Svátek: 21. října (Brita)
Různé podoby jména: Brin, Brianek
Původ: keltský
Význam: silný, mocný
Svátek: 6. září (Boleslav)
Různé podoby jména: Britek, Britouš
Původ: keltský
Význam: obyvatel Británie
Svátek: 21. října (Brita)
Různé podoby jména: Britka, Brituška, Bita, Rita
Původ: keltský
Význam: Brit, zkrácenina jména Brigita
Svátek: 21. října (Brigita)
Svátek: 3. září
Různé podoby jména: Broňa, Broňka, Bronička, Slávka
Původ: slovanský
Význam: braň slávu, bojuj za slávu
Svátek: 3. září (Bronislav)
Různé podoby jména: Brunečka, Brunka
Původ: germánský
Význam: snědá; bruneta
Svátek: 11. října
Různé podoby jména: Brunek, Brunko, Bruneček
Původ: germánský
Význam: snědý, opálený, brunet
Svátek: 11. října (maďarský kalendář)
Různé podoby jména: Břeťa, Břetík, Sláva, Slávek
Původ: slovanský
Význam: slavný
Svátek: 10. ledna
Různé podoby jména: Břetina, Břeťka, Břetička
Původ: slovanský
Význam: slavná bojovým rykem; braň slávu
Svátek: 10. ledna (Břetislav)
Svátek: 30. července
Různé podoby jména: Braťka, Bráťa, Bratina, Slávka
Původ: slovanský
Význam: braň slávu; sláva bratrství
Svátek: 3. září (Bronislav)
Svátek: 12. července
Svátek: 10. května (starší kalendář) ; 12. července (Bořek)
Svátek: 30. července
Různé podoby jména: Bořa, Bořek, Bořík, Vojan, Vojek
Původ: slovanský
Význam: bojovník
Svátek: 30. července
Různé podoby jména: Božka, Bóža, Boženka, Božička, Bobina
Původ: český
Význam: bohem (údělem) obdařená, blahoslavená
Svátek: 11. února
Různé podoby jména: Boža, Božan, Božek, Těša, Těšek
Původ: slovanský
Význam: útěcha Boha, boží
Svátek: 26. února (starší kalendář)
Různé podoby jména: Božka, Božena, Božetěška, Těška
Původ: slovanský
Význam: útěcha boží, boha
Svátek: 26. února (starší kalendář)
Různé podoby jména: Boža, Božek, Božík, Darek, Darko
Původ: slovanský
Význam: dar boží
Svátek: 9. listopadu (Bohdan)
Různé podoby jména: Božka, Božidarka, Darka, Darina
Původ: slovanský
Význam: dar boží; Bohem daná
Svátek: 8. listopadu (srbský kalendář)
Různé podoby jména: Božek, Boža, Sláva, Slávek
Původ: slovanský
Význam: sláva Bohu
Svátek: 22. srpna (Bohuslav)
Různé podoby jména: Braněk, Branko, Mirek, Míra
Původ: slovanský
Význam: bojuj za mír
Svátek: 3. září (Bronislav)
Různé podoby jména: Braňa, Branka, Mirka
Původ: slovanský
Význam: bojovník za mír (svět)
Svátek: 3. září
Svátek: 12. července
Různé podoby jména: Braňa, Braněk, Broňa, Sláva, Slávek
Původ: slovanský
Význam: slavný v boji, slavný bojovník
Svátek: 3. září (Bronislav)
Různé podoby jména: Borek, Boreček, Borja, Borisek
Původ: slovanský
Význam: bojuj se světem za mír
Svátek: 5. září
Svátek: 3. září (Bronislav)
Svátek: 10. května (starší kalendář) ; 12. července (Bořek)
Různé podoby jména: Bráťa, Bratko, Sláva, Slávek
Původ: slovanský
Význam: braň slávu
Svátek: 10. ledna (Břetislav)
Různé podoby jména: Bita, Bira, Birgitka, Gita
Původ: švédský
Význam: dcera Birgerova (ochránce)
Svátek: 21. října (Brigita)
Různé podoby jména: Bohoušek, Bohun, Božek, Božík, Boža, Míra, Mirek
Původ: slovanský
Význam: mír Bohu
Svátek: 8. listopadu
Svátek: 21. října (Brigita)
Různé podoby jména: Bohuška, Bohuna, Bóža, Božka, Míra, Mirka, Bohumírka
Původ: slovanský
Význam: mír bohu
Svátek: 8. listopadu (Bohumír)
Různé podoby jména: Biva, Bivek, Bivojek, Bivouš
Původ: český
Význam: pobij vojsko
Svátek: 13. října (starší kalendář)
Svátek: 22. srpna (Bohuslav) ; 3. října (Bohumil)
Různé podoby jména: Bláha, Blahouš, Blažek, Míra
Původ: slovanský
Význam: milující blaho, dobro
Svátek: 30. dubna (Blahoslav)
Původ: slovanský
Význam: osamostatnělé podoby jmen Bohumila, Bohumíra, Bohuslava
Různé podoby jména: Blaženka, Bláža, Blahuše, Blaha, Míra
Původ: slovanský
Význam: milující blaho, dobro
Svátek: 4. ledna (Blahoslava)
Různé podoby jména: Bohouš, Bohoušek, Bohun, Boža, Božek, Slávek, Sláveček, Slav
Původ: slovanský
Význam: budiž Bohu sláva
Svátek: 22. srpna ; 3. října (Bohumil)
Různé podoby jména: Bláha, Blahoš, Blažek, Sláva
Původ: slovanský
Význam: blahoslavený
Svátek: 30. dubna (Blahoslav)
Různé podoby jména: Bohoušek, Bóža, Bojda, Bojdek, Božek, Božík, Bohunek
Původ: český
Význam: budiž Bohu sláva (odvozeno od Bohumil, Bohuslav)
Svátek: 22. srpna ; 3. října (Bohumil)
Různé podoby jména: Blaženka, Blahuše, Mirka, Blaha
Původ: slovanský
Význam: blahý mír
Svátek: 4. ledna (Blahoslava)
Význam: osamostatnělá podoba jmen Bohumila, Bohumíra, Bohuslava
Různé podoby jména: Blahoš, Bláha, Slávek, Blažek
Původ: slovanský
Význam: blahoslavený; šťastně slavený
Svátek: 30. dubna
Různé podoby jména: Bojk, Bojánek, Bojík, Jan
Původ: slovanský
Význam: obávaný
Svátek: 5. září (Boris)
Různé podoby jména: Blaženka, Bláža, Blahuše, Blaha, Slávka, Blahoslávka
Původ: slovanský
Význam: blahoslavená
Svátek: 4. ledna (starší kalendář)
Různé podoby jména: Bojanka, Boja, Bojka, Jana
Původ: slovanský
Význam: obávaná, proslavená v boji
Svátek: 24. dubna (maďarský kalendář)
Různé podoby jména: Bláňa, Blanča, Blanička, Blanuška
Původ: germánský
Význam: bílá, běloskvoucí (španělské jméno)
Svátek: 2. prosince
Různé podoby jména: Bolek, Bolda, Mirek, míra
Původ: slovanský
Význam: více míru
Svátek: 6. září
Různé podoby jména: Bláža, Blažek, Blažíček, Blažejíček
Původ: latinský
Význam: bleptavý, breptavý, neobratný, tupý, trpící na zápal kloubů
Svátek: 3. února
Různé podoby jména: Bolek, Bolda, Boloušek, Sláva, Slávek
Původ: slovanský
Význam: více slávy
Svátek: 6. září
Různé podoby jména: Bob, Bojda, Bohdík
Původ: slovanský
Význam: dar boží, daný Bohem
Svátek: 9. listopadu
Různé podoby jména: Bolka, Bolena, Bolenka, Slávka, Boleslávka
Původ: slovanský
Význam: více slávy, více slavná
Svátek: 6. září (Boleslav)
Různé podoby jména: Božka, Bohdanka, Bohuna, Božda, Danka
Původ: slovanský
Význam: dar boží, daná bohem
Svátek: 11. ledna
Různé podoby jména: Bonek, bonda, Bonoušek
Původ: latinský
Význam: člověk dobrého osudu
Svátek: 14. května
Různé podoby jména: Božek, Bohoušek, Chval, Bohuchvalek
Původ: slovanský
Význam: chválící Boha
Svátek: 22. srpna
Různé podoby jména: Boža, Božek, Božík, Míla, Milek, Mileček
Původ: slovanský
Význam: milý Bohu
Svátek: 3. října
Různé podoby jména: Bianička, Bianuška, Bianina, Biana
Původ: germánský
Význam: bílá, čistá (italské jméno)
Svátek: 21. ledna (Běla) ; 2. prosince (Blanka)
Různé podoby jména: Bohunka, Bohuška, Bohuše, Božka, Boža, Míla
Původ: slovanský
Význam: milá bohu
Svátek: 28. prosince
Svátek: 14. června (Vasil)
Různé podoby jména: Bazilek, Baska
Původ: řecký
Význam: rálovský
Svátek: 14. června (Vasil)
Různé podoby jména: Beatka, Betka, Áta, Bea
Původ: latinský
Význam: blažená, šťastná
Svátek: 28. června (slovenský kalendář) ; 10. května (Blažena)
Různé podoby jména: Beát, beátek
Původ: latinský
Význam: blažený, šťastný
Svátek: 28. června (Beáta)
Různé podoby jména: Béďa, Béda, Bedříšek, Beďouš, Beďka
Původ: německý
Význam: mírumilovný mocný vladař
Svátek: 6. března
Různé podoby jména: Beďka, Bedřiška, Béďa, Beduška, Ríša, Riška
Původ: německý
Význam: mírumilovný (mocný) vládce
Svátek: 6. března (Bedřich)
Různé podoby jména: Ben, Beny, Beneš, Benda, Benediktek
Původ: latinský
Význam: požehnaný, blahoslavený
Svátek: 12. listopadu
Různé podoby jména: Benka, Bena, Benetka, Benuška, Dikta
Původ: latinský
Význam: požehnaná, blahoslavená
Svátek: 12. listopadu (Benedikt)
Svátek: 3. ledna ; 31. března (maďarský kalendář)
Svátek: 21. října (Brigita)
Různé podoby jména: Berna, Berek, Nard
Původ: německý
Význam: silný jako medvěd
Svátek: 20. srpna
Různé podoby jména: Balt, Baltek, Tazara, Baltazárek
Původ: babylónský
Význam: ochraňuj život králi
Svátek: 6. ledna (Tří králů)
Různé podoby jména: Bernuška, Bernardetka, Berna
Původ: německý
Význam: silná jako medvěd
Svátek: 20. srpna (Bernard)
Svátek: 4. prosince
Různé podoby jména: Bert, Berta, Bertodek
Původ: německý
Význam: skvělý vládce
Svátek: 27. července (německý kalendář)
Různé podoby jména: Barborka, Bára, Barka, Barča, Barče, Barčinka, Baruška, Barunka, Bora
Původ: řecký
Význam: cizinka, barbarka, brepta
Svátek: 4. prosince
Různé podoby jména: Bertina, Berta, Tolda, Bertuška, Bertoldka
Původ: německý
Význam: skvěle vládnoucí
Svátek: 27. července (německý kalendář)
Různé podoby jména: Barek, Barna, Barouš
Původ: aramejský (biblické jméno)
Význam: syn věštby, útěchy
Svátek: 11. června (německý kalendář)
Různé podoby jména: Berty, Bert, Ram, Bertrámek
Původ: německý
Význam: zářící havran
Svátek: 23. ledna (maďarský kalendář)
Různé podoby jména: Bart, Bárta, Bartoš, Bartík, Bartoň
Původ: aramejský (biblické jméno)
Význam: oráč, bojovný syn
Svátek: 24. srpna
Různé podoby jména: Babetka, Beta
Původ: francouzský
Význam: zkrácenina řeckého Barbora (cizinka) a hebrejského Alžběta (Bůh je má přísaha)
Svátek: 4. prosince (Barbora)