spolknout ji – miluješ sázky
vzít ji do ruky – neostýchej se požádat o radu
vidět velmi dlouhou a silnou – znovu se zamiluješ
vidět jich mnoho pohromadě – někdo tě chce připravit podvodem o majetek
šlápnout na ní – kráčíš bezohledně za svým cílem

pěkně žlutý – pevné zdraví
světlý – toužíš být spisovatelem

bát se jí – bojíš se války
mít ji – úmrtí v rodině

být jím – vše bereš na lehkou váhu
vidět ho – nezoufej, i na tebe přijde řada

být jím napaden – ohrozí tě nejlepší přítel
vidět ho – hrozí ti nebezpečí
lovit ho – s každým se chceš prát
zabít ho – máš špatné úmysly

prázdná – peníze se ti rozkutálí velmi rychle
plná – výhra v loterii
vybírat ji – svou lakomost nazýváš šetrností a přesto nemáš víc

bílý – máš skromné požadavky
barevný – rád si dopřeješ všeho podle chuti
oblékat si – tvá rodina je početnější než tušíš
oblékat někomu – nakonec zůstaneš sám
svlékat si – je čas začít pracovat na své kariéře
svlékat někomu – láká tě zahálka
špinavý a potrhaný – nemoc

číst – bouřlivý život ti poznamená zdraví
odložit – nepoznáš nudu a nicnedělání
potrhaný – zamysli se nad sebou než budeš soudit jiné

tuhé maso – neuvažuješ reálně
žvýkačku – budeš vysmíván

trhat – neúmyslně ublížíš nevinnému člověku
sbírat – tvůj přítel to s tebou myslí upřímně
sypat zvěři do krmelce – nesnášíš lakomost

mít – marně doufáš, vše je ztraceno
uhasit – čeká tě pěkný život

jíst – ke svým přátelům se chováš příliš panovačně
loupat – neměl bys tolik mlsat
krájet – vytrvej ve svém odhodlání
smažit – neumíš dát najevo své city
vidět jich mnoho – z tvé práce bude těžit někdo jiný

cítit na někoho – tvá posedlost začíná být nebezpečná tobě i ostatním
být jí vystaven – neodvažuj se lhát

být jím sám – velká výhra v loterii
dát mu něco – slušné chování ti otevře dlouho uzamčené dveře
lát mu – neodmítej dárek z lásky
vidět žebrat muže – na odpočinek ti nezbývá čas
vidět žebrat ženu – příjemně se pobavíš
vidět žebrat dítě – nemáš obchodního ducha
zvát ho do svého domova – budeš vystaven veliké zlobě bez zjevného důvodu

nést dlouhý – naděje umírá poslední
opírat o zeď – nedej se šidit
spadnout s něj – měj oči otevřené a neukvap se
vystupovat po něm vzhůru – budeš se radovat z vítězství

spálit se o ní – snaž se odvést pozornost od svých nedostatků
žehlit mnoho prádla – podej prst a přijdeš i o rameno

cestovat po ní – pozor ať nezmeškáš důležité jednání
vidět ji – nic ti nestojí v cestě

kovat – neukazuj ani zdání nerozhodnosti
tavit – věrnost je pro tebe samozřejmostí
vidět rozžhavené – uskutečníš svůj sen plný vášně
zakopnout o zrezivělé – klameš sám sebe

jíst želví polévku – mnoho námahy vynaložíš v honbě za úspěchem
vidět suchozemskou – někdo z tebe sejme slib mlčenlivosti
vidět vodní – nevnímáš varovné signály
vozit se na obrovské – docházejí ti síly

černovlasá – nezajímá tě mínění okolí
plavá – donesou se ti podivné pomluvy
mladá – nesnaž se být někým jiným
stará – slušelo by ti víc pokory
rozzlobená – bojíš se odhalení svého provinění
usměvavá – neutrácej za zbytečnosti
plačící – přítel se žene do záhuby a není mu pomoci
zahalená – přivedeš svou rodinu do hanby
neoblečená – máš hříšné myšlenky
těhotná – zlé znamení
vousatá – ženě radost, muži smrt
líbat ji – v podnikání na tebe hned tak někdo nemá
objímat ji – máš před sebou příjemné období
nadávat ji – už dávno nevíš co to je láska
bít ji – budeš právem trpět
vidět ji s dítětem v náručí – štěstí najdeš ve své rodině
vyrušit ji z modlitby – končí dobré časy a bude hůř

být jím – dlouho budeš svobodný
vidět ho – smrt blízké osoby poneseš velmi těžce

být jeho obětí – někdo se pobaví na tvůj účet
být svědkem nějakého – smutné překvapení
provést někomu – nemáš před sebou žádné komplikace

houpat se na ní – neodoláš pokušení
nabídnout ji někomu – milé překvapení
sedět na ní – tvé rozhodnutí už nic nezmění
vidět rozbitou – nerad se vracíš domů

slyšet – nemůžeš být ve všem první
zpívat sám – neboj se dát najevo své pohnutí mysli

prohlížet své – ty se nudit nebudeš
mít nemocné – kup si pohodlnější boty a zapomeň na parádu
vidět křečové na noze – bojíš se stárnutí
vidět vystouplé zlostí na krku – sám víš nejlíp, komu jsi ublížil

podat ji – s ničím nebudeš nikdy spokojený
slyšet ji číst proti sobě – neodmítej prosbu o pomoc
stáhnout už podanou – druhým lidem budeš připadat jako blázen
vyhrožovat jí někomu – nepoužívej sílu proti slabším a menším
sám jí být ohrožen – nedbáš na výčitky svého svědomí

mlátit – zastavíš se až v cíli
sít – čeká tě spokojený život
sklízet – tvému úspěchu nebude nic stát v cestě
svážet z pole – pevné zdraví
vidět zralé na poli – máš mocné zastánce
jít lánem žita – štěstí v lásce
vyklepávat zrna z klasů – výhra v loterii
péct z žitné mouky – marně bojuješ proti pomluvám

mít prázdný – všechno neustále zlehčuješ
mít plný k prasknutí – peníze jsou pro tebe nejdůležitější na světě
mít bolavý – zapomeň na samo léčbu a konečně vyhledej lékaře

být pohřben – lépe chraň svou čest
být upálen – velmi toužíš vyniknout nad ostatní
být utopen – přibudou ti nové starosti

být zrazen – tvé trápení je u konce
sám někoho zradit – přibudou nové starosti

sebe – nemoc
někoho – hanba padne na tvou hlavu

se zlatým rámem – život v blahobytu
rozbít – rozluč se s nadějemi
vidět se v něm – jsi pěkný pokrytec, ale i na tebe dojde

bát se jí – nepříjemný rozhovor
vidět ji – budeš jednat s nesympatickými lidmi

být jím – nedokážeš se domluvit ani s členy své rodiny
vidět ho při práci – i maličkost tě dokáže pořádně rozzlobit

použít – dej své věci do pořádku
hledat – nepřítel ti nabídne ruku ke smíru
upustit na zem – často tě bude bolet hlava

mít bílé – dbej víc na své zdraví
mít falešné – na řešení se ptej svého svědomí
mít zlaté – nemluv stále o svém úspěchu
mít zkažené – prevencí předejdeš velkým zdravotním problémům
mít plombované – věnuj pozornost varovným příznakům svého těla
nasazovat si falešné – konečně budeš mít ve všem jasno
nechat si je spravit – všechno dáš včas do pořádku
nechat si je trhat – ukončíš vztah s nepříjemným člověkem
vidět je vypadávat – úmrtí v rodině

sám – nauč se ovládat své pudy
vidět někoho – budeš představen nepříjemným lidem

klidná – není důvod k obavám
spící – neboj se nového prostředí
zuřící – z nebezpečí vyvázneš bez následků
hrající si – nesnášíš nečinnost
vidět je v přírodě – problémy v zaměstnání
vidět je v kleci – ničím se nebudeš omezovat
mít domácí – máš dobré přátele
střílet je – nepoznáš nedostatek
krotit je – tvůj úspěch nebude tak velký, jak jsi očekával
krmit je – dobře umíš využívat tajnosti svádění
vidět je vycpaná – nemáš nárok na úctu, kterou si zaslouží někdo jiný

dávat někomu – úspěch bude jen zdánlivý
malovat do písku – užiješ si tajné milostné dobrodružství
vidět na nebi – nevěř pověrám

slyšet – překvapující novinky
sám na něj zvonit – nikdo tě nechce vyslechnout

lepit – dopis od milé osoby
kupovat – přej si něco odvážného
směňovat – poznáš cizí země
vidět jich sbírku – tvé tajné přání se splní

slyšet je bít – důležitá zpráva tě mile překvapí
vidět je odlévat – konečně se usadíš

udělat si novou – připrav se na nepříjemnosti
ukončit – máš před sebou velký cíl

být jím – nepodléhej únavě
chválit ho – jsi velmi samolibý
požádat ho o pomoc – brzy půjdeš z domova
zlobit se na něj – nemysli jen na sebe

někoho – půjdeš od úspěchu k úspěchu
sám být zneuctěn – znovu se zamiluješ

být v něm – tvůj dlouho plánovaný útok se obrátí proti tobě
vidět – připrav se na těžký život
vyjít z něj po létech – využij otevřená zadní vrátka

ptačí vidět – štěstí ve hře
ptačí slyšet klapat – výhra v loterii

navštívit ji – máš málo volného času
vidět ji – lákají tě cizí země

poslouchat – užívej si času bez velkých starostí
sám zpívat – víc dbej na své zdraví
obdivovat zpěváka, zpěvačku – překonáš manželskou krizi a láska se vrátí

otevřená – nečekané setkání po létech
zavřená – nenech se strhnout k intrikám

chytat – sen se málokdy mění v realitu
vidět – buď chytrý a štěstí si tě najde

šlápnout na ní – jdeš tvrdě za svým cílem
vidět ji – prožiješ život bez velkých vzrušení

darovat – přijmi pozvání na svatbu
dostat – studem svou bídu nevyřešíš
krást – špatná zpráva
nosit na sobě – dej na sebe velký pozor
hledat – štěstí hledáš na nepravém místě
najít – užiješ si dědictví
ztratit – neplníš dobře své povinnosti
vybírat zlatý šperk – tvé sebevědomí vzroste

sám někoho – dopustíš se nevěry
být pozdraven – sám si způsobíš nepříjemnosti

objevit – postupuješ pomalu, ale jistě
dolovat v něm – budeš přijímat gratulace od mnoha lidí

bořit – dosáhneš svého cíle
stavět – ani s přítelem se nedělo své soukromí
lézt na ní – někdo tě tajně obdivuje
stát na ní – vytrvalostí se přiblížíš ke svému štěstí
spadnout s ní – někdo tě trvale klame
přelézt ji – konečně se usadíš
vysoká do nebe – celý život se budeš učit
vidět ji padat – láska se časem změní v důvěrné přátelství

být jím – skoncuj s podvody
vidět ho – sám sebe klameš

být jím – nezapomeň na své předsevzetí
vidět je při práci – budeš potřebovat hodně pevnou vůli

být jím – za peníze cit nekoupíš
vidět ho – prožiješ milostné dobrodružství

kupovat ji – život v přebytku
pěstovat ji – tvé tajné přání se vyplní
jíst ji vařenou – někdo na tebe chystá léčku
jíst ji syrovou – nebezpečí požáru
čistit ji – hádka v rodině

si končetinu – snaž se být samostatný
něco – nikdo ti nechce uškodit
končetinu někomu – neumíš skrýt nespokojenost

bílé – všechno se změní k lepšímu
červené – nikdo ti v nouzi nepomůže
jíst – zvolíš zdlouhavý postup
sázet – povedeš příjemný život
vidět ho velké množství – hádka s přítelem

mít sám – ukončíš tajný poměr
vidět někoho – vyřešíš komplikovaný spor

jíst ji – tvá touha dojde naplnění
kopat ji – málo času věnuješ své rodině
ležet na ní – stále se zabýváš svou tíživou situací
porostlá mechem – dobře se vdáš, oženíš
vidět ji pukat – bude důvod ke smutku

být jí uštknut – nerad se podřizuješ
vidět ji – své nepřátele nepřemůžeš

letět kolem ní – čeká tě vysněná cesta
snášet se k ní – navštívíš vzdálené příbuzné

jíst ji – přátele si drž od těla
vidět ji – odhalíš nevěru partnera

být v jeho epicentru – nebraň se svému osudu
vidět – tušíš zradu od přítele

sám – máš před sebou dlouhý život
vidět někoho – budeš mít dobré společníky

sebe – někdo tě okrade
něco nebo někoho – chystáš se někoho očernit

sám rychle – tvůj majetek je ohrožen
vidět někoho – někoho lstí připravíš o výhodu

doufat v něj – očekává se tvé doznání
vidět – někdo tě už dlouho klame

sám – nechtěj po jiných co sám neděláš
vidět někoho – zabezpeč dobře svůj domov

být jím – budeš pochválen za svou odvahu říkat pravdu
vidět někoho jiného – nedávej najevo strach

cítit ji – přijdou horší časy
náhle se ocitnout v zasněžené krajině – někdo tě připraví o majetek

být jím – netrvej na svých zvycích
utkat se s ním – velký strach zpomalí tvé kroky
zabít ho – je konec tvému bloudění

bujně rostoucí – úspěch je ještě daleko před tebou
zelený – chystej se na dalekou cestu
zvadlý – nemůžeš se pohnout z místa

nabíjet – čekají tě smutné časy
zkoušet – nepoddávej se zoufalství
vidět – poznáš kdy a kde říct pravdu

mít sám – nepříjemné skutečnosti vyjdou najevo
zabezpečit někomu – neumíš odpustit podraz
připravit o něj někoho – kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá
přijít o něj sám – není tak zle, aby nemohlo být ještě hůř

být zatčen – nebezpečí se snaž včas vyhnout
vidět někoho zatýkat – nikdo ti nechce dodat odvahu
sám někoho zatknout – drž se svých zásad

měsíce – odhalíš nevěru partnera
slunce – na čas podlehneš bolesti

balit – neohlášená návštěva z daleké ciziny
nést – neboj se cestovat letadlem
vidět – zkažená dovolená ti otevře oči

hledat – příjemné překvapení
zvedat – nepřepínej své síly
upustit na zem – rána pod pás tě na čas úplně ochromí

číst – budeš se radovat
uzavírat – dlouho si budeš užívat klidného stáří

cukrovat – ve všem chceš být dokonalý
jíst – po bouřce zase vyjde sluníčko
péct – pro blaho rodiny uděláš nemožné
válet na něj těsto – uznáváš jen vlastní úhel pohledu na věc
svinovat – zavíráš oči před skutečností

kupovat – máš pochopení pro slabosti druhých
jíst – nezapomínej jak snadno se opiješ

hledat – jsi otrokem své závislosti
po jedné zapalovat – neustále si s něčím musíš hrát
vidět – odhalíš poklad netušené ceny

být její obětí – ani ty nejsi bez viny
sám něco závidět – náhodně vyslechnuté doznání ti nedá spát

s dítětem – bojíš se stáři
s neznámou osobou – doplatíš na svou slabost
s přítelem – zármutek ze ztráty blízké osoby
se zvířetem – za dobrotu se ti odvděčí podvodem
s ospalostí – ubíjí tě každodenní stereotyp

jet po ní na koni – všechny překážky snadno překonáš
vidět po ní jet auta – ztráta na majetku
vidět prázdnou – i podřadná práce má svou cenu

najít něčí – své tajemství si nech pro sebe
ztratit svůj – vyzradíš důvěrné sdělení

mít na své hlavě – svůj názor si nech raději pro sebe
vidět na někom – nevěř každému
toužit po něm – nezlehčuj pravdu nebo se ti vysmějí

mít – svůj klid máš nade vše rád
vidět někoho zarmouceného – štěstí v neštěstí

spuštěné – k překvapení všech dokončíš své poslání
zdvižené – žiješ ze dne na den

jasná a blízká – budeš žít v blahobytu
vzdálená – nepřestávej doufat
pohasínající – problémy bodu stále narůstat

ohlásit – neváhej nezištně pomoci potřebnému
slavit – o svou radost se poděl s přáteli
zrušit – dlouho vybíráš, pozor abys nepřebral

mít vlastní – všechno přepočítáváš na peníze
navštívit ji – tvá lež vyjde najevo
vidět ji ~ rozluč se se svobodou

mít hedvábnou – tvou tíseň zaplaší veselá píseň
najít ji – tvá práce bude po zásluze odměněna
oblékat ji – udělený trest se změní v odměnu
prát ji – odolej svodům a zachovej si čisté svědomí

sebe – budeš po uši zamilovaný
někoho jiného – nečeká tě radostná budoucnost

kouření – v ničem si nenecháš poradit
mluvení – rád bavíš celou společnost
vstupu – proč se ještě vnucuješ
porušit ho – vyhýbej se neznámým výrazům
vyslovit ho – mluv tak, aby ti každý rozuměl

být jím – zaváháním se připravíš o získané výhody
obsluhovat ho – umíš perfektně mluvit
urazit ho – někdy si nevidíš do úst

odhalit ho – spíš s jedním okem otevřeným
vidět ho – připrav se na velké leknutí

čas – na své kariéře odmítáš pracovat
někoho – nemáš pevné nervy

být jím – stále tě chtějí odlákat od tvého úmyslu
vidět ho při práci – hlavou zeď neprorazíš

ve tmě – neodbočuj ze zvolené cesty, na jejím konci čeká štěstí
v neznámém prostředí – necháš za sebe rozhodovat jiné

bydlet v něm – obdržíš velký finanční obnos
vidět krásný – neváhej a splň vyslechnuté přání
vidět v plamenech – budeš velmi vysoce hodnocen svým nadřízeným

sjíždět po něm – přijde trest za tvou pýchu
vidět – dostaneš ústní důtku

být sám zamilovaný – na malé zklamání rychle zapomeneš
vidět jiné – užívej si klidu v rodině

kupovat – budeš se stěhovat do daleka
stříhat – dobře prozkoumej své okolí
věšet – chraň své soukromí
zatahovat – klameš své okolí

auto – nepodléhej únavě
dveře – někdo tě donutí začít cvičit
skříň – bojíš se zlodějů
ústa – nikdy neprozradíš svěřená tajemství

někoho – pokus se ovládnout svou nenávist
sebe – hodně křičíš, ale ránu nedáš
být někým začarován – alkohol bude tvou záhubou

mít ohnutá – budeš vystaven posměchu bez příčiny
vidět rovná – chystej si rezervy na budoucí časy

jídlem – nikdy nebudeš unavený
jedovatým plynem – zlý sen tě bude mnoho nocí pronásledovat
nedostatkem vzduchu – prožiješ velký strach

stopy – prožiješ nešťastnou lásku
něco jiného – tvé svědomí bude opět čisté

krásně rozkvetlá – peníze se ti jen posypou
zanedbaná – nenaleť podvodníkovi
za vysokým plotem – někdo nepřijme tvé pozvání
pracovat v ní – budeš mít velký úspěch
procházet se v ní – vychutnej si povznesenou náladu

nedobrovolně umývat – nadřízený ti bude tvrdě šlapat na paty
neuklizený – přijde velké štěstí
obsazený – někdo zneužije tvé důvěřivosti
spadnout do něj – štěstí tě bude milovat po celý život
vidět naleštěný a voňavý – marně budeš utíkat před závistí

sebe – jsi přehnaně podezíravý
něco – neodmítej pozvání na večeři
někoho – tvé obchody půjdou velmi dobře

být jím přepravován – příliš spoléháš na své štěstí
vidět – dočkáš se nevděku

jíst jeho maso – rozhádáš se s přítelem
přejet ho na silnici – konečně si v klidu vychutnáš své zasloužené štěstí
vidět ho kličkovat – pevně drž své štěstí, chce ti uletět
vidět ho panáčkovat – budeš spokojený s vývojem událostí
zastřelit ho – budeš účastníkem menší dopravní nehody

odstraňovat – nečekaná zpráva tě zaskočí
stloukat – hrozí ti přepadení
vidět – překvapení nedáš najevo