

psát na něm – nabídni první ruku ke smíru
opravovat ho – nemáš rád novoty

nacházet se v ní – problémům se nevyhneš
vidět ji – dosud jsi nic nedokázal

být přepaden – tvá hvězda nečekaně zazáří
přepadnout někoho – budeš nucen uchýlit se ke lsti
zabránit přepadení – na tvou čest se může každý spolehnout
pomoci někomu přepadenému – nezaměňuj soucit a lásku

mít – tvůj majetek bude patřit někomu jinému
toužit po něm – nesneseš podřazené postavení
vidět u někoho – přej a bude ti přáno
závidět někomu – dopadneš špatně

otáčet – přijde nebezpečná nemoc
vidět – nejsi důsledný ve svých rozhodnutích

oblékat – tvé zdraví je ohroženo
svlékat – neprozrazuj na sebe všechno

něco – soupeř využije tvé chvilkové roztěkanosti
někoho – jsi nepozorný a důležité informace ti unikají
sám sebe – zapomínáš na opatrnost

rozepínat – vysoce postavená osoba je nakloněna tvým smělým plánům
zapínat – svému okolí splácej stejné stejným

vidět je po dlouhé době – čekej milou návštěvu
vidět je umírat – bohaté dědictví

mít svůj – dočkáš se změny k lepšímu
shánět – jsi v zoufalé situaci
prodat – nic podlého ti není cizí
koupit – rychle si najdi nové zaměstnání

dostat – potká tě drobná radost
vyžadovat – ze stálého napětí máš pokažený žaludek

kopat – jsi paličatý a odmítáš do rou radu
skákat přes něj – dosáhneš svého
spadnout do něj – máš před sebou veliké překážky
vidět vykopaný – začni obchodovat a rychle zbohatneš
zaházet – jdi domů a dnes už nepracuj

ukončit – budeš litovat svých slov
uzavřít – nejsi opatrný na své věci

mít ji na hlavě – nikdy se neuchyluj ke lžím
vidět ji na něčí hlavě – vztyč hlavu a jdi hrdě vpřed

být sám – pro maličkost se zle pohádáš
vidět ho – v klidu si vychutnej své pevné postavení

poctivě – nic tě nezastaví
křivě – nasloucháš falešným našeptávačům

vidět ji – nové starosti ti zamotají hlavu
sám se zúčastnit – mrzutosti se sousedy

najít – máš dobrou budoucnost
ztratit – budeš mrzutý a všichni se ti budou vyhýbat

sám něco – odhalíš zlé úmysly přítele
něco mít sám překaženo – pamatuj na zadní kolečka

plést z ní – rozvedeš něčí manželství
příst ji – štěstí v lásce
rozmotávat zacuchanou – odhalíš nějaké tajemství
smotávat ji – doplatíš na svou lakomost
vidět ji mnoho – hodně starostí ti zkomplikuje život

cestu – je čas pustit se do obchodování
zahradu – nedávej nic na dluh
svůj život – nadchneš se pro novou věc

někoho – použij svou velkou vnitřní sílu a zvítězíš
sám sebe – posiluj své sebevědomí

být proměněn – útěk z domova nic nevyřeší
sám něco proměnit – někdo tě poškodí

říznout se do něj – budeš všemi milován
uříznout svůj – čekajř tě velké starosti
uříznout někomu – nebuď domýšlivý

chodit po ní – nic neohrozí tvůj majetek
vidět ji v zimě – někdo pošlape tvé city
vidět ji v létě – zajdi ke kadeřníkovi a změň účes

darovat – odpusť dávnou křivdu
dostat – někdo tě chce využít pro své čachry
koupit – znovu se za iluješ
obdivovat – stálé do ady tě už unavují
ztratit – někdo tě těžce urazí
najít – nemáš zcela Iasnou představu o své další činnosti
zlomený – čeká tě loučení s milou osobou na dlouhý čas
snubní – sňatek z lásky
zásnubní – nejsi si ji tý svými city
železný – máš veliké starosti
zlatý – budeš mít hodně dětí
s drahým kamenem – máš pěknou budoucnost
vyřezaný ze slonoviny – tvé utrpení brzy skončí

sám někomu – na všechny bereš neustále ohledy
prosit někoho o prominutí – smiř se s osudem a uleví se ti

mít – pevné zdraví
náhle dostat – neotále-] se svým plánem

hledat – pokus se konečně řešit svou svízelnou situaci
nabízet – láska tě mocně zasáhne
najít – projev ochotu a dočkáš se vřelých díků
vypovědět – nevíš co chceš

jít jím – pusť se do POdnikání
vidět – všude kolem ebe vidíš nebezpečí

někoho – konečně budeš mít klid
sám být pronásledován – pomluvy nevyvrátíš

vidět – nikde nepobudeš dlouho
zúčastnit se ho – sám nic neznamenáš

bezedná – pozor na prochladnutí
hluboká – místo vděku za pomoc se dočkáš ústrků
padat do ní sám – stálý úspěch
hodit do ní nepřítele – konečně ti spadne kámen ze srdce
zavinit pád přítele do ní – něčeho budeš dlouho litovat
házet do ní kámen – štěstí tě neopustí
zachránit z ní přítele – vděku se nedočkáš

historickou památkou – neohlížej se do minulosti a jdi stále vpřed
cizinců – pomoc určitě najdeš

být jím – moc si troufáš, přibrzdi svou fantazii
vidět ho – hvězdy jsou ti nakloněny
vyslechnout jeho proroctví – nikdo neví co ho čeká

ve vlaku – polepšíš si
v autobuse – nová láska na obzoru
v metru – pečlivě prozkoumej své nitro než se k něčemu odhodláš

odmítnout ji – bolestná ztráta
prosit někoho – neujdeš ponížení
splnit ji – budeš všemi oblíbený
vyslechnout ji – budeš řídit velký podnik

být jí polepen – neodkládej nepříjemnou cestu, ať ji máš brzy za sebou
vidět ji na stromě – neber na lehkou váhu upřímné varování

obdržet – nezklam důvěru v tebe vloženou
odeslat – brzy ztratíš někoho milého
roztrhat – neúspěšné podnikání

mít tajné – nikdy nebudeš spokojeně žít
vyslyšet něčí – máš široké srdce
splnit si vlastní – někdo tě připraví o peníze

sít – peníze k tobě samy potečou
sklízet – velké bohatství
vařit – pamatuj, že žít se dá i v nuzných poměrech
jíst – jsi považován za hlupáka

hrubě je urážet – nemoc v rodině
potkat je po dlouhé době – nic tě nepotěší
veselit se s nimi – připrav se na loučení
vidět je smutné – málo pečuješ o své zdraví
vidět je mrtvé – milá zpráva z daleké země

bílé – jsi nevinný
barevné – každá legrace něco stojí
čisté – právem tě budou litovat
špinavé – pohrdáš prostými lidmi
prát – zamysli se nad svými slovy
skládat – jsi puntičkář a všichni to vědí
žehlit – svou mírnou povahou předejdeš velkým hádkám
povlékat – čekej návštěvu z daleké země

hledat – sám chceš všechno řídit
utrhnout – nevážíš si práce jiných
darovat z lásky – lásku si nemůžeš vynutit

s radostí – krásná osoba opačného pohlaví ti zkomplikuje život
z donucení – příliš chytrý partner je někdy nepohodlný

spící – nedávej tak najevo své nepřátelství
hodující – nikomu nepřeješ úspěch
umazaný od krve – zvítězíš
prát se s ním – trápí tě bezpráví, které nemůžeš zastavit

vybírat – kroť svou zvědavost
sledovat – po prvním problému se zpravidla vzdáš

široký a klidný – vykonáš něco velikého
prudký – není vhodný čas na obchodování

lesem – přátelé oceňují tvou skromnost
na louce – musíš o všem vědět první
městem – najdi si nový druh zábavy
v dešti – zamiluješ se do svého nepřítele
v noci – láká tě všechno tajemné

chodit po něm – tvé štěstí je křehké
omotat si kolem pasu – hledej pomoc a najdeš mnohem víc
přeříznout – svým vystupováním někoho poškodíš
přetahovat se o něj s někým – věnuj čas svým přátelům
spouštět se po něm dolů – vydal ses nesprávnou cestou
šplhat po něm vzhůru – jsi na stopě objevu
vidět jeho výrobu – nedaří se ti vyniknout nad ostatními

sebe – rozepře s partnerem
někoho – v zoufalství ubližuješ nevinným

kojící miminko – vyh i se pomluvám
vnadná – čekají tě netušené radovánky
povislá – nuzné pom~ry na dlouhou dobu
zraněná – v nouzi se obrať na své přátele

kupovat – hýčkej své štěstí, ať ti neuletí
prodávat – buď ve střehu a nikdo tě neošidí
vidět se selaty – máš rád svůj domov
vidět zdechlé – je konec šťastným dnům
zabít – sám si zaviníš neštěstí

sám působit – obtížně se budeš seznamovat s novým prostředím
slyšet – čekají tě nesnáze

mít ji sám – budeš se muset podřídit a pak půjde všechno hladce
vidět prašivé zvíře – přehodnoť své životní zásady

být jím – máš mylné představy
jednat s ním – čeká tě soudní proces

hájit – zapleteš se do ošklivé hádky se sousedy
upírat někomu – drzostí si obdiv nezískáš

mluvit s ním – tvé přání se splní
vidět ho – budeš ve víru příjemných událostí

být jím – rád se vyzývavě oblékáš
vidět ho – vychutnáš si uznání

být jí – toužíš po romantické lásce
vidět ji – dozvíš se příjemné novinky

počítat – problémy v zaměstnání
platit z něčeho – tvé podnikání nejde právě dobře

vést – překvapí tě překážky na tvé cestě
vidět – osud neobrátíš
vyhrát – po těžkých zkouškách se dočkáš úspěchu
ztratit – všechno ti nevyjde podle tvých představ
zúčastnit se ho – budeš šťastný

darovat – odhal své city
dostat – štěstí v lásce

být jím – čeká tě štěstí v lásce
vidět ho – výhra v loterii

plánovat – někdo čeká na tvou omluvu
podniknout – vyměň byt za větší
vidět – za svou práci budeš odměněn

nést – konečně uznají tvé zásluhy
vidět vlající ve větru – už se nemáš čeho bát
vidět splihle viset – překonáš velké nebezpečí

být jím – zabýváš se jen sám sebou
vidět ho – dopis z ciziny

na brýle – poslechni radu zkušeného
na psací potřeby – využij šanci naučit se něco nového
na doklady – dej do pořádku své záležitosti
hledat – nebuď netrpělivý
najít – sdělená starost je poloviční
ztratit – marně se snažíš

dostat – všechno zveličuješ
koupit – chceš zaujmout za každou cenu
najít – někdo tě hluboce urazí
obdivovat – necháš se snadno ovlivnit
vidět – smutek jiného tě nechává chladným

řešit – nezištně pomůžeš cizímu člověku
vidět – dej si své záležitosti do pořádku
odmítnout – doplatíš na svou pýchu
přijmout – nenech se unést svými city

dostat – jsi zdravě ctižádostivý
odeslat – budeš něco oslavovat
odmítnout – máš pocit že tě využívají
přijmout – každému nezištně pomůžeš

hasit – snaž se vyhnout hádce
vidět – budeš ctěným občanem
založit – není ti pomoci

prázdná – uzavři jednu životní etapu
plná páry – nemáš jasno ve svých vztazích
vidět v ní pracovat pradlenu – nic už nenapraví tvou špatnou pověst

čisté – budeš mít pěkný život
špinavé – stále vyvoláváš hádky
zašívané – hádky v rodině ti pokazí náladu
prát – miluješ pomluvy
věšet – novinky tě ohromí

překročit – vybuduješ si hezký domov
zakopnout o něj – bojíš se samostatnosti

na sobě – vytrvej a dočkáš se odměny
na šatech – mrzutosti s partnerem
na nábytku – hádka na pracovišti
utírat – zapomeň na minulé křivdy
střelný – dávej na sebe pozor

jít kolem ní – k jednomu cíli vede vždy několik cest
vidět ji – nech si otevřená zadní vrátka

s čistou vodou – jsi velký optimista
s kalnou vodou – tvé naděje nebudou splněny
vyschlý – není dobrý čas uzavírat obchody
tekoucí zelenou trávou – dobré vyhlídky na lepší dny
pít z něj – využiješ každou příležitost
koupat se v něm – podezření tvé osoby se ukáže jako mylné

sledovat ji – zbytečně se trápíš
sám se zapojit – řešení se samo nabídne

sedět na ní – budeš žít osaměle
vidět ji – neujdeš neštěstí

svézt se v ní – cíl je v dohledu
vidět ji – stále něco ztrácíš a hledáš

stát na něm – plánuješ zradu nejlepšího přítele
vidět ho – ještě zvaž své plány

být jím – máš vyvinutý smysl pro spravedlnost
mít svého – nepleť se nikomu do života
vidět ho – plň všechny své povinnosti

být jím – tvé naděje se vyplní
vidět ho – dobrá zpráva
vyslechnout ho – nevíš jak dál

na slovo – nechceš se podřídit autoritě
odmítnout – máš tvrdou hlavu
rozhovor – na vlastní kůži poznáš nenávist
za dveřmi – smůla se ti bude lepit na paty

sám se někomu posmívat – ztratíš velmi cenný předmět
být terčem posměchu – budeš plakat radostí

čistě povlečená – šťastné manželství
špinavá – plánuj rodinnou dovolenou
neustlaná – někdo náhodně odhalí tvé tajemství
prázdná – budeš svědkem smutné události
s nebesy – zásnuby v rodině
sám v ní ležet – pečuj o své zdraví
vidět v ní někoho – jsi mrzutý bez důvodu
vstát z ní – s chutí se pusť do díla a vše se podaří
vidět ji odnášet z místnosti – se svou nesmyslnou prosbou neuspěješ

koňský – budeš žít v přepychu
psí – nikdy se nedokážeš rozhodnout

chystat – něco tě nadchne
zúčastnit se ho – toužíš po smyslných prožitcích

plná lidí – zalykáš se vlastní důležitostí
zavřená – nikam nepřijdeš včas

být jím – jsi rád mezi lidmi
mluvit s ním – čekej důležitou zprávu
vidět ho – náhoda změní tvůj život

na slunci – umíš se radovat ze života
v horečce – otužuj se a nemoc nad tebou nezvítězí
strachem – trápí tě problémy jiných

být popraven – budeš žít ve strachu
sám popravovat – přemůžeš protivníka
vidět něčí – hrozí ti zkáza
vidět opuštěné popraviště – dočkáš se vysokých poct
Poprsí

kalný – budeš se muset vyrovnat se ztrátou
s průzračnou vodou – příznivá budoucnost
rychle tekoucí – ani po překonání všech překážek nedojdeš do vytouženého cíle
pomalu tekoucí – máš kolem sebe lenochy
kamenitý – nejkratší cesta není vždy nejlepší
brodit se v něm – brzy budeš v cíli
koupat se v něm – nemocným brzké uzdravení
mělký – přítel ti podá pomocnou ruku
hluboký – nemáš opravdového přítele
s rybami – budeš mít hodně dětí
vyschlý – přijdou těžké časy
s krví místo vody – z velké ztráty se nikdy nevzpamatuješ poustevník
být sám – vychutnáš si tiché štěstí
mluvit s ním – nemůžeš se obrátit ke všem zády
vidět ho – nehodíš se do praktického života poušť
bloudit v ní – štěstí si nelze vynutit
vidět – hledáš nový smysl života

utrpět ji – spolehni se na svůj rozum a všechno uděláš dobře
sám někoho porazit – hádka s nadřízenými

být jí zasažen – přečkáš bez úhony velké příkoří
vidět ji – nebezpečím projdeš bez následků

darovat – buď opatrný a štěstí přijde samo
dOstat – potřebuješ změnu
koupit – máš rád hezké věci
omývat – špatně zapůsobíš na vlivnou osobu
rozbít – nevěříš sám sobě

se sám – nedokážeš se soustředit
být potopen někým – příliš důvěřuješ zrádným lidem
potopit někoho – rád se povyšuješ nad ostatní

vidět něčí – velká rodinná událost
sám rodit – budeš se radovat z úspěchu
vedený porodní asistentkou – všechno čiň s rozmyslem

konat ji – jsi na dobré cestě k úspěchu
vidět někoho konat ji – neodmítej prosbu o radu

vlastní – sám uznáš svou chybu
někoho jiného – zamiluješ se

být jím – velmi tě zajímá dění kolem tebe
vidět ho – uslyšíš ošklivé pomluvy

naklepávat – investuj do svého zdraví
povlékat – naplánuj si lázeňský pobyt
slehlý – potřebuješ masáž
vysoký – nelituj peněz vydaných za léky
péřový – lpíš na zaběhnutém pořádku

kupovat ji – nesuď lidi podle vzhledu
vtírat si ji do vlasů – první dojem je někdy rozhodující
na rty – dobře se uvedeš

být sám – sám si komplikuješ život
vidět jej – nemáš dobré úmysly

jíst – splněné naděje tě potěší
trhat – daleko půjdeš za svým štěstím
vidět jich mnoho na stromě – láska tě potrápí

dlouhá – jsi přitažlivý pro osoby opačného pohlaví
krátká – soustřeď se jen na svou práci
opentlená – čeká tě milá povinnost
zlomená – vyhledáváš ústraní

sám někoho pomluvit – marně toužíš po úctě
slyšet pomluvu na sebe – nedůvěřuj nikomu
slyšet pomluvu na někoho – plýtváš časem na nepravých místech

dostat ji – jistý zisk
platit ji – uč se pokoře
vyhnout se jí – z cizí práce budeš mít prospěch

dostat je – někdo ti slíbí věrnost
darovat je – sám slíbíš věrnost
sázet je – slib věrnosti dodržíš
vidět je ve váze – odloučení od lásky
trhat je – tvá láska ti něco tají
zalévat je – dobře sis vybral životního partnera

stát na něm – jsi neustále nabručený
vidět – prospěje ti změna bydliště

budovat – vzácná návštěva
bourat – marně se namáháš
stát u něj – někdo si přisvojí tvé zásluhy

opuštěná – řídíš se jen svými pocity
s lidmi – neujdeš slovní výtce

být jím – mrzutosti v zaměstnání
vidět ho – buď na sebe opatrný
slyšet ho volat – varuj se pochlebníků

orat – tvé konání bude úspěšné
osívat – válka
obdělané – vše půjde hladce
neobdělané – nepříjemné překvapení
zelené – jdeš správnou cestou
s úrodou – věř si a všechno se ti podaří
zpustošené – poznáš hlad a nedostatek

jít po něm – marně toužíš po majetku
upadnout do něj – ztráta veškerého majetku
vidět sypat – vyslechneš smutný příběh
vybírat z kamen – nemine tě dědictví

jíst ji – štěstí tě opustilo jen na krátký čas
hovězí – ve všem chceš mít jasno
houbová – pevné zdraví
dršťková – pro každou maličkost se pohádáš
rajská – nic tě nevyvede z rovnováhy
zahuštěná jíškou – každého zmateš svým nepředloženým chováním
přesolit ji – dohady se sousedy
vařit ji – každý vidí štěstí v něčem jiném

dát – netajíš své city
dostat – budeš se dlouho cítit mladý
odmítnout – nedáš si vnutit cizí vůli
na dobrou noc – jsi vyrovnaný člověk
přátelský – teorie a realita se často rozcházejí
milostný – toužíš po lásce

hledat ji – chystají se změny
volat ji na pomoc – uslyšíš o nekalé činnosti svých přátel

dostat – každý bude odměněn podle svých zásluh
někomu dát – pomáhej slabším

angažovat se v ní – moc si o sobě myslíš
mluvit o ní – pohádáš se s přítelem
slyšet o ní – nevěř všemu co slyšíš

slyšet ji – bohatá úroda ovoce bude tento rok
troubit na ni – poděl se o své štěstí

být jím – peníze tě úplně změní
vidět ho při práci – lepší vrabec v hrsti nežli holub na střeše

před někým – nebuď tvrdohlavý a ustup silnějšímu argumentu
pod tíhou osudu – všechno si moc bereš

skleněný – nová láska je vždy křehká a nesnese hrubé zacházení
stříbrný – budeš svědkem veliké události
zlatý – pozor abys nepřekombinoval své úmysly
pít z něj – raduj se, bude lépe
rozbít ho – protivník zmizí a už ti nebude nikdo stát v cestě
vidět plný – budeš štědře obdarován
vidět prázdný – nikdo ti nic nedá zadarmo

vvtapetovaný – tvé podnikání bude bez problémů
vymalovaný – nejsi zrovna skromný
osvětlený – půjdeš na slavnost
malovat sám – čekají tě velké změny
zametat – ukončíš vztah s falešným člověkem
uklízet – nevíš na čem jsi
zakouřený – vyvoláš hádku a pak tě to bude mrzet
útulný – rád se vracíš do svého domova
plný hostů – budeš obsluhovat partnerovy známé
bez nábytku – smutek v rodině

vymáhat ji – jsi plný zlosti
žalovat ji – nic tě neuspokojí

čistá – budeš všemi obdivovaný
špinavá – nikdo tě nemá rád
jemná – někdo tě hluboce miluje
hrubá – žiješ svou prací
vrásčitá – budeš dlouho žít
tmavá – někdo tě zradí

poslat ji – někoho tajně miluješ
psát ji – sám musíš určit, které plány mají vyhlídky na realizaci
dostat ji – někdo na tebe vzpomíná
najít ji – moc zkoumáš podrobnosti a celek ti uniká
koupit ji – potřebuješ ze zavděčit
roztrhnout ji – neumíš se ovládat

být jím – na všem hledej něco dobrého
vidět ho – uzavřeš výhodnou smlouvu

být jím – čeká tě soužení
vidět ho – ve zlých časech ti bude útěchou jen snění

hlavy – všechno má svůj řád
postele – jsi velmi povrchní

nová – všechno v klidu zvládneš
stará – čekají tě veselé časy
ležet na ní – někdo využije tvé nepozornosti ve svůj prospěch

blízkou osobu – projdeš velkým trápením
někoho cizího – dědictví na tebe čeká
vidět sám sebe – jdeš do neštěstí

svůj vlastní – dlouho budeš žít a užívat si zdraví
něčí bohatý – budeš velmi bohatý
něčí chudý – z bídy se nevyhrabeš

jít v něm – budeš dědit
vidět složený jen z několika osob – nedokážeš vyjít se svými příjmy
vidět dlouhý – budeš se radovat z bohatství

nést – tvá láska bude opětovaná
zapálit – přírůstek do rodiny
zhasnout – úmrtí v rodině
vidět jasně hořící – máš před sebou dlouhý život
vidět svítit v dálce – konečně se dočkáš vysvětlení záhady
vidět jich průvod – budeš si vychutnávat pocty

sám – připrav se na velké problémy
v davu – ve sporu zvítězíš svým rozumem a logikou
vidět pochodovat vojáky – budeš litovat svého neuváženého činu

dostat ji – nepřijímej dnes žádné pozvání
udělit ji – někdo tě chce ovlivnit

hledat – tvé štěstí stojí na hliněných nohou
najít – nečekaný úspěch
shromáždit – děláš si zbytečné starosti
zakopat – nespěchej tolik, je to na škodu věci

plná – budeš jednat pošetile
prázdná – právem tě budou litovat
vidět ji zamčenou – někdo tě chce zničit
vidět ji vypáčit – na cestě k cíli budeš muset požít i násilí
vypáčit ji sám – pravda vždy vyjde najevo

mít svou vlastní plnou – tvé jmění bude narůstat
vysypat svou – toužíš po samostatné investici
vysypat něčí – nic ti není svaté
hledat ji – budeš se potýkat s nedostatkem peněz
najít ji – každý svého štěstí strůjcem
schovat ji – nikomu nevěříš

hrát v ní – miluješ romantiku
poslouchat ji – tvé plány mají šanci na úspěch
vidět ji – doplatíš na svou pohodlnost
vyprávět ji – lež má krátké nohy

někoho nebo něco – o všem chceš rozhodovat sám
sám být pohaněn – budeš mít nepříjemnosti v zaměstnání

dřevěná – tvé štěstí je vratké
kamenná – nikdy se nenecháš obměkčit
čistá – kup si starožitnost pro radost
špinavá – neuznáváš odpočinek
mokrá a kluzká – ze všeho se chceš vykroutit
drhnout ji – úmrtí v rodině
zametat ji – vážná nemoc

pít – drobné rozepře se sousedy
nalévat – i pro maličkost se dokážeš pohádat
rozlít – zůstaneš sám

být sám – moc věříš svým snům
vidět ho – budeš někoho ovládat

nést plný – navštívíš přítele
nést prázdný – nečekaná návštěva osoby opačného pohlaví
upustit – nemáš pevnou vůli
umývat – často budeš někoho hostit ve svém domě
rozbít – problémy v zaměstnání

o někoho – do podnikání se nepouštěj sám
o něco – na všechno si musíš sáhnout
sám podpírat někoho – dokážeš oklamat i sám sebe

dávat ji – hrozí ti přepadení
získat ji – využij příležitost vykonat dobrý skutek

lepit – rozbité přátelství už nikdy nebude jako dřív
ukopnout – kontroluj své emoce
ztratit – sám si způsobíš nepříjemnosti

bloudit v nich – zvolíš komplikovanou životní cestu
vidět je – nesnášíš záhady

být jím – rád rozkazuješ jiným
mluvit s ním – budeš řešit své složité vztahy
vidět ho – zlepšení postavení v zaměstnání

cítit v rukou – nelituješ peněz na módní oblékání
vidět v obchodě – toužíš po přepychu
šít z něj hračku – těší tě být užitečným

něčím – nezneužívej svého postavení
vidět někoho – přátelé tě využívají

měnit ji – s chutí se pustíš i do předem ztraceného podniku
vidět ji – dlouho si necháš ubližovat než se ozveš

sázet – neuznáváš známost na jednu noc
zalévat – všechno bereš příliš vážně
vidět – budeš mít štěstí v lásce

být jím – nikdo tě nenechá na pokoji
vidět ho – marně čekáš na pomoc

jasné – nic netíží tvou hlavu
oblačné – hádky v rodině
zamračené – máš důvod ke zlosti
deštivé – dnes zůstaň v posteli
bouřlivé – zase bude dobře
větrné – velké změny v osobním životě

najít ji – raduj se ze štěstí blízké osoby
přibít ji někam – někdo tě chce zničit
vidět ji – náhlá změna v životě

shánět – jsi lakomý
nosit z ní boty – přijde nemoc

mít – brzy uzavřeš manželství
orat s ním – budeš šťastný
polámat – budeš muset skončit své podnikání
vidět – najdeš svou životní lásku

jít po ní – budeš mít důvod k radosti
liduprázdná – nepodléhej tolik svým náladám
plně obsazená – připadáš si ztracený a sám

s vodou – pomalu, ale jistě jdeš vpřed
s pivem – z tvé práce bude mít užitek někdo jiný
s vínem – podivně trávíš svůj volný čas

kupovat – toužíš po životě v přepychu a nicnedělánl :
prát – starej se víc o sebe než o druhé
skládat – ubíjí tě jednotvárnost a nuda
žehlit – každému rád vyhovíš

maškarní – každého podvedeš a proto zůstaneš sám
tančit na něm – budeš mít dobré zdraví
opít se na něm – pozvání na svatbu

mít – trápíš se zbytečně pro malichernosti
vidět na někom – nevázané radovánky poznamenají tvůj vzhled

vlasů – okusíš nevěru
z vlny – buď vytrvalý a všechno ti vyjde

trhat – toužíš po majetku blízké osoby
vidět – nechlub se cizím peřím

jíst – budeš potřebovat hodně síly k uzdravení z nemoci
mít nemocné – pečlivě važ svá slova

cítit ve vzduchu – z každé cesty se v pořádku vrátíš
mít v bytě – jsi příliš přísný na své děti
odstraňovat – nelekneš se žádné práce

někoho – sám si budeš muset pomoci
vyslechnout něčí – nikdo na tebe nemá čas

sám – budeš se dlouho radovat
vidět někoho – blízké osobě způsobíš neúmyslně zármutek

dát ji – máš dobrého přítele
dostat ji – nesvěřuj se každému

hasit – šlapeš si po štěstí
vidět bez kouře – obdržíš velkou peněžní částku
vidět s dýmem – nevěř ani nejlákavějším reklamám

darovat – připrav se na prohru
dostat – zítra budeš mít perný den
najít – věř pouze svým očím a uším
plnit – někdo ti chce namluvit lež
použít – nemáš rád novoty
hledat – jsi roztržitý
ztratit – nikdo neumí všechno

pěkný – budeš uznávaným odborníkem
potrhaný – dočkáš se soucitu
mít na sobě – každé štěstí jednou skončí
vidět v něm někoho – máš kolem sebe přetvářku
svlékat ho někomu – upadneš do veliké ostudy
těsný – nepouštěj si nikoho příliš k tělu
volný – přijde smutek

kupovat – nejsi v dobré společnosti
sklízet – čekej na své štěstí
sladké – rád se předvádíš
kyselé – budeš muset pobýt v nemilé společnosti
nahnilé – sám nedokážeš nic

mít ji na sobě – neskromnost se nevyplácí
děravá – každý má nějakou chybu
postrádat ji v dešti – marně hledáš ztracené štěstí
půjčit ji někomu – hrozí ti nebezpečí