psát s ní – každého se pokusíš přechytračit
ořezávat ji – pílí si zajistíš postup v zaměstnání
zlomit ji – nevzdávej se bez rozmyslu

tlusté – máš na víc než sis myslíš
vpadlé – budou tě pronásledovat
červené – nenech se zdržovat na své cestě
bledé – ze starostí nevyjdeš
tvarohové – skromností si pomůžeš ke štěstí
poškrábané – zármutek

být jím napaden – v každém vidíš nepřítele
lovit ho – nepřepínej své síly
vidět ho v přírodě – toužíš po volnosti
vidět ho v kleci – někdo tě omezuje
zabít ho – dokážeš nemožné

jíst – neomezuj své chutě
sázet – chceš trhat zakázaně ovoce
dlabat _ všechno důkladně rozebereš a teprve pak přemýšlíš o řešení
vážit – přesnost je tvou předností
krájet – poděl se o své štěstí
vidět obrovskou – každý tě lehce zastraší

být sám týrán někým – lidé tě budou oslavovat
týrat se bez zjevného důvodu – všechno zveličuješ
týrat někoho – budeš právem trpět

mluvit s ním – snažíš se proniknout do něčí mysli
vidět ho – zapleteš se do nebezpečného dobrodružství

být jím – těžké starosti dolehn
potkat ho – nevšímej si posměškU na tvou hlavu a jdi stále dál
požádat ho o pomoc – budeš mít štěstí

dát někomu – nemáš právo každého soudit
dostat zasloužený – velká bude tvoje odměna
dostat neprávem – nejsi zcela bez viny
odpykat si – uč se pokoře a všechno se změní

navštívit – nepoznáš nudu
plný lidí – získáš nové přátele
potkat tam známé – někdo o tobě šíří pomluvy
prodávat na něm – povýšení v zaměstnání

mít svůj – všechno si maluješ příliš růžově
vidět – nejsi spokojený v partnerském vztahu
zlomit – neumíš se kontrolovat

odklízet – tvá láska tě opustí
vidět – rozluč se se ziskem

mít na zahradě sádrového – rád si z každého tropíš žerty
vidět živého – narazíš na tuhý odpor

malovaná – tvé obchody půjdou dobře
plná – najdeš nového koníčka
prázdná – pozor na jedovaté houby
zamčená – umíš mlčet

být jím – nevíš si rady se životem
vidět ho při práci – shromažďování peněz se stane tvou vášní

sedět na něm – za každých okolností jednej čestně
vidět ho – míříš vysoko

zažít – spadne ti kámen ze srdce
sám někomu způsobit – nerozumným chováním si škodíš

se – nejsi dost opatrný
něčím – mlčky pozoruj okolí a mnohé ti bude odhaleno

mít svou – připrav se na starosti
vidět ji – uzavřeš výhodnou smlouvu

kvetoucí – někdo požehná tvému štěstí
s plody – domácí štěstí
trhat třešně – máš před sebou pěkné dny
jíst třešně – využij si černou hodinku
vidět nezralé – marně doufáš
vidět tmavé a hodně zralé – někdo podpoří tvé naděje

mít svou – spokojíš se s málem
v plamenech – zanech marných pokusů
vidět ji – žij podle svých možností
zavřená – kouření ti škodí

být sám – nepouštěj se daleko od domova
vidět ho – opustíš svůj domov

táhnout – tvé příjmy stále porostou
rozbitý – trnitou cestou dojdeš do cíle
vidět – začni se věnovat svému zdraví

černý – smutná zpráva
červený – radovánky až do rána
bílý – nevzdávej se své nevinnosti
růžový – půjdeš na svatbu
žlutý – jsi žárlivý
darovat – nestyď se přiznat svou chybu
dostat – libuješ si ve výtkách
sázet – máš moudré rádce
zalévat – jsi zapomětlivý
trhat – blíží se nebezpečí
ve váze – toužíš jen po klidu
zvadlý – snažíš se o nemožné

sám sebe – všechno moc prožíváš
lidi – v ničem nebudeš mít štěstí
zvířata – zažiješ velkou bolest

hloubit – jdeš bezohledně za svýmcílem
bloudit v něm – doplatíš na svou neslušnost
vidět světlo na jeho konci – objeví se nové naděje

ležet v ní – štěstí už si tě našlo
svěží – někdo tě chce podvést
suchá – přeháníš to se sledováním vlastního zdraví
sekat ji – rozmnožíš svůj majetek

dostat – nesnižuj se k vracení urážek, mlčky je vyslechni a odejdi
mít své – někdo tě chce využít pro své podlé plány
vyšívat pro někoho – budeš se svou prací spokojený

hádat se s ní – budeš dobře vycházet s matkou svého partnera
vidět ji – nemáš respekt před autoritou

číst denní — máš o všem přehled
sám něco tisknout – neprozrazuj svá tajemství
vidět tiskaře při práci – zlomyslnost přejdi mlčením a dál se věnuj své práci

stát v ní – začni konečně myslet na sebe
vidět ji – svým neochvějným klidem ukážeš převahu každému nepříteli

cítit ji na sobě – ze svých závazků se nevykroutíš
uhýbat před ní – někdo ti chce ublížit
vidět ji – nenech se do ničeho nutit

do něčeho – marně se domáháš pozornosti
něčím – nenech zlost cloumat svým majestátem
slyšet odněkud tlučení – stálé hádky se sousedy

být sám tlustý – všechny rány se ti rychle zhojí
náhle hodně ztloustnout – nechceš uznat zřejmou pravdu někoho jiného
vidět někoho tlustého – zamysli se nad způsobem svého života

dostat – přehnaná horlivost je na škodu věci
očekávat – trápí tě nejistota
poslat – část výhry věnuj na dobročinné účely

být na ní – život není sen
vidět ji – lépe si vybírej přátele

objímat něčí – nikdo tě nechápe
umývat své – účinná lítost má vekou moc
umývat něčí – pozdě budeš litovat své hlouposti
vidět své – užiješ si štěstí
zraněné – někdo tě ohrozí zlou kletbou
zahřívat něčí – toužíš po lásce

plná – vlastní neopatrností se připravíš o mnoho peněz
prázdná – zapomeň na předsudky a vše se v dobré obrátí
vidět ji – budeš mít nové tajemství
ztratit ji – minulost nelze vrátit

odečítat z něj teplotu – máš obavy o své zdraví
rozbít – je ti nepříjemná něčí pozornost
sklepávat – přetrhneš pevné pouto
vidět – nauč se spoléhat jen sám na sebe

sestupovat dolů – tvůj pád bude pozvolný a nenápadný
vystupovat po nich – k cíli musíš oklikou
upadnout na nich – něčí zájem ti nedá spát

pozorovat z ní moře – jsi věčný snílek
stavět ji – nečekaná návštěva
sedět na ní – ještě nejsi vybouřený a proto se ještě neusazuj

se šípy – tvá svoboda je ohrožena
prázdný – své svobody se nikdy nevzdáš

lovecký – chystej se na lov
zvířecí – nepodléhej svým pudům

být jím – cíl máš na dosah
vidět ho při práci – sám nedokážeš nic

číst něčí – nedokážeš se soustředit
dělat svůj – přijde odměna za dobrý skutek
najít něčí – konej dobro a ono se ti vrátí
zatajit něčí – marně skrýváš svou zlost

válet – seber odvahu a řekni konečně pravdu
zadělávat – máš dar odvracet rozepře

mluvit s ní – hádka v rodině
vidět ji – čekej dědictví

hádat se s ním – budeš dobře vycházet s otcem svého partnera
vidět ho – máš úctu ke stáří

dát – někdo ti přeje štěstí
dostat – nevěř starým pověrám
mít – sám se musíš přičinit o své štěstí
ztratit – ve víně pravdu nehledej

tančit sám – umíš se radovat z maličkostí
tančit s hezkým partnerem – hlídej svou žárlivost
učit se tančit pod dohledem tanečního mistra – užiješ si zasloužené pochvaly
upadnout při tanci – moc si o sobě myslíš
vidět tančit jiné – jsi přepracovaný a potřebuješ přivést na jiné myšlenky
ztratit při tanci botu – rozepře s miláčkem

kupovat ji – toužíš po změně
lepit ji – konečně ses odhodlal k činu
obdivovat ji – konečně zjistíš, co před tebou skrývají
vybírat ji – trvej na úplném doznání
ztrhávat ji – nejsi sám se sebou spokojený

nechtěné – nic není v životě zadarmo
plánovat – marně čekáš na přírůstek do rodiny
radovat se z něj – někdo ti nečekaně podrazí nohy
zjistit – zradu příteli nedokážeš odpustit
vidět těhotnou ženu – proslavíš se svými činy

vidět na pastvě – budeš snášet posměch
vidět porážet – dal sis špatné předsevzetí
jíst telecí maso – nemocným uzdravení

marně se dovolávat – potřebuješ někomu svěřit co tě tíží
mluvit do něj – nenech si pomluvami zatemnit mozek
slyšet zvonit – nečekaná zpráva z ciziny
vidět – marně čekáš na dopis
zapomenout známé tel.číslo – ukončíš tíživý poměr
stát v telefonní budce – někdo na tebe čeká

lesklá – zbytečně si komplikuješ život
matná – peníze budou a ty ne
plná cigaret – za každý požitek se platí
prázdná – peníze nejsou zárukou štěstí
ztratit ji – dáš si velké předsevzetí

vojenský – bude hůř
letní dětský – někdo tě bude rozmazlovat

prostřená – přijmeš pozvání
se zbytky po hostině – kdo pozdě chodí, sám sobě škodí
školní popsaná – důležité sdělení
školní čistá – máš zmatek v duši

v loterii – tvé naděje definitivně končí
ptáků – můžeš se těšit na splnění svého přání
pijácký – nedodržíš daný slib

udávat – umíš jednat s lidmi
vypadnout z něj – těžko si zvykáš na neznámý kolektiv
být taktní – nahraje ti náhoda
být netaktní – vzdej své naděje

nést – nechceš se nikde vázat
rozbít – starostem se nevyhneš
utírat – neodmítej žádost o pomoc a dobře se ti povede
vidět plný – někdo tě pozve na oběd
vidět prázdný – odmítneš milé pozvání