Svátek: 13. března (Růžena)
Různé podoby jména: Rutka, Rutuška, Rutička
Původ: hebrejský (biblické jméno)
Význam: přítelkyně
Svátek: 16. července (starší kalendář)
Různé podoby jména: Rosťa, Rostík, Slávek, Rostíček
Původ: slovanský
Význam: ten, kdo rostí (rozmnožuje) slávu
Svátek: 19. dubna
Různé podoby jména: Řehuše, Hořena
Původ: řecký
Význam: bdělá, ostražitá
Svátek: 12. března
Různé podoby jména: Rostinka, Rosťa, Rostina, Rostuška, Slávka
Původ: slovanský
Význam: ten, kdo dává růst slávu
Svátek: 19. dubna (Rostislav)
Různé podoby jména: Roxanka, Xanka, Roxina
Původ: orientální
Význam: zářící, světlo
Svátek: 20. března (Světla) ; 13. prosince (Lucie)
Různé podoby jména: Rózička, Rózka, Rozina, Rozárka
Původ: latinský
Význam: růže, růžová
Svátek: 13. března (Růžena)
Různé podoby jména: Rózička, Rózka, Rozina, Rozárka, Saly
Původ: latinský
Význam: růže, růžová (italské jméno)
Svátek: 4. září (starší kalendář) ; 13. března (Růžena)
Různé podoby jména: Rózka, Rozina, Linda
Původ: německý
Význam: kůň a štít; sláva a štít; překrásná růže (ze španělštiny)
Svátek: 1. září (Linda)
Různé podoby jména: Rozárka, Rozka, rozina
Původ: německý
Význam: ochránkyně koní
Svátek: 2. dubna (starší kalendář)
Různé podoby jména: Róza, Rozanka
Původ: latinský
Význam: růže
Svátek: 13. března (Růžena)
Různé podoby jména: Rozinka, Rozka, Zina
Původ: nejasný
Význam: varianta jména Róza – “růže”
Svátek: 13. března (Růžena)
Různé podoby jména: Rozka, Rozita, Rozina, Zina
Původ: španělský
Význam: růže
Svátek: 13. března (Růžena)
Různé podoby jména: Rudolfka, Rudka, Dolfina, Fina
Původ: německý
Význam: slavný vlk
Svátek: 17. dubna
Svátek: 17. dubna (Rudolf)
Různé podoby jména: Rup, Rupík, Rupouš
Původ: německý
Význam: muž zářící slávy
Svátek: 23. března (německý kalendář)
Svátek: 23. března (německý kalendář)
Různé podoby jména: Ruslanek, Rusla, Ruslek
Původ: turecký
Význam: lev
Svátek: 19. června (Leoš)
Různé podoby jména: Robka, Robina, Roberta, Berta
Původ: německý
Význam: slávou ozářený; skvělé pověsti
Svátek: 29. dubna
Různé podoby jména: Robinka, Roby, Robka
Původ: francouzský
Význam: slávou ozářená, skvělé pověsti
Svátek: 29. července (Robin)
Různé podoby jména: Roby, Robík, Robin
Původ: germánský
Význam: slávou ozářený, skvělé pověsti
Svátek: 29. dubna (Robert)
Různé podoby jména: Rod, Rody, Rodan, Rodouš
Původ: německý
Význam: slavný mocí, slavný vládce
Svátek: 29. dubna (Robert) ; 3. dubna (Richard) ; 15. března (italský kalendář Rodrigo)
Svátek: 29. dubna (Robert) ; 3. dubna (Richard) ; 15. března (italský kalendář)
Různé podoby jména: Rošek, Rochek
Původ: německý
Význam: nejasný význam (Rošáda v šachu???)
Svátek: 16. srpna (německý kalendář)
Různé podoby jména: Rolandek, Rolek, Landa
Původ: německý
Význam: sláva země, slavný hrdina
Svátek: 15. září (starší kalendář) ; 29. dubna (Robert)
Různé podoby jména: Rolfi, Rolfík, Rolfek
Původ: německý
Význam: slavný vlk
Svátek: 17. dubna (Rudolf)
Různé podoby jména: Románek, Romi, Romouš, Romka, Romča
Původ: latinský
Význam: římský, Říman
Svátek: 9. srpna
Různé podoby jména: Romanka, Romča, Romuška, Romka, Romina
Původ: latinský
Význam: pocházející z Říma, Římanka
Svátek: 18. listopadu
Různé podoby jména: Romek, Romík, Roman, Roma
Původ: italský
Význam: poutník do Říma
Svátek: 9. srpna (Roman)
Různé podoby jména: Romek, Romík, Roman,Romulek
Původ: latinský
Význam: silný
Svátek: 9. srpna (Roman)
Různé podoby jména: Riška, Rišenka, Ríša
Původ: germánský
Význam: mocný, silný vládce
Svátek: 3. dubna (Richard)
Svátek: 9. srpna (Roman)
Různé podoby jména: Rinuška, rinka
Původ: italský
Význam: zkrácenina jména Kateřina (čistá; cudná; mravná)
Svátek: 25. listopadu (Kateřina)
Svátek: 13. března (Růžena)
Různé podoby jména: Rituška, Ritka, Ritunka
Původ: italský
Význam: zkrácenina jména Markéta (perla)
Svátek: 13. července (Markéta) ; 2. května (německý kalendář Rita)
Svátek: 1. září (Linda)
Různé podoby jména: Roby, Robík, Robertek, Robin, Bert
Původ: německý
Význam: skvělé pověsti, slávou ozářený
Svátek: 29. dubna
Svátek: 2. dubna (starší kalendář)
Různé podoby jména: Ramuška, Rama, Ramka, Ramznka, mona
Původ: germánský
Význam: moudrý ochránce, rádce (španělské jméno)
Svátek: 31. srpna (maďarský kalendář)
Různé podoby jména: Randek, Dolf, Dal
Původ: germánský
Význam: štít a vlk
Svátek: 17. dubna (Rudolf)
Různé podoby jména: Ranoš, Ráňa, Ranouš
Původ: slovanský
Význam: raný člověk
Svátek: 16. ledna (Zora)
Svátek: 16. ledna (Zora)
Svátek: 19. dubna
Svátek: 19. dubna
Svátek: 7. září
Svátek: 9. února
Svátek: 14. ledna
Různé podoby jména: René, Renek, Renda, Renátek
Původ: latinský
Význam: znovuzrozený, obrozený
Svátek: 13. října (Renata)
Různé podoby jména: Rafaelka, Rafka, Ela, Fala
Původ: hebrejský
Význam: bůh vyléčil; uzdravuje
Svátek: 24. října (starší kalendář)
Svátek: 13. října
Různé podoby jména: Rajek, Rainaldek
Původ: německý
Význam: moudrý vládce, rádce
Svátek: 9. února ; 18. srpna (italský kalendář)
Různé podoby jména: Rianka, Rina, Rijka, Riječka
Původ: hebrejský
Význam: zkrácenina jména Marie
Svátek: 12. září (Marie)
Svátek: 9. února
Svátek: 12. září (Marie)
Svátek: 15. května (Žofie) ; 15. května
Původ: jihoslovanský
Svátek: 21. března
Původ: nejasný
Význam: možná z řečtiny – “povolná; možná z francouštiny – “myslitelka; věřící”
Svátek: 15. května (Žofie) ; 15. května
Různé podoby jména: Ralfík, Ralfíček, Raulek, Rauloš
Původ: anglický
Význam: rádce, moudrý vlk
Svátek: 17. dubna (Rudolf)
Různé podoby jména: Radka, Ráďa, Radunka, Raduška, Mirka
Původ: slovanský
Význam: ta která má ráda svět (mír); slavná péčí
Svátek: 3. července (Radomír)
Různé podoby jména: Ráďa, Radík,, Radeček, Sláva
Původ: slovanský
Význam: radující se, slavící radost
Svátek: 6. května
Různé podoby jména: Radunka, Radka, Ráďa, Raděnka, Raduška, Slávka
Původ: slovanský
Význam: radostná; slavící radost
Svátek: 6. května (Radoslav) ; 14. září (Radka)
Svátek: 21. března
Různé podoby jména: Radek, Radouš, Ráďa
Původ: slovanský
Význam: radující se, radost přinášející
Svátek: 14. ledna
Svátek: 15. prosince (Radana)
Svátek: 6. května (Radoslav) ; 14. září (Radka)
Různé podoby jména: Radúzek, Ráďa, Radek
Původ: slovenský
Význam: radující se, radostný
Svátek: 9. března (starší kalendář) ; 14. ledna (Radovan)
Svátek: 3. ledna
Různé podoby jména: Ráďa, Radek, Radouš, Míra, Mirek
Původ: slovanský
Význam: ten, kdo má rád mír
Svátek: 3. července
Svátek: 3. července
Svátek: 3. července (Radomír)
Svátek: 6. května
Svátek: 6. května
Různé podoby jména: Ráďa, Radek, Radouš, Radan, Vojan
Původ: český
Význam: mající rád vojsko
Svátek: 6. května (Radoslav)
Různé podoby jména: Raduška, Raděnka, Ráďa
Původ: slovanský
Význam: radostná; radující se
Svátek: 14. září (Radmila)
Svátek: 21. března
Různé podoby jména: Radek, Ráďa, Radouš, Radan, Míla
Původ: slovanský
Význam: rozradostňující a milý
Svátek: 10. dubna
Různé podoby jména: Radka, Ráďa, Raduška, Radmilka, Míla
Původ: slovanský
Význam: milá; rozradostňující;
Svátek: 3. ledna
Svátek: 10. dubna
Svátek: 21. března (Radek)
Různé podoby jména: Radeček, Ráďa, Radouš, Radánek, Radík
Původ: slovanský
Význam: radující se
Svátek: 21. března
Různé podoby jména: Radek, Ráďa
Původ: slovanský
Význam: ten, kdo má rád hosty, hostitel
Svátek: 21. března (Radek)
Různé podoby jména: Ráďa, Radimek, Radík, Radek, Radouš
Původ: slovanský
Význam: ten, kdo má rád mír
Svátek: 25. srpna
Svátek: 14. ledna (Radovan)
Různé podoby jména: Radka, Raduška, Radanka, Radunka, Raděnka
Původ: slovanský
Význam: radost přinášející, rozradovaná
Svátek: 15. prosince (Radana)