Různé podoby jména: Evička, Evča, Evuška, Evka, Evulka, Evinka, Evelína
Původ: hebrejský
Význam: živá; životodárná; matka života
Svátek: 24. prosince
Různé podoby jména: Evouš, Evanek, Valda
Původ: anglický
Význam: mladý člověk, mladík, dobře narozený
Svátek: 24. prosince (Eva)
Svátek: 24. prosince (Eva)
Různé podoby jména: Evža, Evžík, Evženek
Původ: řecký
Význam: blahorodý, urozený
Svátek: 10. listopadu
Různé podoby jména: Evža, Evžička, Evženka
Původ: řecký
Význam: blahorodý, urozený
Svátek: 22. dubna
Různé podoby jména: Ervuška, Ervínka, Era, Erva
Původ: německý
Význam: přítel cti (vojska)
Svátek: 26. dubna (maďarský kalendář)
Svátek: 4. března
Různé podoby jména: Esterka, Esta, Tera, Terka, Terinka
Původ: hebrejský
Význam: hvězda
Svátek: 19. prosince
Svátek: 19. prosince
Svátek: 11. února (starší kalendář)
Svátek: 10. listopadu
Svátek: 22. dubna
Různé podoby jména: Eusebka, Sebka
Původ: řecký
Význam: zbožná
Svátek: 14. srpna (starší kalendář)
Různé podoby jména: Euseb, Sebek, Sebouš
Původ: řecký
Význam: zbožný, poctivý
Svátek: 14. srpna (polský kalendář)
Různé podoby jména: Ela, Elka, Eluška
Původ: řecký
Význam: svítící, zářící
Svátek: 13. prosince (Lucie)
Svátek: 10. května (starší kalendář) ; 2. června (německý kalendář)
Různé podoby jména: Elka, Elenka, Elen, Eluška
Význam: podle řeckého Helena (světlo) i anglického Eleonora
Svátek: 16. srpna
Svátek: 26. října
Různé podoby jména: Eluška, Ela, Elka, Lenka, Nora, Lea, Lóri
Původ: arabský
Význam: bůh je mé světlo
Svátek: 21. února (starší kalendář)
Různé podoby jména: Eriček, Riky, Erka
Původ: skandinávský
Význam: všemocný, ctihodný, vážený vládce
Svátek: 26. října
Různé podoby jména: Ela, Elka, Eluška, Elza, Elinka, Líza
Původ: hebrejský
Význam: varianta hebrejského jména Alžběta (můj bůh je přísaha) (české jméno)
Svátek: 5. října
Různé podoby jména: Erička, Erka, Erina, Riki
Původ: skandinávský
Význam: ctihodná, všemocná vládkyně
Svátek: 2. dubna
Různé podoby jména: Ela, Elek, Elizek
Původ: hebrejský
Význam: Bůh je má spása, osvobození
Svátek: 14. června (maďarský kalendář)
Různé podoby jména: Erny, Erno, Ernestek
Původ: německý
Význam: čestný, rozhodný, horlivý
Svátek: 30. března
Svátek: 14. června (maďarský kalendář)
Svátek: 30. března (Arnošt)
Svátek: 19. listopadu (Alžběta) ; 5. října (Eliška)
Různé podoby jména: Erva, Ernek, Ervínek
Původ: německý
Význam: přítel cti, přítel vojska
Svátek: 26. října (Erik)
Původ: germánský
Význam: ochránkyně všech, kněžna (španělské jméno)
Svátek: 21. listopadu (slovenský kalendář)
Různé podoby jména: Elvisek, Elek
Původ: germánský
Význam: celý bílý
Svátek: 1. března (Albín)
Svátek: 18. března
Různé podoby jména: Ela, Elzička, Elzka, Eluše
Původ: hebrejský
Význam: bůh je má přísaha (germánská podoba jména Alžběta)
Svátek: 19. listopadu (Alžběta) ; 5. října (Eliška)
Různé podoby jména: Edka, Eduška, Eda, Edana
Původ: anglický
Význam: mocná, ochránce
Svátek: 18. března (Eduard)
Různé podoby jména: Emička, Emuška, Emča, Emina, Emka
Původ: německý
Význam: pečovatelka; velká, všeobsáhlá
Svátek: 8. dubna
Různé podoby jména: Eda, Edy, Edík, Edan, Edáček
Původ: anglický
Význam: mocný, bohatý strážce, ochránce, strážce majetku, štěstí
Svátek: 18. března
Různé podoby jména: Ema, Emča, Ela, Manuela, Manuška
Původ: hebrejský
Význam: Bůh je s námi
Svátek: 26. března (Emanuel)
Svátek: 18. března (Eduard)
Různé podoby jména: Emilek, Emouš, emča, Milek, Míla
Původ: latinský
Význam: horlivý, pracovitý, soutěžící
Svátek: 22. května
Svátek: 4. října (maďarský kalendář)
Svátek: 22. května
Různé podoby jména: Eguška, Ega, Egonka
Původ: německý
Význam: meč, ostří
Svátek: 1. září (maďarský kalendář)
Svátek: 24. listopadu
Různé podoby jména: Elka, Elenka, Elen, Eluška
Původ: různý
Význam: podle řeckého Helena (světlo) i anglického Eleonora
Svátek: 18. srpna (Helena)
Různé podoby jména: Eraz, Erazimek, Razim, Erazek
Původ: řecký
Význam: lásky hodný, líbezný, milovaný
Svátek: 10. května (starší kalendář) ; 2. června (německý kalendář)
Různé podoby jména: Editka, Dita, Dituška, Eda
Původ: anglický
Význam: bohatá, šťastná válka
Svátek: 13. ledna
Různé podoby jména: Eda, Edouš, Edmundek
Původ: anglický
Význam: mocný ochránce
Svátek: 1. prosince (slovenský kalendář)
Svátek: 1. prosince (slovenský kalendář)