Různé podoby jména: Péťa, Petuška, Petuna, Tulka
Původ: latinský
Význam: bříza; hledačka
Svátek: 17. srpna (Petra)
Různé podoby jména: Pilarka, Pilka, Lara
Původ: španělský
Význam: sloup
Svátek: 12. září (Marie)
Svátek: 4. dubna (italský kalendář)
Různé podoby jména: Pravek, Pravouš, Míla, Milek
Původ: český
Význam: milující právo, pravdu
Svátek: 14. dubna (starší kalendář) ; 12. ledna (Pravoslav)
Svátek: 14. dubna (starší kalendář Pravomil) ; 12. ledna (Pravoslav)
Svátek: 14. dubna (starší kalendář) ; 12. ledna (Pravoslav)
Různé podoby jména: Pravduše, Pravka, Míla
Původ: český
Význam: milující právo, pravdu
Svátek: 14. dubna (starší kalendář Pravomil) ; 12. ledna (Pravoslav)
Různé podoby jména: Pravča, Pravuše, Pravka, Slávka
Původ: slovanský
Význam: slavná právem
Svátek: 12. ledna (Pravoslav)
Svátek: 18. ledna (německý kalendář)
Různé podoby jména: Prisinka, Prisuška, Prisa
Původ: latinský
Význam: prvotní, starodávná
Svátek: 18. ledna (německý kalendář)
Různé podoby jména: Prokopka, Prokuška, Proka
Původ: řecký
Význam: průkopník; cestu razící; zdárný; prospívající; připravený k boji
Svátek: 4. července (Prokop)
Různé podoby jména: Přibuška, Přibka, Slávka, Přiběna
Původ: slovanský
Význam: ten, komu přibylo slávy
Svátek: 27. ledna (Přibyslav)
Svátek: 31. května (německý kalendář) ; 17. srpna (Petra)
Svátek: 17. srpna
Různé podoby jména: Pavlínka, Pavluška, Pavlička, Pavluše
Původ: latinský
Význam: malá; skromná, nepatrná
Svátek: 22. června
Svátek: 29. června
Svátek: 31. srpna
Různé podoby jména: Perlička, Perluška, Perluše
Původ: český
Význam: překlad jména Markéta
Svátek: 13. července (Markéta) ; 12. února (slovenský kalendář)
Svátek: 6. června ; 23. června
Různé podoby jména: Perza, sidka
Původ: řecký
Význam: pocházející z Persie; Peršanka
Svátek: 6. června ; 23. června
Různé podoby jména: Péťa, Peťka, Petřík, Petříček, Petrouš
Původ: řecký
Význam: skála, skálopevný
Svátek: 29. června (Petr a Pavel) ; 22. února
Různé podoby jména: Péťa, Petruška, Peťka, Petulka, Petrunka, Petunka
Původ: řecký
Význam: skálopevná, skála
Svátek: 17. srpna
Svátek: 17. srpna
Různé podoby jména: Petra, Petrona, Petruška, Petruše, Nela
Původ: latinský
Význam: pocházející z rodu Petroniů
Svátek: 31. května (německý kalendář) ; 17. srpna (Petra)
Různé podoby jména: Paskalka, Kalka
Původ: hebrejský
Význam: velikonoce; o velikonocích narozená (francouzské jméno)
Svátek: 17. května (německý kalendář)
Různé podoby jména: Paty, Patřička, Říká
Původ: latinský
Význam: patricijský, šlechtický, urozený
Svátek: 2. července
Různé podoby jména: Páťa, Pat, Patricek
Původ: latinský
Význam: patricijský, urozený (irské jméno)
Svátek: 19. února
Různé podoby jména: Pavlíček, Pavlík, Pavluša, Pavlouš, Pája, Pavka, Pavlásek, Pavlas
Původ: latinský
Význam: malý, skromný, nepatrný
Svátek: 29. června (Petr a Pavel)
Různé podoby jména: Palma, Palmirka, Míra
Původ: řecký
Význam: podle syrského města Palmyra (odvozeno od palmy)
Svátek: 3. června (Tamara)
Různé podoby jména: Palma, Palmek, Mirek
Původ: řecký
Význam: podle (syrského) města Palmyra
Svátek: 3. června (Tamara)