Význam jmen / Konzuela

Různé podoby jména: Konzuelka, Kony, Ela
Původ: španělský
Význam: bohorodička, utěšitelka
Svátek: 13. května