esny.cz
Měsíc březen všeobecně:
Březen – za kamna vlezem.
Březnové slunce má krátké ruce.
Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.
Březnový sníh zaorati jest jako když pohnojí.
Březen bez vody – duben bez trávy.
Hřmí-li v březnu, sněží v máji.
Mlha v březnu znamená za sto dní bouřku.

1. března: sv. Eudoxie
Svatá Eudoxie příznivá, ale blátivá.

6. března: bl. Bedřicha (Miroslava)
Na svatého Bedřicha slunko teplem zadýchá.

6. března: sv. Felicity (Blaženy), nyní 7.3.
Svatá Felicita sníh z polí odmítá.

7. března: sv. Tomáše Akvinského, nyní 28.1.
O svatém Tomáši sníh bředne na kaši.

10. března: sv. Čtyřiceti mučedníků, umučených ve 4. století v Sebaste v Malé Asii
Mrzne-li na den Čtyřiceti mučedníků, přijde ještě čtyřicet ranních mrazíků.

12. března: sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve, nyní 3.9.
Na svatého Řehoře čáp letí od moře, žába hubu otevře a líný sedlák, který neoře.
Na svatého Řehoře ledy plují do moře, vlaštovičky od moře.
Na svatého Řehoře den s nocí v jedné míře.
Na svatého Řehoře šelma sedlák, který neoře.

17. března: sv. Gertrudy
Mrzne-li na svatou Gertrudu, bude mrznout ještě celý měsíc.

19. března: sv. Josefa
Josefova širočina ničí poslední ledy.
Svatý Josef naštípe dříví a Panna Maria zatopí.
Svatý Josef s tváří milou končí zimu plnou.
Je-li na svatého Josefa vítr, potrvá čtvrt roku.

20. března: sv. Jáchyma, otce Panny Marie, nyní 26.7.
Na svatého Jáchyma skončila se už zima.

21. března: sv. Benedikta, nyní 11.7.
Na svatého Benedikta má se sít ječmen a cibule.

24. března: sv. Gabriela, archanděla, nyní 29.9.
Je-li mráz na svatého Gabriele, bývají žně veselé.

25. března: Zvěstování Panny Marie
Jaro zvěstuje Zvěstování, ale zimu ještě nevyhání.
Jaké Zvěstování Boží Matky – takové velikonoční svátky.
Panna Maria sfoukne svíčku a svatý Michal ji rozsvítí.
Panny Marie Zvěstování zelených semen zasévání.

30. března: sv. Kvirina
O svatém Kvirinu už je teplo ve stínu.

31. března: sv. Balbíny
O svaté Balbíně je už u nás po zimě.

A pokud vychází velikonoce na březen, tak:

Zelený čtvrtek:
Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé.
Na Zelený čtvrtek hrách zasívej, na Velký pátek zemí nehýbej, na Bílou sobotu
štěpy zasazuj.

Velký pátek:
Velký pátek deštivý – dělá rok žíznivý.
Velký pátek vláha – úrodu zmáhá.

Bílá sobota:
Když prší do Božího hrobu, bude žíznivý rok.
Když prší na Velkou noc, nebude sena moc.

Neděle velikonoční – Hod Boží velikonoční:
Na Boží-li hod velikonoční prší, sucho úrodu poruší.