Různé podoby jména: Chranka, Chraňa, Slávka
Původ: slovanský
Význam: podle mužského Chranislav (ochraňuj slávu)
Svátek: 13. května (starší kalendář)
Různé podoby jména: Chrudík, Chrudošek
Původ: český
Význam: ten, kdo oslabuje
Svátek: 22. ledna (Slavomír)
Svátek: 13. května (starší kalendář)
Různé podoby jména: Chráňa, Bojan
Původ: slovanský
Význam: ochránce boje
Svátek: 13. května (starší kalendář)