letět v ní – tvé plány jsou smělé, ale nereálné
vidět ukotvenou na zemi – všechna tvá přání se splní
vidět padat k zemi – zhroutí se ti svět

slyšet něčí – velká radost
tišit něčí – budeš plakat
sám vzlykat – nezapírej své přesvědčení

odhalit ji – budeš si užívat vysokého postavení
podnítit ji – neumíš krotit svůj vztek
vidět ji – někdy se zlobíš bez příčiny na celý svět
snažit se jí zabránit – proti větru se špatně pluje
zúčastnit se jí – ztráta věrného přítele

pocítit – tvůj úsměv je chytrý zastírací manévr
navodit – na tvé cestě je jedna překážka za druhou
vidět na někom – zavři oči a počítej do deseti

být v něm uvězněn – nemáš odvahu k zásadní změně
vézt se nahoru – neznámý člověk tě postrčí blíž k cíli
vézt se dolů – končí čas radovánek a veselí

hledat ji – lépe hospodař se svým časem
použít ji – šokující překvapení
zlomit ji – je konec nadějím

obdržet písemné – nastal čas řešit problémy
vyslovit – objeví se noví nepřátelé
vyslechnout – snaž se s každým vyjít po dobrém

jet na něm – máš důvod být pyšný na to, co jsi dokázal
spadnout s něj – přestaň se konečně vymlouvat a začni něco
dělat
vidět ho – někdo blízký ti chce uškodit

radostný – setkání s milým člověkem
ustrašený – nepříjemné překvapení
slyšet svůj – něčeho se podvědomě bojíš
slyšet něčí – musíš mít přehled o všem dění v rodině

chytat – nikde nemáš stání
slyšet krákat – přijde nepříjemný dopis
vidět na stromech – po dlouhé době uvidíš všechny příbuzné
vidět letící – úmrtí v rodině

učinit – přijdeš o peníze
obdivovat – nejsi k přátelům upřímný
pochválit – čeká se na tvé rozhodnutí
zatratit – nikomu nepřeješ štěstí

mít na svém obličeji – starosti ti nedají spát
vidět na někom – važ si svého klidu

dávat někomu – moudrý člověk se chybami učí
dostat sám – tvé podnikání je vážně ohroženo

otevřená – chceš stále víc a nakonec nebudeš mít nic
otvírat je – máš před sebou slibnou kariéru
zavírat je – málo dbáš na svůj zevnějšek
zavřená – spokoj se s málem a budeš klidně žít

sám – máš postranní úmysly
poslouchat někoho – umíš získat lidi pro svou myšlenku

nad vodou – obětuj štěstí a zkus překročit svůj stín
ořezávat ji – jsi oblíbený společník dětí
sedět na ní – o všem rád dlouze přemýšlíš

navštívit – budeš platit soudní výlohy
zorganizovat – chtěl bys rozhodovat za jiné

na obličeji – někdo tě důmyslně podvádí
na noze – někdo brzdí tvůj postup v zaměstnání
na ruce – před odchodem z domova se vždy pečlivě uprav
na zádech – konkurence nemá šanci
vidět zahojené – naslouchej svému tušení
žaludeční – neuléhej s plným žaludkem

slyšet jeho houkání – náhlá nemoc
vidět ho – přátelé mají na tebe špatný vliv

kvetoucí – zmizí příčlna tvé zamlklosti
sušit v kytici – na každého někde čeká štěstí

mít ji sám – lépe chraň své zdraví
vidět ji na někom – starosti tě připravují o čas na odpočinek

mít sám – jednou budeš dole, jednou nahoře
vidět na někom – svůj úděl přijmi s klidem
vidět obrovské – čeká tě mimořádný úspěch

do dřeva – šikovné ruce ti pomohou k úspěchu
do vosku – neumíš prodat svou práci
do kosti – všechno si dvakrát ověř

být jím – za každou cenu se snažíš prosadit každý svůj názor
vidět nějakého – odkládáš rozhodnutí a proto ne nemůžeš hnout z místa
podřizovat se mu proti své vůli – přiznej konečně svou naprostou neschopnost

absolvovat – odhalíš zloděje
vidět něčí – něco ti už dlouho vrtá hlavou

naložený senem – štěstí je pro tebe samozřejmou součástí života
prázdný – chystej se na cestu
plný krabic – tvé obchody se konečně rozhýbou
tažený mnoha koňmi – tvé přání má naději
vézt se na něm – budeš žít v přepychu
vidět převržený – brzy se stane neštěstí
vidět jich mnoho – tvé přání se vyplní

být jeho terčem – ohromíš své přátele
sám se vysmívat – všichni podceňují tvé schopnosti

hledat – využij své obchodní nadání
najít – nikam se nežeň, není vhodný čas na změny
poskytnout – doma se cítíš nejlépe

z bytu – nečekané dědictví
z domu – budeš potřebovat odbornou pomoc
z města – útěkem nic nevyřešíš
z vlasti – zásadní obrat k lepšímu
ze své vůle – plánuješ dlouhou cestu
z donucení – všechno špatné je pro něco dobré

chytat ji – ještě se nevzdávej, blíží se pomoc
vidět ji – budeš žít v hanbě

dostat – připrav se na pravdu
ukazovat – nic před nikým netajíš
pěkné – jsi zdravě ctižádostivý
špatné – jen ty znáš své chyby
rozdávat – využij svých znalostí a budeš mile překvapen

cítit její žár – peníze ti zatemní mozek
vidět – blahobyt tě nebude dlouho těšit

mít ji na svém oblečení – využij náhodně získanou výhodu
sám vyšívat – chraň svou rodinu před zbytečnými starostmi
vidět krásně zdobenou barevnými kamínky – bohatý oděv není
zárukou bohatého ducha

do široka – budeš spokojeně žít
skulinou – sbírej sílu, čekají tě velké překážky

poskytnout ji – braň se proti zřejmému využívání
odmítnout ji – za hrdost se draze platí
získat ji – dotáhneš to daleko

být jím – příliš podléháš svým emocím
vidět ho při činu – nenech se zlákat k riskantnímu dobrodružství

pěkně upravená – jsi velký optimista
prázdná – nesneseš kritiku svého chování a vzhledu
polepená neprůhledným papírem – partner má před tebou tajemství

hledat je – lásku splácej láskou
mluvit s nimi – celý život se budeš bouřit proti příkazům
vidět je – po vyčerpávající námaze se konečně dočkáš štěstí

čistá – vydal ses cestou nejmenšího odporu
kalná – všude budeš narážet na překážky
svěcená – pevné zdraví :
studená – čeká tě štěstí
teplá – toužíš po lásce, ale dočkáš se jen soucitu
studenou pít – budeš stále zdravý
teplou pít – nemoc v rodině
horkou se opařit – svou nepozorností způsobíš velkou škodu
horkou opařit někoho – vezmeš na sebe něčí vinu
kráčet po ní – žádná překážka tě neodradí od tvého úmyslu
brodit se v ní – z nebezpečí si pomůžeš sám
koupat se v ní – upřímně míněná výtka tě konečně vzpamatuje
potopit se v ní – celý život budeš plnit něčí rozkazy
vidět ji bublat varem – kroť svůj temperament nebo on ovládne tebe
slyšet zvuk vroucí vody – všichni tě odsoudí za tvé intriky

skočit do něj – necháš se snadno vyprovokovat
vidět – ze zklamání si vezmeš ponaučení propříště

bez vody – v každém vztahu to někdy zaskřípe
tryskající do výše – máš před sebou příjemné roky

být jím – snadno se seznamuješ s cizími lidmi
mluvit s ním – každému moc věříš a tak je snadné tě oklamat
vidět ho na stráži – natáhni ruku po kolem jdoucím štěstí a pevně si je drž

vidět v bitvě – udělej někoho šťastným a on ti to stonásobně vrátí
vidět odpočívat – nečekej na omluvu a podej ruku ke smíru

něčí jméno – marně skrýváš své zoufalství
slyšet volat své jméno – tvůj život končí

hubení – všeobecné zdražení
tlustí – už se dočkáš svého štěstí
poskakující – někdo tě bude věrně milovat až do smrti
zapřažení – budeš mít vysoce postavené přátele
být jimi napaden – kdo pracuje pro tebe, pracuje i pro někoho jiného
jíst jejich maso – získáš mocného obchodního partnera
vidět je hnát – tvou velkou námahu nikdo neocení
vidět je na porážce – změň svůj život od základů a bude se ti dobře dařit

sám někoho – poradí ti tvé svědomí
vidět jiné volící – ustup pravdivým argumentům

cítit její vůni – někdo tě hodně zklame
darovat ji – nemáš zapotřebí vnucovat se
dostat ji – faleš číhá kolem tebe
toužit po ní – každého soudíš jen podle vzhledu
rozlít ji – neumíš si ničeho vážit

dostat od ní žihadlo – připrav se na zklamání tam, kde bys je vůbec nečekal
odhánět ji od sebe – návrh partnera na rozchod pro tebe bude šokem
vidět jich mnoho – nemilá zpráva

bílé – tvá duše najde klid
červené – budeš čelit obvinění ze lži
černé – tvá láska tě nikdy neopustí
plavé – šťastná láska
šedivé – dlouho se budeš vyrovnávat se ztrátou blízké osoby
dlouhé – své přátele oceníš teprve až ti bude nejhůř
krátké – často jednáš bezmyšlenkovitě a později toho lituješ
kudrnaté – zlomyslnost ti kouká z očí
rovné – tvou pravdu nechce nikdo slyšet
vlnité – zahráváš si s osudem
barvit své – pro tvou prolhanost si tě nikdo neváží
barvit někomu – rád manipuluješ s jinými pro své zvrácené potěšení
česat své – výrazné zvýšení platu
česat někomu – netoužíš po kariéře
zaplétat své – hádka v rodině
zaplétat někomu – dráždí tě něčí klid
mýt své – budeš muset hlasitě uznat převahu soupeře
mýt někomu – začni na sobě konečně pracovat
vidět své růst – musíš jíst více zeleniny
stříhat své sám – jsi ve velkém nebezpečí
nechat stříhat své – smrt člena rodiny
stříhat někomu – pozor na dopravní nehodu
držet v hrsti vyčesané – ve svých rozhodnutích se nedej ovlivnit jinými a budeš se mít dobře

šlápnout na něj – nic se ti nevydaří
vidět ho – ztráta na majetku

jíst – snaž se nepodlehnout velkému nátlaku
louskat – někdo tě chce za každou cenu pokořit
klátit se stromu – netrpělivostí si škodíš
sbírat pod stromem – svou přehnanou pečlivostí jdeš všem na nervy

bílý – starosti se ti vyhnou
žlutý – nedávej příčinu k závisti nebo ti otráví život
mnout v prstech – skoncuj s ústupky a zachráníš svůj majetek
roztavený – těžká ztráta
vidět hořet – smutek tě pohltí na dlouhou dobu
vidět z něj různé předměty a postavy – co se zdá to je sen
vidět z něj svíce – neodmítej pozvání do společnosti

slyšet je cvrlikat – dobrá zpráva tě potěší
vidět v hnízdě – bude důvod k velké radosti
vidět jejich hnízdo prázdné – opustíš svůj domov
vidět je vlétnout do svého domu – přijdou překvapující informace
vidět je poletovat kolem sebe – tvé přání se záhy vyplní

černé – vášeň bez hranic tě vystaví nebezpečí
šedé – tvá moudrost zůstane nedoceněna
zrzavé – dej pozor, číhá kolem tebe faleš
dlouhé – velmi dbáš na svou čest
husté – uslyšíš hlas vlastní krve
rychle rostoucí – investuj do nemovitostí
vypadávající – nebrzdi svou vášeň a ve stáří budeš mít nač vzpomínat
oholit je – nesnaž se zaobalovat pravdu do hezkých slovíček
ostříhat je – přestaň být zlomyslný než na to doplatíš
vytrhávat je – nejsi spolehlivý v plnění svých závazků
vidět je na dětské tváři – všechno si v klidu promysli než se definitivně rozhodneš
vidět je na dívčí tváři – ztráta tě poznamená jen nepatrně

slyšet ho výt – všichni po tobě stále něco chtějí a nedají ti chvíli klidu
vidět jediného s vyceněnými tesáky – někdo tě bude velmi silně nenávidět
vidět jich mnoho najednou – nespoléhej na přislfbenou ochranu
zabít ho – nepřítel si přeje tvou smrt
být jím honěn – porazíš svého soka v čestném boji

chytat je – náhodné setkání po létech
střílet na ně – činíš dobře nejen sobě
slyšet je cvrlikat – donesou se ti zlé pomluvy
vidět je poletovat – nevěř všemu, co ti naslibují
vidět jich velké hejno – čeká tě těžká životní zkouška

česat ji – v zaměstnání si s nikým nerozumíš
kupovat ji – nemáš důvod k lítosti
plést z ní – nezapomínej na své dobré vychování
stáčet ji do klubka – svému osudu neujdeš

bydlet na ní – vzkaz předaný novým přítelem ti změní život
vidět ji v plamenech – bez velké námahy zbohatneš
vidět pěknou – rozumně si rozvrhni síly abys vydržel do konce
vidět zpustošenou – jen druhé zaměstnání tě udrží nad vodou

jíst – tvá nevěra vyjde najevo
lisovat – nadřízený se bez tvé práce neobejde a dobře to ví
trhat – marně se vymlouváš
vidět shnilé – tvé manželství je ve vážné krizi

pletená – pohodlí miluješ nade vše
kožešinová – nech si otevřená zadní vrátka
těsná – nejsi spokojený se svým životem
volná – na provedení plánovaných změn nemáš sílu
děravá – pro každého není splnění daných slibů stejně samozřejmé jako pro tebe

okopávat – neskryješ rozpaky
stříhat – změna ti přinese novou radost ze života
vidět s plody – budeš mít mnoho dětí
vidět bez hroznů – budeš plakat
zalévat – sám chceš najít řešení

být sám – neodhodláš se cokoliv vyhodit
vidět ho – někdo tě chce překroucením pravdy poškodit

pít – někdo se na tebe neprávem zlobí
rozlít – hádka s přítelem

slabá – s ničím si neumíš poradit
silná – svým umem se proslavíš
s listy – ke všem svým činům máš shora požehnání
suchá – někdo z tvé rodiny zaviní nehodu, která nebude bez následků

posedět v něm s někým – máš nereálné plány
vidět plný sudů – chceš být ve všem první

provozovat – tvá práce tě plně uspokojuje
vidět v klidu – snaž se přemoci svou lenost
vidět v chodu – svou pílí si velmi polepšíš

kutálet – pozveš velkou společnost
označovat – máš rád ve všem jas no
ochutnávat z něj víno – nedůvěry se už nezbavíš

být jí kousnut – hádka v rodině
chytat ji – pozor ať nepadneš do léčky
vidět ji louskat ořech – budeš se radovat
vidět ji lézt po stromě – nepovyšuj se nad ostatní
vidět ji přeskakovat z jednoho stromu na druhý – máš bujnou fantazii
vidět ji běžet po zemi – nedorozumění si včas vyříkejte

bílé – konečně budeš spokojený
červené – dobrou náladu ti hned tak něco nepokazí
jablečné – málo ti stačí k radosti
rybízové – nemáš důvod tvářit se kysele
pít – život si umíš vychutnávat
rozlít – sám od sebe odeženeš štěstí

být v něm vězněn – máš podporu své rodiny
vidět plné vězňů – falešnému příteli sdělíš důvěrnou informaci
vidět opuštěné – nechtěj všechno co vidíš u jiných

být na něj pozván – přísně zakroč proti bezpráví
omítnout na něj pozvání – neměl bys být tolik zahleděný
do sebe
slavit – budeš mít dobrou náladu

vysoká – tvá stálost je předpokladem spokojenosti
s hodinami – každý bude chtít poradit
stoupat na ní – využij nenadálou výhodu ve svůj prospěch
vycházet z ní – jsi uznávaný odborník ve své profesi
vidět ji zřítit se – někdo tě připraví o svobodu

vidět v plamenech – zkazíš na co sáhneš
zakládat – štěstí máš ve svých rukou

zpívat v ní sám – chceš vyniknout

skrývat se před ním – stůj za svou pravdou

vidět vlastní – pýcha předchází pád

splihle visící – každý si tě snadno omotá kolem prstu
vlající ve větru – budeš se radovat
potrhaná – tvůj podlý čin vyjde najevo

honit s nimi někoho – sám nejsi nic
pracovat s nimi – bohatství není zárukou štěstí
vidět je – jsi protivný sám sobě

být z ní vykázán – ženeš se do záhuby
opustit dobrovolně – máš před sebou dlouhé tápání
tesknit po ní v cizině – každé dobrodružství má svůj rub i líc

jíst s ní – připrav se na překvapení
upustit ji na zem – každý má svou pravdu
vidět jich mnoho – v lásce nehledej logiku

otevírat – nevíš nic o svém miláčkovi
zavírat – co je doma to se počítá
dívat se jím do kraje – náhodný milostný vztah nezůstane
bez následků

být jím – přílišná důvěra bývá často zneužita
jednat s ním – všechny budeš šokovat svým nečekaným

nechat se jimi obejmout – marně si děláš naděje
vidět tančit – čeká tě dobrá budoucnost
tančit s nimi – víc si všímej své rodiny

sám – zavíráš oči před tvrdou realitou
s cizími lidmi- každá radost něco stoj:
s přáteli – jsi dobrý a vyhledávaný sPolečník
s někým z rodiny – věčně budeš bojovat s nedostatkem času

vcházet do ní – nedáš si od nikoho poroučet
vycházet z ní – učiníš důležité rozhodnutí
pobývat v ní – plýtváš silami na špatném místě

sám – všechno ti jde od ruky
s někým na jedné lodi – snaž se zapomenout na minulost

hladká – marně se snažíš uspět
broušená – rozmnožíš své statky
plná vína – pravda vyjde vždy najevo
prázdná – nezavírej oči před skutečností
rozbitá – přijde velké neštěstí

být jimi – stále máš naději
mluvit s nimi – nepropadej zoufalství
vidět je – bude lépe

jít na ní do restaurace – není dobrý čas na závažná rozhodnutí
jíst ji sám – neklid duše tě pomalu vysiluje
jíst ji s někým – domácí štěstí
podělit se o ní s někým – zaviníš utrpení jiných

děravé – řemeslo má zlaté dno
plné vody – v podnikání se ti bude dařit
prázdné – výhra v loterii
nést ho – nadřízení ocení tvou píli po zásluze

jíst vařená – někdo ti přinese květiny
jíst míchaná – není snadné tě potěšit
kupovat – všichni ti budou závidět
prodávat – jistý zisk
sbírat – nebezpečně tě přitahuje mládí
bílá – pouštěj se pouze do nevinných radovánek
hnědá – nerad experimentuješ
vidět páchnoucí pukavec – dokážeš hodiny mluvit o ničem
upustit na zem – s osobami opačného pohlaví jednej s úctou a citem
vidět rozbitá – nic hezkého se o tobě neříká
snášet sám – od nikoho nečekej pomoc
velikonoční darovat – máš věrného přítele
velikonoční dostat – někdo ti vyzná lásku
velikonoční barvit nebo malovat – výhra v loterii

mít složený – tvá současná láska tě bude věrně provázet celý život
ovívat se otevřeným – nikdo si o tobě nemůže myslet nic špatného
zlomit ho – někdo ti chce odloudit miláčka

jet na něm – máš před sebou trnitou cestu
vidět ho – tvé srdce je velmi zatvrzelé

navštívit – pečivě zvaž své možnosti
vidět – chystá se na tebe konkurence

posádky lodi – štěstí už na tebe sahá
vojenských kasáren – učaruje ti uniforma

hladit ji – posiluj své sebevědomí
vidět ji – nečekaná událost ti přinese štěstí

chystat – neraduj se předčasně
slavit – strávíš příjemný večer v milé společnosti
neslavit – pro každou maličkost se hned urazíš

vidět kravské – příznivé okolnosti ti usnadní cestu za ziskem
vidět kozí – někdo ti nepřeje tvé příjmy

zdobit – někdo odřekne tvé pozvání
vidět nazdobený a rozsvícený – rodinné štěstí
vidět v plamenech – nejez tučná jídla, tvůj žlučník už moc nesnese
dávat pod něj dárky – každého umíš potěšit
rozbalovat pod ním dárky – všichni tě mají rádi

myrtový – někdo tě chce rozeštvat s přítelem
květinový – ještě dlouho nenajdeš lásku podle svých přestav
slaměný – s partnerem se na přechodnou dobu rozejdeš
vavřínový – vybojuješ slavné vítězství
zlatý – životní štěstí najdeš na dalekém ostrově
z listů – vždy zvolíš správné řešení
z jehličnatých větviček – úmrtí v rodině
pestrý z různých materiálů – náhlé úmrtí ve vzdáleném příbuzenstvu

sám na ně hrát – dobré zprávy o tvé nové funkci
slyšet na ně hrát – svatba v rodině
vidět je v kostele – v neštěstí najdeš u někoho útěchu

krmit ho – dobře se staráš o svou budoucnost
mít svého – budeš mít štěstí v neštěstí
vidět divokého – zlí lidé tě budou Často ohrožovat
zastřelit divokého – konečně se zbavíš strachu
zapíchnout vykrmeného – vždy bUdeš ve výhodě

darovat ji – nedůvěřuj obdarované osobě
dostat ji – budeš stále bohatší
prázdná – i na tebe někde čeká štěstí
s květinami – nebuď smutný, štěstí je blízko
rozbít ji – ovládej svou nesnášenlivost

jíst – musíš se hodně změnit abys byl spokojený
nasolovat – začni plánovat svůj život
udit – je třeba začít šetřit
vařit nebo péct – nemáš pevnou vůli

nosit – všechno se vším souvisí
vázat na ní uzel – nesrovnalosti v tvém podnikání se vyřeší k tvé
spokojenosti

něco – hádka s členem rodiny
se na někoho – neodmítej pozvání na rande

dostat od nich žihadlo – připrav se na překážky
chytat je – výhra v loterii
vidět je na květech – máš nadějné vyhlídky
vidět letící roj včel – ztráta na majetku
zabíjet je – něco nebo někdo ti bude velmi chybět
vidět je ve včelíně – pohádkový zisk

být v něm uvězněn – moc sleduješ hororové příběhy
cestovat v něm sám – odvolej svou dovolenou, zůstaneš doma
cestovat v něm s někým – máš dobrý orientační smysl
spát v něm – hned tak něco tě nerozhází

přenášet ji – nauč se dobře počítat
otírat ji – obchody ti půjdou samy
vážit na ní něco – každé rozhodnutí tě stojí značné úsilí

hrát na hudební nástroj – víš, jak způsobit miláčkovi rozkoš
poslouchat – užívej si mládí, rychle odletí
tančit – odhodláš se vyznat ze své lásky
vidět tančit jiné – miluješ z celého srdce toho, kdo tebe nemiluje vůbec

kutálet – pokusíš se o nemožné
vidět – čím víc názorů vyslechneš, tím snáz se rozhodneš

bát se jí – ztráty v obchodě
bojovat v ní – osobní statečnost není třeba stále dokazovat
být v ní zabit – nic hezkého tě nečeká
chystat se do ní – velké starosti se nad tebou vznášejí

prázdná – uvažuj o pobytu v lázních
plná vody – nezáleží ti na mínění ostatních lidí
koupat se v ní – čeká tě štěstí

být jím – nezdržuj se tam, kde nejsi vítán
vidět ho – láska ti svazuje nohy