Svátek: 27. srpna
Svátek: 16. listopadu
Různé podoby jména: Otylka, Otina, Otka, Otuška, Tylka
Původ: německý
Význam: (malý) majetek; štěstí
Svátek: 28. ledna
Různé podoby jména: Oxi, Oxanka, Oxuška, Sanka
Původ: řecký
Význam: pohostinná (ukrajinské jméno)
Svátek: 27. listopadu (Xenie)
Svátek: 28. ledna
Různé podoby jména: Ota, Otouš, Otík, Otmarek, Marek
Původ: německý
Význam: majetkem slavný
Svátek: 16. listopadu
Svátek: 26. dubna
Různé podoby jména: Ol, Olin, Olík, Olouš, Olin, Oliverek
Původ: latinský
Význam: pěstitel oliv; (možný i původ skandinávský -pozůstatek předků)
Svátek: 21. listopadu (maďarský kalendář)
Různé podoby jména: Ola, Olivka, Livie, Olivuška
Původ: latinský
Význam: pěstitelka oliv
Svátek: 5. března (maďarský kalendář)
Různé podoby jména: Ondra, Ondrášek, Ondřejek
Původ: řecký
Význam: mužný, statný, odvážný
Svátek: 30. listopadu
Různé podoby jména: Ondřička, Ondřeja, Ondruška
Původ: řecký
Význam: mužný, statný, odvážný
Svátek: 30. listopadu (Ondřej) ; 26. září (Andrea)
Různé podoby jména: Otík, Otouš, Otíček, Otka, Otan
Původ: německý
Význam: štěstí, majetek
Svátek: 26. dubna (Oto)
Různé podoby jména: Otka, Otík, Otíček, Otakárek, Ota, Otouš
Původ: německý
Význam: majetek střežící, hlídající
Svátek: 27. srpna
Různé podoby jména: Ota, Otka, Otina, Otuška
Původ: německý
Význam: majetek střežící
Svátek: 27. srpna (Otakar)
Různé podoby jména: Odonek, Don, Odek
Původ: německý
Význam: štěstí, majetek
Svátek: 18. listopadu (starší kalendář) ; 26. dubna (Ota)
Různé podoby jména: Oki, Oktávek
Původ: latinský
Význam: náležející k (římskému) rodu Oktaviánů
Svátek: 22. března (starší kalendář)
Svátek: 20. listopadu (starší kalendář)
Svátek: 22. března (starší kalendář)
Různé podoby jména: Oldinak, Olda, Ola, Oldra, Oluše, Riška, Olina
Původ: český
Význam: vládce (bohatý) dědičným statkem
Svátek: 6. srpna
Různé podoby jména: Olinka, Ola, Olča, Oluška, Oluše
Původ: severský
Význam: svatá; zdravá (ruské jméno)
Svátek: 11. července
Svátek: 5. března (maďarský kalendář)