Svátek: 24. ledna (starší kalendář)
Různé podoby jména: Tom, Tomi, Tomík, Tomášek, Tomek, Tomouš, Toman
Původ: aramejský (biblické jméno)
Význam: dvojče, blíženec
Svátek: 7. března
Různé podoby jména: Tomka, Tomina, Tomuška, Tomanka, Máša
Původ: aramejský (biblické jméno)
Význam: dvojče, blíženec
Svátek: 7. března
Svátek: 28. listopadu (maďarský kalendář)
Různé podoby jména: Torek, Tora apod.
Původ: severský
Význam: podle bájného boha hromu (staroislandské jméno)
Svátek: 28. listopadu (maďarský kalendář)
Svátek: 23. října (Teodor)
Svátek: 23. října
Svátek: 23. října
Svátek: 5. ledna
Svátek: 5. března (starší kalendář)
Svátek: 5. března
Různé podoby jména: Tiberek, Tibi, Tibek
Původ: latinský
Význam: pocházející z rodu Tiberiů, muž žijící vedle řeky Tiber
Svátek: 10. listopadu (italský kalendář)
Různé podoby jména: Teo, Fil, Fíla
Původ: řecký
Význam: milý bohu
Svátek: 5. března (starší kalendář)
Svátek: 10. listopadu (italský kalendář)
Různé podoby jména: Teuška, Tea. Fila, Filuška
Původ: řecký
Význam: nilý bohu
Svátek: 5. března (starší kalendář)
Různé podoby jména: Tiborek, Borek, Tibek
Původ: latinský
Význam: muž pocházející z (latinského) města Tibur, čestný
Svátek: 13. listopadu
Různé podoby jména: Tery, Terek, Renda
Původ: latinský
Význam: pocházející z (římského) rodu Terenciů
Svátek: 24. září (italský kalendář)
Svátek: 13. listopadu
Svátek: 24. září (italský kalendář)
Různé podoby jména: Tim, Timek, Timka, Timouš
Původ: řecký
Význam: uctívající Boha
Svátek: 24. ledna (starší kalendář)
Různé podoby jména: Terezka, Terezička, Terka, Terinka, Rézka, Rézinka, Tea
Původ: řecký
Význam: nejasný význam; možná
Svátek: 15. října
Svátek: 15. října
Svátek: 23. října (Teodor) ; 15. října (Tereza)
Svátek: 30. června (německý kalendář)
Svátek: 23. října
Různé podoby jména: Teuška, Teuše
Původ: řecký
Význam: bohyně, božská
Svátek: 23. října (Theodor) ; 15. října (Tereza)
Různé podoby jména: Teo, Teoušek, Balda
Původ: německý
Význam: smělý lid (latinizované jméno)
Svátek: 30. června (německý kalendář)
Různé podoby jména: Teo, Toda, Tedy, Dorek
Původ: řecký
Význam: boží dar, bohem darovaný
Svátek: 23. října
Různé podoby jména: Teuška, Tea, Todora, Dorka
Původ: řecký
Význam: bohem darovaná, boží dar
Svátek: 23. října (teodor)
Různé podoby jména: Teo, Dorek, Derek
Původ: německý
Význam: mocný vládce lidu (latinizované jméno)
Svátek: 23. října
Různé podoby jména: Tea, Teuška, Dozička
Původ: řecký
Význam: darboží; bohem darovaná
Svátek: 23. října (Teodor) ; 3. dubna (starší kalendář)
Různé podoby jména: Teo, Teouš, Fanek, Fanda
Původ: řecký
Význam: bohem ukázaný, odhalený
Svátek: 5. ledna (německý kalendář)
Různé podoby jména: Tamarka, Tamuška, Marka, Tara
Původ: hebrejský
Význam: datlová palma
Svátek: 3. června
Různé podoby jména: Támička, Táňuška, Táňka, Tánina
Původ: latinský
Význam: osamostatnělá domácká podoba jména Taťána; náležejícící do (římského) rodu Tatiů; ustanovovat, rozdělovat (z řečtiny) (ruské jméno)
Svátek: 29. března (Taťána)