Různé podoby jména: Aura, Aurelek, Aureliánek
Původ: latinský
Význam: zlatý
Svátek: 27. července (Zlatan)
Svátek: 27. července (Zlatan)
Různé podoby jména: Aura, Aurelka, Rela
Původ: latinský
Význam: zlatá
Svátek: 25. září (Zlata)
Různé podoby jména: Aurorka, Aurka, Aura
Původ: latinský
Význam: ranní červánky, jitřenka
Svátek: 26. ledna (Zora)
Různé podoby jména: Axa, Axelek
Původ: řecký
Význam: otec míru
Svátek: 2. září (maďarský kalendář)
Svátek: 28. srpna (Augustýn)
Svátek: 28. srpna
Svátek: 28. srpna (Augustýn)
Svátek: 25. září (Zlata)
Svátek: 30. října (maďarský kalendář)
Různé podoby jména: Arturek, Artek, Artušek
Původ: keltský
Význam: medvěd, vznešený
Svátek: 26. listopadu
Různé podoby jména: Artušek, Artík
Původ: keltský
Význam: medvěd, vznešený
Svátek: 26. listopadu
Různé podoby jména: Arznek, Arzík, Arza
Původ: latinský
Význam: mužný
Svátek: 30. října (maďarský kalendář)
Různé podoby jména: Astra, Astridka, Astruška, Astřička
Původ: švédský
Význam: bohem milovaný; božská jezdkyně
Svátek: 12. listopadu (maďarský kalendář)
Svátek: 12. listopadu (maďarský kalendář)
Různé podoby jména: Ata, Atek, Atanášek
Původ: řecký
Význam: nesmrtelný
Svátek: 2. května (německý kalendář)
Svátek: 2. května (německý kalendář)
Různé podoby jména: Arma, Armínek, Mína
Původ: germánský
Význam: voják
Svátek: 7. dubna (Heřman)
Různé podoby jména: Atilek, Ata
Původ: maďarský
Význam: tatínek
Svátek: 7. ledna ; 5. října (maďarský kalendář)
Různé podoby jména: Arka, Ara, Arnička
Původ: severský
Význam: orel
Svátek: 30. března (Arnošt)
Různé podoby jména: Gusta, Gustíček, Augustek, Augustýnek
Původ: latinský
Význam: vznešený, majestátný
Svátek: 28. srpna
Různé podoby jména: Ara, Arnek, Arnoš
Původ: severský
Význam: orel
Svátek: 30. března (Arnošt)
Různé podoby jména: Augustka, Augustýnka, Gusta, Gustýna, Gustička
Původ: latinský
Význam: majestátný, vznešený
Svátek: 28. srpna (Augustýn)
Různé podoby jména: Arne, Arnoušek, Arne, Arnoldek
Původ: německý
Význam: orlí vládce, silný jako orel
Svátek: 18. července (katolický kalendář)
Svátek: 28. srpna
Různé podoby jména: Arne, Arno, Nošta, Arnoštek
Původ: německý
Význam: čestnost, rozhodnost, vytrvalost, boj
Svátek: 30. března
Různé podoby jména: Arnoštka, Arnička, Arnuška
Původ: německý
Význam: vážnost, rozhodnost, vytrvalost
Svátek: 30. března (Arnošt)
Svátek: 2. dubna (maďarský kalendář)
Různé podoby jména: Arpa, Arpouš, Arp
Původ: maďarský
Význam: ječmínek
Svátek: 11. prosince (maďarský kalendář)
Různé podoby jména: Andělka, Andělína, Anďa, Lina
Původ: řecký
Význam: posel boží (anděl)
Svátek: 11. března
Různé podoby jména: Aramek, Ramek, Ar
Původ: hebrejský
Význam: vznešený (nejasný)
Svátek: 26. listopadu (Artur)
Svátek: 11. března (Anděla)
Svátek: 7. června (maďarský kalendář)
Svátek: 11. března
Různé podoby jména: Arka, Ara, Arianka, Riana, Arika
Původ: řecký
Význam: velmi se líbí; vážená
Svátek: 7. června (maďarský kalendář)
Různé podoby jména: Adrejka, Andruška, Andra, Rea
Původ: řecký
Význam: podle mužského jména Andrej (mužný, silný, odvážný)
Svátek: 26. září
Různé podoby jména: Arielek, Ari, Arek
Původ: hebrejský
Význam: lev boží
Svátek: 11. dubna (maďarský kalendář)
Různé podoby jména: Andy, Andráš, Androuš
Původ: slovanský
Význam: statný, mužný, odvážný
Svátek: 30. listopadu (Ondřej)
Různé podoby jména: Arielka, Ari, Arka, Ria
Původ: hebrejský
Význam: lvice boží, oheň boží
Svátek: 11. dubna (maďarský kalendář)
Různé podoby jména: Anetka, Anuška, Anetička, Anča
Původ: hebrejský
Význam: milostná, milostiplná (francouzská zdrobnělina jména Anna)
Svátek: 17. května
Různé podoby jména: Aristek
Původ: řecký
Význam: nejpřednější, nejlepší
Svátek: 27. dubna ; 31. srpna (maďarský kalendář)
Různé podoby jména: Aňa, Anuška. Aneša
Původ: řecký
Význam: čistá, neposkvrněná, cnostná
Svátek: 2. března
Různé podoby jména: Arka, Arkádek
Původ: řecký
Význam: pocházející z Arkádie
Svátek: 12. ledna (maďarský kalendář)
Svátek: 11. března (Anděla)
Různé podoby jména: Arek, Armandek
Původ: německý
Význam: pán od vojska, válečník (francouzský)
Svátek: 7. dubna (Heřman)
Různé podoby jména: Angelička, Angelka, Anguška, Gela, Gelina
Původ: latinský
Význam: andělská
Svátek: 11. března (Anděla)
Různé podoby jména: Anuška, Anitka, Aňa, Nita
Původ: hebrejský
Význam: milostná (španělská podoba jména Anna)
Svátek: 26. července (Anna)
Svátek: 16. března
Různé podoby jména: Anča, Ančí, Anka, Andula, Andulka, Anička, Aninka, Aňa, Anina, Anička, Anuška, Anita, Nána, Nanka, Nanda, Nanynka, Nina
Původ: hebrejský
Význam: milostná, milostiplná
Svátek: 26. července
Různé podoby jména: Stázek, Nasťa, Anastázek
Původ: řecký
Význam: vzkříšený, z mrtvých vstalý
Svátek: 15. dubna (Anastázie)
Různé podoby jména: Anselmek, Ansi
Původ: německý
Význam: přilbice boží
Svátek: 21. dubna (německý kalendář)
Různé podoby jména: Stázka, Stáza, Anastázka, Stáňa, Nasťa
Původ: řecký
Význam: vzkříšení, zmrtvýchvstání
Svátek: 15. dubna
Různé podoby jména: Anselka, Ansi, Selmička
Původ: německý
Význam: přilbice boží
Svátek: 21. dubna (německý kalendář)
Různé podoby jména: Anatolek, Tolek
Původ: řecký
Význam: východní
Svátek: 3. června (maďarský kalendář)
Různé podoby jména: Antek, Talek, Antalek
Původ: maďarský
Význam: vynikající, čelný, přední
Svátek: 13. června (Antonín)
Svátek: 3. července (maďarský kalendář Anatol)
Různé podoby jména: Tonička, Tóňa, Tonča, Tonka, Tonina, Táňa, Aňa
Původ: latinský
Význam: přední, čelný, vynikající
Svátek: 12. června
Různé podoby jména: Anďa, Adělík
Původ: řecký
Význam: nebeský posel
Svátek: 11. března (Anděla)
Různé podoby jména: Tonda, Tony, Tóňa, Toníček, Anton, Antonek, Antoníček
Původ: latinský
Význam: přední, čelný, vynikající
Svátek: 13. června
Různé podoby jména: Alenka, Ala, Ali, Alka, Ája, Aluška, Lenka
Původ: latinský
Význam: buď latinská odvozenina jména Magdalena (pocházející z Magdaly) nebo řeckého Helena (pochodeň, světlo)
Svátek: 13. srpna
Různé podoby jména: Alva Al, Alvárk
Původ: anglický
Význam: nadpřirozená síla, armáda
Svátek: 19. června (slovenský kalendář Alfréd)
Různé podoby jména: Ala, Lešek, Alešek, Lexa
Původ: český
Význam: záštita, pomoc
Svátek: 13. dubna
Různé podoby jména: Al, Alvek, Alvínek, Alva
Původ: německý
Význam: urozený nepřítel
Svátek: 19. května (maďarský kalendář)
Různé podoby jména: Ali, Alka, Leška
Původ: český
Význam: záštita, pomoc
Svátek: 13. dubna (Aleš)
Různé podoby jména: Běta, Bětka, Bětuška, Ela, Eliška, Líza, Bety, Betynka
Původ: hebrejský
Význam: Bůh je má přísaha, Bohu zasvěcená
Svátek: 19. listopadu
Různé podoby jména: Alex, Alek, Saša, Sašenka, Lexa
Původ: řecký
Význam: obránce mužů
Svátek: 27. února
Různé podoby jména: Amadeo, Ama
Původ: latinský
Význam: boží láska, milý k bohu
Svátek: 3. října (Bohumil)
Různé podoby jména: Ala, Axa, Saša, Saška, Sašena, Sandra, Lexa
Původ: řecký
Význam: obránce mužů
Svátek: 21. dubna
Různé podoby jména: Amálka, Mála, Málinka, Málka, Malčinka
Původ: germánský
Význam: pracovitá
Svátek: 10. července (slovenský kalendář)
Různé podoby jména: Alex, Alek, Alan, Saša, Lexa
Původ: řecký
Význam: záštita, pomoc (ruské)
Svátek: 3. května
Různé podoby jména: Amandek, Amek, Amoušek
Původ: latinský
Význam: pomilováníhodný, hodný lásky, milovaný
Svátek: 25. ledna (Miloš)
Různé podoby jména: Ali, Alfík, Alf, Alfonsek
Původ: německý
Význam: ušlechtilý, vznešený, připravený k boji
Svátek: 28. ledna (slovenský kalendář)
Různé podoby jména: Ama, Ami, Amanduška
Původ: latinský
Význam: milovaná, milováníschopná
Svátek: 24. ledna (Milena)
Různé podoby jména: Alfa, Fred, Fredy, Fredík, Alfrédek
Původ: anglický
Význam: moudrý rádce (s pomocí elfů, nadpřirozených sil)
Svátek: 19. června (slovenský kalendář)
Různé podoby jména: Amek, Amátek, Máta
Původ: latinský
Význam: nesmrtelný, božský
Svátek: 25. ledna (Miloš)
Různé podoby jména: Alfi, Alfka, Frída, Fredy
Původ: anglický
Význam: moudrý rádce (s pomocí nadpřirozených sil)
Svátek: 23. února (maďarský kalendář)
Různé podoby jména: Brož, Bůžek, Brožek
Původ: řecký
Význam: nesmrtelný, božský
Svátek: 7. prosince
Různé podoby jména: Ali, Ala, Alka, Ája, Alička, Alina
Původ: německý
Význam: původ nejasný – buď ze staroněmeckého jména Adalheit (ušlechtilá bytost) nebo řeckého Alethia (pravdivá)
Svátek: 15. ledna
Svátek: 10. července (slovenský kalendář)
Různé podoby jména: Alidka, Ali, Alka, Ala, Lidka, Lída
Původ: německý
Význam: ušlechtilá bytost, vznešených způsobů (postavy)
Svátek: 5. února (maďarský kalendář)
Různé podoby jména: Lojza, Lojzížek, Lojzek, Lolek, Alek, Lojzi
Původ: německý
Význam: slavný boovník, moudr (starofrancouzský)
Svátek: 21. června
Různé podoby jména: Al, Albínek, Albík, Alba
Původ: latinský
Význam: bělavý
Svátek: 1. března
Různé podoby jména: Lojzka, Lojzička, Lojzi, Lola, Lolinka, Loli, Zička, Alka
Původ: francouzský
Význam: slavný boj, moudrý
Svátek: 21. června (Alois)
Různé podoby jména: Al, Alfek, Albík, Brecht, Albrechtek
Původ: německý
Význam: vznešený, nádherný, ušlechtilý, zářící
Svátek: 21. listopadu (Albert)
Svátek: 21. června
Původ: italský
Význam: ušlechtilá zbraň
Svátek: 21. listopadu (Albert)
Svátek: 21. června (Alois)
Svátek: 14. srpna (Alan)
Různé podoby jména: Al, Alvík, Alvouš
Původ: románský
Význam: blondýn, bělavý
Svátek: 1. března (Albín)
Různé podoby jména: Agátka, Aga, Agi, Aguška, Agička, Háta
Původ: řecký
Význam: laskavá; dobrá
Svátek: 5. února (slovenský kalendář)
Různé podoby jména: Agate, Aga, Tóna
Původ: řecký
Význam: dobrý, laskavý
Svátek: 5. února (slovenský kalendář Agáta)
Různé podoby jména: Achilek, Lešek
Původ: řecký
Význam: nejasný význam;nejčastější výklad
Svátek: 2. listopadu (maďarský kalendář)
Svátek: 2. listopadu (maďarský kalendář)
Různé podoby jména: Al, Alík, Aloušek, Alanek, Ali
Původ: keltský
Význam: nejasný význam – nejčastěji soulad, svornost
Svátek: 14. srpna
Různé podoby jména: Alanka, Aluška, Lanka
Původ: keltský
Význam: soulad, svornost
Svátek: 23. listopadu (Alan)
Různé podoby jména: Albík, Al, Alba
Původ: latinský
Význam: pocházející z města Alba Longa (u Říma)
Svátek: 1. března (Albín)
Různé podoby jména: Albenka, Albuška, Albínka, Benka, Alba
Původ: bulharský
Význam: bělavá
Svátek: 21. ledna (Běla) ; 16. prosince (Albína)
Různé podoby jména: Adínek, Ada, Adouš
Původ: hebrejský
Význam: citlivý, smyslný, něžný, jemný
Svátek: 17. června (Adolf)
Různé podoby jména: Berta Bertík, Bertíček, Albertek,Al
Původ: německý
Význam: vznešený, nádherný, urozený, skvějící se přednostmi
Svátek: 21. listopadu
Různé podoby jména: Adinka, Aduška, Adka
Původ: hebrejský
Význam: smyslný, rozkošnický, citlivý, jemný
Svátek: 17. června (Adolf)
Různé podoby jména: Albuška, Alba, Albinka, Bertička
Původ: germánský
Význam: vznešný, urozený, nádherný
Svátek: 21. listopadu (Albert)
Různé podoby jména: Adolfek, Ada, Adin, Dolfi, Doolfik, Doďa
Původ: germánský
Význam: ušlechtilý vlk
Svátek: 17. června
Svátek: 21. listopadu (Albert)
Různé podoby jména: Adina. Adinka, Adka, Dolfína, Dolfička
Původ: germánský
Význam: ušlechtilý vlk
Svátek: 17. června (Adolf)
Svátek: 21. listopadu (Albert)
Svátek: 17. června (Adolf)
Svátek: 23. března (slovenský kalendář)
Různé podoby jména: Adrianka, Adruška, Adřička, Rianka
Původ: latinský
Význam: od moře; z italského města Hadrie
Svátek: 26. června
Svátek: 26. června
Různé podoby jména: Ábelek, Aba, Bela
Původ: hebrejský (biblické jméno)
Význam: lehký vánek, dech, nicota
Svátek: 2. ledna (maďarský kalendář)
Různé podoby jména: Ábelek, Abe, Lardek
Původ: francouzský
Význam: včelař
Svátek: 21. dubna (maďarský kalendář)
Původ: hebrejský
Svátek: 16. srpna (maďarský kalendář)
Svátek: 2. září (maďarský kalendář)
Různé podoby jména: Adík, Berta, Bertík, Bertíček, Adouš, Albert
Původ: germánský
Význam: vznešený, nádherný, urozený
Svátek: 21. listopadu (Albert)
Různé podoby jména: Ada, Aduška, Berta
Původ: germánský
Význam: urozený, vznešený, nádherný
Svátek: 21. listopadu (Albert)
Různé podoby jména: Adámek, Áda, Adoušek, Adek
Původ: hebrejský (biblické jméno)
Význam: člověk pozemšťan, z červené hlíny
Svátek: 24. prosince
Různé podoby jména: Adélka, Adla, Adina, Adka
Původ: germánský
Význam: ušlechtilá bytost, vznešené způsoby (postava)
Svátek: 2. září
Původ: hebrejský
Svátek: 7. října (Sergej)
Různé podoby jména: Abdoušek, Abdonek, Donek
Původ: hebrejský
Význam: sluha, otrok; záhuba
Svátek: 7. října (Sergej)